Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Partijnieuws

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOSTKAPELLE EN OMGEVING

egenen, die op D.V. 15 September .s. mee naar Utrecht willen naar de ubileumvergadering van Ds. Zandt, elieven zich op te geven vóór 25 uli a.s. bij een der bestuursleden.

WAGENINGEN

e leden van de kiesvereniging te ageningen, die op 15 September .s. het 25-jarig jubileum van ds. andt als lid van de Tweede Kamer, etwelk te Utrecht staat gehouden e worden, willen bijwonen, worden erzocht zich vóór 27 Juli a.s. op te even bij de secretaris.

J. VAN AMERSFOORT, secr.

esterhofsepad 34

's GRAVENZANDE

oor de kiesvereniging der S.G.P. alier zal D.V. op Dinsdag 8 Augustus .s. in de Christelijke bewaarschool ptreden, Ds. du MarChie van Voortuysen. Aanvang 7.30 uur. Komt llen.

ROTTERDAM-OOST

Banier III. erde jaarvergadering der Studieereniging „Op het voetspoor der vaeren", gehouden op 9 Mei 1950. e voorzitter opent de veragdering et het laten zingen van Psalm 81 : 13 en 15, leest Rom. 13 en gaat voor n gebed. 't Verblijdt ons (aldus de voorzitter) als leden en bestuur, dat wij van vond mogen samenkomen om onze 3e jaarvergadering te houden. Ondanks de vele moeilijkheden, hebben wij ons kunnen opscherpen in de beginselen der S.G.P., welke naar Gods Woord zijn. De staatkunde behoort ons aller belangstelling te hebben. Wij moeten dit woord niet als de groten der aarde verstaan, want dan heeft het gemeenlijk een ongunstige betekenis. Om een klomp aarde zou men een oorlog beginnen. Politiek is noodzakelijk, gelijk Paulus zegt: De overheid is Gods dienaresse, u ten goede. Dit heeft de S.G.P. ons volk aan te zeggen, want ook elke kiezer zal daar Senmaal rekenschap van moeten geven, welke keuze hij gedaan heeft. Naast de strijd voor het beginsel staat de strijd des geloofs op de voorgrond. Paulus zegt ook hier in 1 Tim. 6 : 12 Strijd de goede strijd des geloofs. Hier wordt de nadruk gelegd op de „goede", want daar is toch zo veel verscheidenheid van geloof. De Heere mocht ons verwaardigen de goede strijd te strijden, opdat wij met Paulus mochten getuigen, 2 Tim. 4 : 7, 8: Ik heb de goede strijd gestreden; ik heb de loop geëindigd; ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hiermede besluit de voorzitter zijn kort openingswoord.

"\''ervolgens wordt het woord gegeven aan de heer A. J. Kersten, wie door de voorzitter eerst namens allen een hartelijk welkom werd toegeroepen. De heer Kersten wijst er op, dat het juist 10 jaren geleden is, dat de oorlog in ons land uitbrak. Ons land is echter weer bevrijd geworden van dit verschrikkelijk juk der Duitsers. Wij komen dankbaarheid te kort. Maar de oorlog heeft ons niets geleerd. De morele toestand in ons land wordt steeds slachter, wij mogen met de, profeet wel zeggen: Men spreekt' de zonde vrij uit. Zedelijk gaan wij hard achteruit en het volk gaat op in het stoffelijke ep vele sociale wetten worden ons opgedrongen. Het is moeilijk onv de jeugd de beginselen hij te brengen, daar door de oorlog een achterstand is gekom.en en zij de oude tijd niet heeft gekend. Het stoffelijk onderhoud is nodig, .maar bij brood alleen kan men niet leven. Dit leven staat in het teken van strijd, moeite en gebrek. Toch hoort men overal van vrede spreken. De groten der aarde hebben hun mond er vol van, doch de satan blaast de mens aan om de wapens te grijpen. Het is geen strijd voor religie, maar alles om het stoffelijk bezit. Alles voor dit leven. Doch hier wenst spreker het niet over te hebben, maar over de strijd der S.G.P. Spreker gaf een overzicht van de werkzaamheden der leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden. Zelf was spreker 20 jaren lid geweest van de Prov. Staten en 4 jaren van de gemeenteraad te Rotterdam. Daar waren vele werkzaamheden aan verbonden en dit ging soms de menselijke kracht te boven. In 1922 werd ds Kersten als lid van de Tweede Kamer beëdigd en daarmede begon het optreden der S.G.P. Hij stond daar alleen. Wanneer een gewichtig punt behandeld moest worden, trokken de verscheidene Kamerfracties zich terug in de hiervoor bestemde ka­ mers om te overleggen. Ds Kersten had echter niemand. Menigmaal was het dat hij niet meer kon vanwege het lichaam, maar de noodzakelijkheid drong hem voort te gaan. Daarna licht spreker toe hoe in 1925 het gezantschap bij de paus ten val gebracht werd en hoe de pas gevormde regering van Colijn ten val werd gebracht. Van 11 Nov. 1925 tot eind Febr. 1926 was ons land zonder regering. Dit gezantschap is inmiddels in de oorlog te Londen weer ingesteld. Men kreeg zogenaamd waardevolle inlichtingen. Maar God bezoekt de zonde. Ook eigen ondervindingen haalt spreker op. Beginselstrijd eist veel kracht, maar God geeft altijd verlossing in de vernedering. Voor de beginselen, gegrond op Gods Woord en de belijdenis, hebben onze vaderen goed en bloed gegeven. Spreker wil een ieder aanraden om die beginselen te bestuderen, met daarnaast de Ned. Geloofsbelijdenis. Nederland is zo getuchtigd. Men zie maar naar Rotterdam. Men heeft gedacht alles op eigen houtje te kunnen doen. Ook nu ziet het er niet mooi uit. Het is nog steeds een klein kuddeke, maar de Heere mocht er Zijn zegen aan verbinden. Na de pauze volgde de bestuursverkiezing. Besloten was het bestuur in te krimpen van 5 op 3 leden. De voorzitter, de heer C. L. Versluis, wordt herkozen en als secr.-penningmeester wordt gekozen de heer A. v. d. Bijden. Na de rondvraag sluit óp ver- -zoek van de voorzitter de heer A. J. Kersten deze prettige en leerzame avond met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 1950

De Banier | 8 Pagina's