Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeentebestuurder

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeentebestuurder

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Al is de raad dan ook geen politiek vertegenwoordigend, maar een overheidscollege, toch komt het meermalen voor, dat de poUtieke richting beslissend is bij het al dan niet toestaan van posten op de begroting.

Het is ook niet uitgesloten, dat in meer of minder mate politieke beschouwingen worden gehouden. Ook kan wel worden teruggegrepen op de verkiezing van de wethouders. De begroting wordt en kan worden aangegrepen om allerlei zaken te bespreken, welke anders niet aan de orde zijn. Het is daarom wel nodig, dat onze raadsleden zich rekenschap geven van de beginselen, gegrond op Gods Woord. Het onderzoeken van de geschriften onzer vaderen zij hun in het bijzonder aanbevolen, alsook het bezoeken van vergaderingen van de verbanden van overheidspersonen. Er zijn weinig mensen, die van zichzelf de weg kunnen uitstippelen en daarom te meer hebben wij elkander nodig, moeten wij trachten elkander tot een hand en een voet te zijn. Bovenal is nodig de leiding van Gods Geest, Die in alle waarheid leidt. Het gaat niet om hoge dingen te verkondigen, maar om in eenvoudigheid, op grond van Gods Woord, de zaken uiteen te zetten. Hoe eenvoudiger hoe beter. Geen verheffing van onszelf past ons ooit, maar nog minder in een vergaderzaal.

De overheid, ook de gemeentelijke overheid, heeft te handelen naar Gods Wet en Zijn Woord. Ook die overheid is Gods dienaresse. Zij, die iets van de taak van de overheid willen weten, eenvoudig geschreven, zullen goed doen om eens te lezen wat Calvijn daar van schrijft. In het onlangs door het Landelijk Verband van Studieverenigingen uitgegeven werk „Christelijke Vrijheid", is afgedrukt het 20e hoofdstuk van het vierde boek van de Institutie van Calvijn. Wil men een bron, dat is er een. Geldt het dan ook voor tegenwoordig? Zijn de tijden niet zo veranderd, dat het nu heel anders is? Weineen! Calvijn legt daar een grondslag, en één, op Gods Woord gesteld. En dat blijft goed, dat blijft nieuw, dat blijft door alles heen.

Ja maar, zo hoort uw gemeentebestuurder al zeggen, maar er zijn zo veel van die nieuwe dingen. Dan vraagt men een subsidie voor dit, dan steun voor dat, dan medewerking aan die zaak. En, schrijft Calvijn daar wel over? Weineen, zo moogt u dat niet opvatten. Maar wel houdt Calvijn ons voor, dat de overheid heeft te handelen tot eer van Hem, door Wiens weldaad zij regeert. Daaruit blijkt reeds, dat geen medewerking kan worden verleend aan wat niet tot Gods eer strekt, wat die eer aanrandt.

Daarom geen steun aan wat de mens verheerlijkt, wat hem ten troon verheft. En, nu mag men wel Christelijke sportvei-enigingen oprichten, men mag, wat te prijzen is, de sport niet op de Zondagen beoefenen, maar, het blijft toch een zaak, die, hoe anders misschien ook bedoeld, de mens komt te verheffen.

Dan de heiliging van Gods dag. Daarin kan de raad wel wat doen, ook al is hij niet vrij alles te regelen. Laten wij er toch oog voor hebben, dat de eis Gods blijft. Dat het niet geldt een gebod, dat met het Nieuwe Testament is. vervallen. Het geldt de Wet der zeden. De eeuwigdurende wet. Is er niet wat te bereiken door het sluiten van de drankgelegenheden? Moeten ook niet onderscheidene andere zaken worden tegengegaan? En, nu mag men niet te vlug denken, och, dat is hier nog niet van belang. Wat vandaag niet is, kan er morgen zijn en het is beter om tevoren maatregelen te nemen, dan om later reeds aangevangen handelingen te verbieden.

Worden er geen sportwedstrijden op de Zondag gehouden? Welnu, tracht dan een verbod daartoe te verkrijgen. Gebeurt het niet in de gemeente, dan zal er ook geen tegenstand zijn.

Dan, hoe staan wdj tegenover onderscheidene bijdragen voor onderwijsinrichtingen? Ja, veel is wettelijk opgelegd, dat is niet te keren. Maar, we kunnen toch niet, tegen ons program in, onderwijs steunen, dat tegen Gods Woord gegeven wordt? Ja, er is wel kans, dat ze ons dan onverdraagzaam noemen, maar wij hebben wel de vrede te betrachten, maar niet ten koste van de waarheid. Dan maar liever als onverdraagzaam aange- merkt. Dus zullen wij moeten nagaan in de begroting of er posten op gesteld zijn, die dienen om te steunen wat wij niet steunen kunnen. Dan behoren wij in alle eenvoudigheid onze stem daartegen te verheffen.

Het is niet mogelijk om alles op te sommen. Daarvoor loopt alles te veel uiteen. En wat moeten wij nu doen als wij een post niet kunnen aanvaarden? Moeten we telkens stemming vragen? Neen, dat is niet te raden. Het kan nodig zijn een uitspraak uit te lokken, maar het kan niet juist zijn om telkens stemming te vragen, want dan wekt men ergernis op, die beter veimeden kan worden. Daarom zal in vele gevallen moeten worden volstaan met het vragen van aantekening, dat men tegen is.

Er zijn ook zaken, welke niet tot uiting komen, welke bij de begroting, als een zaak van beleid kunnen worden behandeld. Daarvoor komt in aanmerking de invoering van het ambtsgebed. Het is toch een zaak van groot gewicht, dat de vergaderingen worden begonnen met het vragen van een zegen en ondersteuning voor het werk, en dat ze ook met dankgebed worden gesloten.

Het past ons God te erkennen. Hem te benodigen. Van onszelf zijn wij toch onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe zullen wij dan het zo gewichtige werk als overheid verrichten zonder Gods ondersteuning?

Hierbij zullen vnj het nu weer laten. Veel is het niet. De bijzonderheden zijn niet in een algemene brief te behandelen. Dat kan beter als iemand eens persoonlijk een zaak voorlegt. Het is dan ook maar enkel de bedoeling tot onderzoek op te wekken en tot het stelling nemen tegen de geest des tijds.

GEMEENTEBESTUURDER

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's

Gemeentebestuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 oktober 1950

De Banier | 8 Pagina's