Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Nederlandse regering  doet een beroep op de UNO

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Nederlandse regering doet een beroep op de UNO

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Nederlandse regering heeft tevens naast haar telegram aan Natsir, door tussenkomst van haar hoge commissaris, de heer Lamping, de Commissie van de Verenigde Naties inzake Indonesië (kortweg de UNCI genoemd) op het kritieke van de toestand op Ambon gewezen en deze verzocht alles in het werk te stellen om een vreedzame oplossing van het geschil te bewerken. Zij verwacht, dat de UNCI thans zal handelen overeenkomstig haar instructies van de Veiligheidsraad. De regering heeft, nu de Indonesische regering met mihtair geweld een oplossing tracht te forceren, thans de aandacht van de UNCI met name gevestigd op het militaire aspect van de Ambonese kwestie.

Volgens een ontvangen bericht heeft de UNCI medegedeeld, dat zij de vraag in beschouwing heeft genomen wat zij doen kan met betrekking tot een beëindiging van de vijandelijkheden op Ambon. Een zegsman van de UNCI moet volgens dat bericht gezegd hebben, dat de UNCI een verzoek in deze richting, dat zij van de Nederlandse regering heeft ontvangen, zal beantwoorden. De UNCI zal onmiddellijk aan de Indonesische autoriteiten inlichtingen vragen over de huidige militaire situatie in de Zuid-Molukken.

In verband hiermede heeft de UNCI er bij de Indonesische regering op aangedrongen de operaties tegen Ambon te staken. Uit de bewoordingen, waarin 't gedane verzoek vervat is, blijkt, dat zij reeds tweemaal een bemiddehngsaanbod bij de Indonesische regering heeft ingediend. De UNCI wijst er de Indonesische regering namelijk op, dat zij thans verklaart „alles in het werk te hebben gesteld om het conflict rondom Ambon vreedzaam te regelen", doch intussen een op 4 Augustus door de UNCI gedaan bemiddelingsvoorstel heeft afgewezen. Voorts heeft de UNCI nog op 25 September aangeboden naar Ambon te reizen ten einde de personen, die daar de macht hebben, te overreden onderhandelingen te voeren met de Indonesische regering.

Had Indonesië het bemiddelingsvoorstel van de UNCI aanvaard, zo wordt thans door de UNCI betoogd, dan zou dit waarschijnlijk geleid hebben tot een vreedzame regeling van de kwestie Ambon.

Wij voor ons verwachten van het optreden van de UNCI niet veel. In de laatste tijd heeft zij ten minste iets gedaan, doch ook zonder daarbij voor het zelfbeschikkingsrecht bij de Indonesische regering op te komen. Gelijk zij ook daarvoor had behoren op te komen, toen geheel in strijd met het Haagse accoord van de Ronde-Tafel-Conferentie de ene negara na de andere door de Indonesische regering met militair geweld en allerlei terreurmiddelen opgeruimd is geworden. Zij heeft dit echter alles maar blauw blauw gelaten, ofschoon daarbij de beginselen van de Organisatie der Verenigde Naties, namelijk die van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht door het slijk zijn gesleurd. Daarenboven typeert het het Nederlandse verzoek aan de UNCI in zeer sterke mate, dat ook daarin met geen woord van het zelfbeschikkingsrecht gerept wordt. Heel het optreden van de Nederlandse regering, zowel betreffende 't beroep op Natsir als dat op de UNCI, maakt wel heel sterk de indruk, dat zij ook door de grote toenemende ontevredenheid, zoals die zich hoe langer hoe meer inzake haar gevoerd beleid ten aanzien van Indië onder ons volk openbaart, gevoeld heeft, dat zij toch wel iets moest doen en iets van zich moest laten horen. Het bankroet van haar gevoerd beleid komt nu eerst recht aan de dag. Het is een wanbeleid van het ergste soort geweest. Wat een toestand, dat het gevoerde beleid der regering en de haar steunende partijen en personen zelfs daartoe geleid heeft, dat Ambonnese huizen thans gebombardeerd worden met kanonnnen van onze schepen en dat onze trouwe Ambonnese vrienden beschoten worden door onze mitrailleurs. Neen, na al wat er voorgevallen is, verwachten wij van het beroep van de regering op de UNCI geen heil. In de kringen van de Indonesische re­

gering heeft men reeds nu al verklaard, dat de Ambonnese kwestie door de Indonesische regering beschouwd wordt als een interne kwestie, waarmede de UNCI niets uitstaande heeft, terwijl de Veiligheidsraad volgens ingekomen berichten althans op het ogenblik niet de minste genegenheid betoont om zich met de Ambonnese kwestie ook maar enigermate in te laten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's

De Nederlandse regering  doet een beroep op de UNO

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's