Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ROTTERDAM BANIER II EN V

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ROTTERDAM BANIER II EN V

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op Donderdag 30 Maart, 's avonds 8 uur, iiielden de Kiesverenigingen Banier 2 en Banier 5 een ledenvergadering in de zaal Pniël, Riederlaan, Rotterdam-Z. De voorzitter opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 99 : 2 en 8, leest vervolgens Romeinen 13 en gaat voor in gebed. Na een kort welkomstwoord, waarin hij tevens nog op de a.s. verkiezingen wijst, geeft hij het woord aan de Wel.Ed. Heer v. d. Vlis, hoofdonderwijzer te Ridderkerk, die zich voor deze avond bereid had verklaard een onderwerp te leveren, genaamd „De overheid Gods dienaresse". Hij ving zijn referaat aan met te vragen: Wie is God? en haalde hier nog een kleine schets bij van een zekere Philosoof, die, deze vraag gesteld zijnde, steeds uitstel vroeg en ten slotte zei, dat hij deze niet kon beantwoorden. Dat antwoord werd aa> i zijn volk bekend gemaakt. Spreker bracht in het kort naar voren onze totale val m Adam, ons stam- en verbondshoofd. In die staat der rechtheid was er geen overheid dan God Zelf. Maar de mens wenste niet langer onder Gods bestuur te staan, doch wilde als God zijn en verbrak alzo de wet der gehoorzaamheid, luisterende naar de slang, die door satan gebruikt werd om de mens van zijn Maker af te doen vallen. Dus hier begon de revolutie al. Het woord zonde duidde spreker aan als Godsbelediging, als het doel missen, welk hij in zijn rede naar voren bracht. Alzo bleek het om der zonde wille nodig te zijn, dat er een overheid kwam. Veel overheden zijn er toen gekomen, ook een in Nederland, die steeds verder in zonde en ongerechtigheid wegzinkt. Spreker bracht nog naar voren de Franse revolutie, waaronder er een bandeloos leven geleid werd. Napoleon werd gebruikt als roede in Gods slaande hand om Nederland te tuchtigen. Wij mogen het Hosea wel zeggen: omdat we de Heere niet gevreesd hebben. Hosea 10 : 3. De overheid is nodig, want als die er niet was zou het een bandeloze staat worden. De overheid in Gods dienaresse, ook ten opzichte van de handhaving van de ware dienst des Heeren, welke tot behoud van het land strekt. Spreker haalde in korte trekken het oude artikel 36 aan, dat in deze tijd van afval en verval zo vertrapt en geschonden wordt. De wereld met al haar ontdekkingen zinkt steeds dieper in het moeras weg, daar het Gods Woord niet meer telt. Alle eeuwen door is er al een stem der waarschuwing geweest, o.a. Calvijn, Luther en anderen. Nu hebben we een overheid, die niet als dienaresse Gods optreedt, daar zij Gods Wet niet tot zegel van haar regeringsbeleid stelt. De A.R. willen schikken en plooien en eist, volgens Dr. Kuyper, gelijk recht voor allen. Wij hebben echter geen rechten meer, dan op Gods tijdelijke en eeuwige straffen. Het ware recht bekomt Gods volk alleen uit genade in Jezus Christus.

De spreker besloot zijn welsprekende rede met nog een kort principieel woord, daar­ bij wijzende op de ernst der tijden, de aanwezigen vermanende de God van Habbakuk te zoeken. Die, ondanks de droeve toestand van zijn tijd, nog op mocht springen in de God zijns heils.

De voorzitter sprak namens de vergadering zijn hartelijke dank uit voor de gehouden boeiende rede en gaf daarna een korte pauze, waarin enige vragen gesteld werden, die naar voldoening beantwoord werden. Tenslotte wordt er nog gesproken over de aanstaande jaarvergadering te Utrecht en worden de leden, die daarhenen willen gaan, verzocht zich zo spoedig mogehjk op te geven in verband met de regeling der bussen. Na de rondvi'aag wordt de heer V. Wijngaarden, ere-voorzitter, verzocht een Psalm vers op te geven (Psalm 19 : 6) en de vergadering met dankgebed te besluiten.

W. H. WOUDWIJK, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's

ROTTERDAM BANIER II EN V

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's