Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Partijnieuws

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ds. J. VAN DIJK

)ns hoofdbestuurslid. Ds. J. van. ijk, y is na een stemrust van vier we- 'en in (wegens lichte aandoening van ie stembanden), geheel genezen en ^an al zijn werkzaamheden weer verichten, door Gods goedheid.

' PARTIJBUREAU

Jarantwoordiny.

n danE ontvangen de bijdragen voor iet Partijbureau van de kiesvereniringen te Almelo ƒ 3.25; Aalsmeer 10, —; Genemuiden ƒ 25.—; Woulrugge ƒ 3.50 en Staphorst ƒ 10.—. i^oorts een gift van N.N. te D. ƒ 5.—. bijdragen en giften kunnen gestort |Vorden op postrekening 186302, ten lame van de secretaris der S.G.P. te s Gravenhage, Frankenslag 123. ? ij elke storting moet duidelijli verneld worden waarvoor het bedrag ient.

Programs en Statuten.

y_ aar mij bleek, dat sommigen in de nening verkeren, dat één ex. van het 'rogram van Beginselen en één ex. ftatuten tezamen 10 cent kosten, zij r nog eens op gewezen, dat dit NIET ; o is. E 1 k exemplaar, zowel van Pr. h beg. als van Statuten kost 10 cent ' )er stuk.

VOOR SCHIPPER PRONK

!e Verantwoording.

De K. te 's Gr. ƒ 10.— ; T. S. te N. f 30—; Oud Geref. Gem. te Kr. a. d. [J. ƒ 25.—; uit collecte Geref. Gem. te Aagtekerke ƒ 5.—; N. N. te D. f 10.—; J. H. te A. ƒ 5.— ; J. J. te K. f 1.—; uit collecte Geref. Gem. te

Br. ƒ 5.— ; W. B. te H. ƒ 5.— ; K.V. Enschede (uit collecte) ƒ 4.—; N. N. te Z. ƒ 25.— ; J. de K. te P. ƒ 50.— ; W. H. te E. ƒ 10.— ; J. v. d. S. te R. ƒ 5._; uit collecte G.G. te Bo. 2 a ƒ 2.50 en 1 a ƒ 5.—, tezamen ƒ 10.—; M. V. te 's Gr. via M. B. ƒ 50.—. Tot op heden (8 Juli) is totaal ontvangen ƒ 2993, 75.

GELOOFSVERVOLGDEN IN SPANJE

èe Verantwoording. N. N. te D. ƒ 5.—; uit collecte Geref. Gem. te Br. ƒ 1.— ; A. S. te S. ƒ 2.50; N. N. te Z. ƒ 10.— ; N. N. te H.I.A. ƒ 10.— ; K.V. Strijen ƒ 10.—. Tot heden (8 Juli) is totaal ontvangen ƒ 534, 60.

De Partijsecretaris, Ir. C. N. VAN DIS

AAN DE WALCHERSE KIESVERENIGINGEN

Elke kiesvereniging is ongeveer 1 Mei 1950 een circulaire toegezonden voor een D.V. te houden vergadering op 15 September a.s. Verzocht wordt ten spoedigste op te geven aan ondergetekende hoeveel personen uwer vereniging zullen meegaan naar die bijeenkomst, opdat ondergetekende het dan ook zo spoedig mogelijk weer kan doorgeven van ons allen tezamen op hoeveel personen kan worden gerekend. Wij hopen dat elke vereniging hier beslist gevolg aan zal geven en zeer spoedig antwoord of bericht zendt aan

Middelburg, Segeersingel 50 I. P. BOONE,

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen is dezer dagen een circulaire verzonden, waarop het een en ander is medegedeeld. Op een strook, die onderaan aansloot, was vermeld, hoeveel de kiesverenigingen moesten betalen voor het verkiezingsmateriaal.

Om redenen, bij de Posterijen bepaald, is deze strook niet er bij verzonden. Ik moge nu de bestuiten animeren om aan de hand van het door hen ontvangen materiaal het bedrag te bepalen en dit over te schrijven op girorekening 39123 van A. Vlasblom, 'Oostsingel 141 te Delft.

Een betreffend girobiljet is u toegezonden, wat ge maar in te vullen hebt.

De prijzen zijn: Strooibiljetten ƒ 4 per duizend, grote aanplakbiljetten 10 cent per stuk en kleine aanplakbiljetten 6 cent per stuk. Mag ik op spoedige toezending rekenen? Vriendelijk dankend,

A. VLASBLOM

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's