Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

NIEUWS OVER SPANJE

Aan het op de Partijdag tot mij gerichte verzoek om over „Spanje" een brochure uit te geven kan om interne reden niet worden voldaan. Maar ik zal de vrienden door ons blad we) op de hoogte houden van een en ander. En wel uit de meest betrouwbare bronnen: n.l. uit de brieven en stukken, welke ik geregeld uit Spanje van de verdrukten zelf ontvang. Er is „officieel" hier en daar we) enige verbetering van de toestand te constateren. Dank zij de voortdurende actie ten bate van onze geloofsgenoten, welke vanuit Holland en niet minder van uit het Protestantse buitenland wordt gevoerd. Toch zegt dit nog niet alles. Want practisch wordt in vele streken en plaatsen de verdrukking toch nog gehandhaafd. Dit ligt veelal ook aan f< e overheden in de verschillende districten en plaatsen in Spanje. Dezer aagen ontving ik vanuit Spanje nog een brief, waaraan ik het volgende ontleen:

„....hier in Spanje doet men (de roomsen; veel aan propaganda en wil men de vreemdelingen laten zien, dat alles orde, vrede en vrijheid is. Maar dit is (veelal) leugen. Want Gods kinderen lijden hier martelingen in verborgen plaatsen en vervolging in de dorpen. ... Er zijn dorpen, waar men, als men weet, dat er een gelovige is, met hem doet als met mij (de briefschrijver), n.l. hem uit zijn werk zetten en beschuldigen als een „rojo" (communist) te zijn. want er is geen vrijheid van pers, noch van propaganda, noch van gedachten. Alles wat daarover beweerd wordt is een klucht. Wat hier gebeurt op politiek, economisch en sociaal gebied en met het arbeidende Spaanse volk is verschrikkelijk "

Tot zover dit schrijven. Wij moeten dus krachtig blijven voortarbeiden in de Naam des Heeren. Te meer, daar ik uit de meest betrouwbare bron kan mededelen, dat de Heere wonderen van genade verheerlijkt in het arme, donkere Spanje. Telkens ontvangen wij berichten over krachtdadige bekeringen tot God. Het verheugt mij, dat, dank zij de vele milde bijdragen, die wij ontvingen, de uitgave in het Spaans van Kort Begrip thans is verzekerd. Nu is de Heidelberger Catechismus aan de beurt. Daarvoor alleen is ongeveer ƒ 2500 nodig. Men houde dus nog lang niet op met het zenden van giften voor het werk. Zend maar naar Parklaan 3 te Doorn. Er is door mij de laatste maanden ongeveer ƒ 6.000 ontvangen aan giften, collecten enz. Het is alles secuur overgemaakt aan het Hoofdcomité voor Spanje. En ten uiterst beste besteed voor Bijbels, christelijke geschriften in het Spaans, aan hulpverlening voor beroofden, voor herstel en opening van lokalen enz. Nogmaals, nu wacht ik nog ƒ 2500 voor de Spaanse catechismus. Een pracht middel om iets van artikel 36 te helpen ten uitvoer leggen. Een uitnemend middel lijkt mij het houden van een collecte. Ik ontving reeds enkele zulke collectes voor Spanje, ook uit Hervormde kerken. Komaan, laten de kerkeraden in alle kerken dit nu eens flink en spoedig aanpakken. Zoals gezegd, wendt u maar tot mij, naar Parklaan 3, Doorn, en alles komt terecht. De Heere neige de harten en gedenke uit genade onze arbeid, in Zijn Naam verricht, tot grootmaking Zijner Goddelijke deugden.

G. WISSE

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's

Ingezonden Stukken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1950

De Banier | 8 Pagina's