Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere een strijdbaar Held

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Heere een strijdbaar Held

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

En de Heere zal uittrekken en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. Zach. 14 : 3

II.

Hij zal Zijn kerk eens kronen met de onverderfelijke en onverwelkelijke en onbevlekkelijke kroon. Alle aardse kronen verderven en verwelken en zijn bevlekt. De kronen van vele machtigen en groten der aarde zijn door het slijk gesleurd. Maar de kroon van Gods volk zal niet verderven en is onbevlekt. Het is de kroon der eeuvi'ige heerlijkheid, die Christus de Zijnen naar het eeuwig welbehagen des Vaders heeft verworven en die bereid is door de Heilige Geest. Och, of Gods volk een weinig meer het oog des geloofs op het Lam Gods mocht vestigen en in Zijn sterkte wandelen. Het zou de vijand minder vrezen en vrijmoediger dan nu menigmaal voor de Naam en de zaak des Heeren uitkomen. De Heere heeft het toch gezegd in. Zijn Woord: Die Mij belijden zal voor dé mensen, zal Ik belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Wij mochten met meer vrijmoedigheid de Heere belijden voor de mensen. Vooral in deze dagen van groot verval en algemene verloochening van de Naam des Heeren en van vertreding van Zijn geboden.

Hoon en smaad zal Gods volk door die belijdenis niet ontgaan. Ik vrees benauwing en vervolging zelfs staan voor de deur. De oordelen en gerichten Gods, die op de aarde zijn, werken geen vernedering voor Hem. Er is geen afstaan van de zonde. Wie bemerkt er iets van, dat overheden en volkeren, gehjk eens koning en inwoners van Ninevé bij de aanzegging van het oordeel, sterk tot God roepen en in zak en as gaan vanwege de zonde? Is er iets van merkbaar in ons eigen vaderland? Tracht de overheid het volk op het hellend vlak der zonde te stuiten? Neemt zij het op voor de heiliging van Zijn Naam en dag? Of tolereert zij het kwaad? Onder haar toelating danst en springt en bioscoopt ons volk dag en nacht. Bij trouweloze verzaking van de heilige roeping, de overheid opgelegd, worden onder haar goedkeuring de onderzaten aangespoord de dag des Heeren te maken tot een zondedag. Sport en spel vieren hoogtij. Extra Zondagstreinen worden openHjk aanbevolen. Luchtvaarten, die spotten met het leven van de mens en van Gods dag niet weten, worden toegejuicht. In één woord, zij hebben 's Heeren Wet verlaten. En zo ver is het gekomen, dat men de afkeer van Gods Woord niet langer verbergen kan. Het kwaad mag niet meer genoemd worden. Bitterheid vervult de gemoederen zo slechts een tip ervan wordt opgelicht.

En wat noodwendig met het niet achten van Gods Woord gepaard gaat, is wel de verachting en verdrukking van Gods kerk in deze gewesten. Moet ieder het niet met smarte waarnemen onder ons, dat de belangen van des Heeren kerk niet geteld worden? Wie bekommert er zich over, dat Neerlands kerk door Willem I onder het Synodale juk gebracht is; dat zij geworden is als de man, die in handen van de moordenaren gevallen is en voor dood aan de zijde van de weg geworpen? Heeft de regering niet jaar op jaar halsstarrig geweigerd ook maar één hand uit te steken om die banden los te maken?

Och, dat mijn hoofd water ware.

De verwaarlozing en miskenning van Gods kerk en van haar rechten zal op haar vervolging uitlopen. „De heidenen" zijn ten strijde opgetrokken tegen haar. Het wordt voor Gods kerk bang. En toch zal de Heere haar niet verlaten. Hij zal uittrekken en Hij zal strijden tegen die „heidenen", gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds. Hij sterke degenen, die Sions heil zoeken. In vorige dagen deed de Heere Zijn kerk triumpheren. Hij zal haar twistzaak weder twisten.

De Heere doe ons in kinderlijke ootmoed voor Zijn aangezicht wandelen en zijonze toevlucht. Hij geve ons voor Hem te buigen in de bekentenis onzer zonden, die het kwaad verwekken en in het erkennen, dat God geen onrecht doet. Hij verwaardige ons door het geloof te vluchten tot Christus en onze klederen te wassen in Zijn bloed. Dezen toch zag Johannes voor de troon Gods, komend uit de grote verdrukking. Het grote Babyion zal vallen, maar de Heere zal strijden voor die Hem vrezen. Wacht op de Heere. Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Heere een strijdbaar Held

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 september 1950

De Banier | 8 Pagina's