Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Daar het weer tijd is om de oplossingen van de opgaven 170 tot en met 173 in te sturen, kan ik er nu wel toe overgaan om de oplossingen van de vorige opgaven (166 tot en met 169) te vermelden, daar ik na het publiceren hiervan wel geen brieven met deze oplossingen zal krijgen. In elk geval komen zulke brieven niet meer in aanmerking voor een prijs, daar ze dan te laat zijn itiféstü'uïu. Hier volgen dan de oplossingen.

OPGAVE 166

Jongeren: 1. Naomi (Nebucadnezar, Anna, Obed, Mordechai, Israël). 2. Jeruzalem. 0. Laat ons mensen maken. Ouderen: 1. Toen naderde Aaron tot het alta'ar (Aaron, ladder, tante, heet, tot). 2. Elimelech (ei, hemel, el). 3. En al het volk naderde tot hem (Heman, klove, hotel, reden, dat, t). 2. 3.

OPGAVE 167

Jongeren: 1. Gedalja (Gamaliel, Elimelech, Debora, Augustus, Lamech, Joram, Ananias). 2. Manasse. 3. Zelfs vindt de mus een huis. Ouderen: 1. En Saulus blazende nog dreiging (Nebuzaradan, neiging, Doëg, lens, 1. s). 2. En de koning ondervraagde de vrouw (2 Kon. 8 : 6). 3. Anna, Isaï, Ir (Gen. 10 : 11).

OPGAVE 168

Jongeren: 1. Delila. 2. Debora (rad, Nebo). 3. Michael (Magdalena, Italiaanse, Cornelius, Henoch, Azië, Ephese, Lazarus). Ouderen: 1. Eleazar (Num. 31). 2. En Saulus verwoestte de gemeente (Hand. 8:3).' 3. Os, Po, la, alp.

OPGAVE 169

Jongeren: 1. Achitofel (Abel, Cham, Haran, Izak, Timotheüs, Obadja, Farao, Eva, Lot). 2. Filemon. 3. Manasse. Ouderen: 1. Naftali (taal, Fin). 2. De zon zal op hen niet vallen. (Eliza, Napoleon, Z.H., lente, vonde). 3. En zij zongen een nieuw lied. De volgende maal zullen wij bij leven en welzijn de namen geven van hen, die een prijs krijgen. Thans volgen de nieuwe raadsels. OPGAVE 173 Jongeren: 1. Noem de naam van: a. Jacobs jongste zoon; b. een profeet, die in de kracht Gods een jongen, die dood was, levend maakte; c. de geboorteplaats van Paulus; d. de vader van koning Manasse; e. de stam Israels, waaruit de priesters kwamen; f. een koningin van Perzië, die van Joodse afkomst was; g. een godvruchtige vrouw, die op haar smeken een zoon kreeg, die voor de dienst des Heeren werd afgezonderd; h. de profeet, die van de Heere Jezus profeteerde, dat Hij zou zijn een Heerser in Israël; i. de vader van Simson. De beginletters van de gevraagde woorden vormen de naam van een bekende plaats, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Hoe luidt deze naam? Welk Bijbels woord kunt ge vinden uit de volgende gegevens: 5, 2, 3, 6, 1 betekent tieren; 4, 7, 8 is een West-Europeaan. Een ander Bijbels woord bestaat uit 17 letters. Welk woord wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 3, 12, 9, 8 is de naam van een bekend Edomiet; 10, 6, 5, 13, 1 is 'n plaats, waar de Joden edeler waren dan die te Thessalonica; 14, 11 is een titel.

Ouderen: 1. Gegeven is: 3, 5, 6, 9, 11 is een oorlogsveld; 10, 1, 7, 4, 2 was de vader van Ahimaaz; 8, 12 is een nieuwjaarswens; 13, 11, 7 is één der zonen van Jacob. Welk woord vormen de letters 1 tot en met 13? 2. Welke namen van Bijbelse personen kunt ge noemen, waarvan de twee eerste letters zijn: ON? 3. Een bekend persoon uit de Handelingen der Apostelen wordt aangeduid met 23 letters. Zoek zijn naam met nadere aanduiding uit het volgende: 4, 14, 9, 11, 2 is een strijdperk; 1, 15, 12, 6, 5, 19, 16 is een landstreek van Palestina, waar de Heere Jezus veel vertoefd heeft; 21, 7, 20, 13, 8, 18 is al het geschapene ; 3, 10, 23, 22, 17 is een deel van de omtrek der aarde.

De oplossingen der raadsels van de opgaven 170, 171, 172 en 173 mogen jingezonden worden. Men zende d© brieven NIET aan de redactie van De Banier, Oude Gracht 255, want dat geeft aan de redactie maar last, daar ze dan de brief moet openmaken. Zoals steeds zette men op de enveloppe uitsluitend: Aan OOM KOOS, Postbus 2019 te UTRECHT. Dan kan de redactie de brieven direct doorzenden aan OOM KOOS. Hebben jullie het nu allen goed begrepen? Vergeet vooral niet de juiste postzegel er op te doen. Tot 20 gram'een postzegel van 10 cent; boven de 20 gram 15 cent. Nu nog een kort vervolgstukje ons verhaal. van Wij zagen, dat de komst der blanken op het eiland slechte gevolgen had, doordat deze sterke drank aan de inlanders gegeven hadden en boze handelingen hadden verricht. De aanvankelijke indruk, dat de God der zendelingen machtiger was dan hun zogenaamde goden, was daardoor bij nagenoeg alle inboorlingen totaal weggewist. Slechts op enkelen had het woord der zendelingen een diepere indruk gemaakt en die enkelen kwamen dan ook trouw des morgens en des avonds aan. het zendingshuis onder de galerij en vertoefden er een groot deel van de Zondag; maar de anderen werden zo afkerig, dat ze zo nu en dan hun afkeer in vijandige daden toonden. Nu eens was een deel van de banaan-aanplanting der bruine zendelingen vernield, dan werd hun een deel van hun veldvruchten ontroofd, zelfs had men eenmaal getracht hun huisje in brand te steken, en ware dit niet spoedig genoeg ontdekt, het boze opzet zou maar al te wel gelukt zijn. De zendelingen beklaagden zich over deze vijandige bejegeningen wel bij het opperhoofd, dat hun bescherming had toegezegd, maar het baatte niet. Het opperhoofd maakte zich er af met te zeggen, dat hij er niets aan kon doen. In die tijd van moeite en teleurstelling deed eensklaps het zendelingsschip het eiland weder aan. Dat de bruine zendelingen daarmede zeer verblijd waren, laat zich begrijpen. De blanke zendelingen waren echter niet minder verheugd, dat zij hun medestrijders levend en wel aantroffen. Met grote belangstelling luisterden zij naar hun lotgevallen en naar hetgeen zij in hun afwezigheid hadden meegemaakt. In het vervolg zal blijken, wie er nog meer verblijd waren. Tot de volgende maal dan bij leven en welzijn. De hartelijke groeten van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's