Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een spaak in het wiel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een spaak in het wiel

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het had er in de Kamerzitting van Woensdag 25 October jongstleden veel van weg, dat er een kabinetscrisis zou ontstaan. Daar heerste een tijdlang een gevaarlijke spanning tussen Minister Lieftinck en de heer Lucas, die een amendement had ingediend, dat een grotere belastingverlaging voor de middelgrote inkomens beoogde dan de minister in zijn wetsvoorstel had voorgesteld.

Minister Lieftinck verklaarde bij de bespreking het ingediende amendement voor onaannemelijk en deelde mede, dat, werd dit aangenomen, niet alleen hij, maar het hele ministerie zou aftreden. De heer Lucas bleef, ondanks deze mededeling, op zijn stuk staan en zijn amendement handhaven. Daarop verklaarde Minister Lieftinck, dat hij wel enige inschikkelijkheid wilde betonen en de heer Lucas ter wille wilde zijn, indien deze de Minister een middel aan de hand wist te doen om de gelden, die bij aanneming van het amendement de schatkist zou derven, op een andere wijze terug te bekomen. De heer Lucas deelde daarop mede, dat hij het middel om de gelden terug te krijgen had en wel door verhoging van de omzetbelasting van drie tot vier procent. Maar Minister Lieftinck wees dat door de heer Lucas geopperde denkbeeld met beslistheid van de hand. voerde als redenen voor zijn weigering aan, dat de voorgestelde verhoging slechts f34 millioen gulden op zou brengen en dat daarmede voorts een extra-last van f 12 millioen op de bouwnijverheid zou gelegd worden, waardoor de bouwkosten (en het door de overheid bijgepaste onrendabele dier bouwkosten) zo zouden stijgen, dat de regering die f 12 millioen later er toch weder bij moest leggen. Aldus zou de schatkist bij aanneming van het amendement er f 2 millioen bij inschieten. Bovendien — zo merkte Minister Lieftinck verder op — zou het vervoer door de verhoogde omzetbelasting f 11 millioen meer dan nu moeten opbrengen en dat, terwijl het vervoer al onder zulke zware lasten gebukt gaat. Daarbij zouden de resterende f 11 millioen hoofdzakelijk ten laste komen van de amusementsdiensten, die ook al zulk een zware tijd beleven en mede ten koste van kleine middenstanders, terwijl Minister Lieftinck daarenboven nog als bezwaar tegen het amendement van de heer Lucas aanvoerde, dat, werd • het aangenomen, voor het overgrote deel de ongehuwden en de gezinnen zonder kinderen er wel bij zouden varen.

Zo stonden Minister Lieftinck en de heer Lucas dus zeer scherp tegenover elkander. Die scherpte werd nog toegespitst door de nadere verklaring van de Minister, waarbij hij zeide, dat de regering niet voor niets in de troonrede aangekondigd had, dat geen verdere belastingverlagingen mogelijk zijn en dat meer dan één Minister had gezegd, dat ombuiging van het belastingbeleid in de richting van verzwaring van lasten noodzakelijk is en dat hij tevens verwachtte, dat in de naaste toekomst vanwege de militaire verplichtingen, voorstellen tot belastingverhoging niet uit zullen blijven.

Men was alzo in de kamer danig in een slop terecht gekomen, met gevolg, dat de voorzitter de Kamer tegen kwart voor vijf schorstte. Minister Lieftinck ging besprekingen voeren met de commissie van voorbereiding voor de belastingontwerpen.

Die besprekingen duurden maar eens eventjes £1/2 uur. Tenslotte werd de zitting omstreeks 7 uur heropend. De voorzitter deelde daarop mede, dat beide partijen nog op dezelfde tegengestelde standpunten stonden, maar bereid waren om een oplossing te zoeken en wel één, waarbij de verlaging volledig vergoed werd door een sociaal-economisch verantwoorde verhoging van andere belastingen. De Minister — zo deelde de voorzitter mede — is bereid te onderzoeken hoe een voor de Kamer aannemelijke oplossing te verkrijgen is. Tijd tot onderzoek en overleg is er wel, want de Kamer zal eerst op Donderdag 2 No­ vember weder in vergadering bijeen komen. Of er dan een overeenstemming verkregen zal zijn, valt op dit ogenblik niet te zeggen, dewijl over het nadere onderzoek of overleg nog generlei officiële mededeling is gedaan. Mocht eindelijk eens de weg van bezuiniging ingeslagen zijn!

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1950

De Banier | 8 Pagina's

Een spaak in het wiel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 november 1950

De Banier | 8 Pagina's