Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

D.V. Zaterdag 18 November a.s. hoopt de afdeling Noord-Holland haar najaarsvergadering te houden, aanvangende des namiddags om 3 uur, in het gebouw tot Verbreiding der Waarheid, Eilandstraat 84 te Amsterdam.

Wij wekken alle vrienden op om deze vergadering te bezoeken. De agenda is bij alle verenigingen bekend. Van de gevraagde spreker is nog geen bericht ingekomen, maar Iaat dit, vrienden, ons niet weerhouden om te komen. Het gebouw is vanaf het Centraal Station te bereiken met lijn 17, uitstappen bij het hoofdgebouw van Politie. Namens het bestuur,

H. MEIJER, secretaris.

DEN HELDER

Op Dinsdagavond 19 September j.l. mocht de weleerw. heer ds van Dijk uit Gameren voor onze afdeling optreden. Nadat de voorzitter de aanwezigen verzocht had de avond te openen met het zingen van Psalm 19 r 4, las deze uit Gods Woord Deut. 8 voor en heette daarna de aanwezigen, in het bijzonder ds. van Dijk, die de reis naar Den Helder voor onze afdeling liad willen maken, hartelijk welkom.

Alvorens aan ds van Dijk het woord te geven, sprak de voorzitter de hoop uit, dat dit een goede avond mocht worden, opdat er nog zegen van mocht uitgaan. Ds. van Dijk, die als onderwerp gekozen had , -, Om het aloude beginsel", ving aan met de geschiedenis van Mozes, die aan het hof van Farao vertoefde. Mozes, die veel voor zijn volk voelde, dat in verdrukking leefde, meende eerst in eigen kracht te kunnen optreden, met als gevolg, dat hij zich in een twist mengde van een Egyptenaar met een Israëliet en de eerste doodsloeg. Nu weet Mozes zelf niet meer wat te doen en vlucht. Dan, als Mozes het zelf niet meer weet, dan is het Gods tijd en dan mag Mozes, nadat hijzelf „de man af" is geworden, de „man Gods" worden en dan slaakt Mozes de verzuchting: „Heere, ik weet het niet, maar legt Gij de woorden in mijn mond, welke ik spreken zal tot Farao", en dan is Mozes (en met Mozes ieder, die het alleen van God verwacht) op de goeds plaats en kan God hem als een nietig instrument gebruiken.

Vervolgens schetste spreker de tocht van de kinderen Israels door de woestijn, naar aanleiding van de tekst: „Wacht, dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden Zijn geboden en Zijn inzettingen." Hierin ligt een ernstige waarschuwing, maar tevens een rijke belofte. Zolang de kinderen Israels Gods geboden bewaarden, dan inocht het hen goed gaan. Zo niet, dan kwam God met Zijn oordelen en straffen. Wacht u.

Dit bracht spr. daarna over op ons vaderland. Terugziende op de tijd onzer voorvaderen, die goed en bloed over hadden voor de zaak des Heeren en alles daarvoor trotseerden, tot de brandstapels toe. Tijden van grote bloei zijn er geweest. Toen De Ruyter zee koos om tegsn machtige vijanden de strijd aan te binden, knielde een grote menigte aan het strand om Gods hulp af te smeken en God het Zich niet onbetuigd.

Wat zien wij thans? Ook thans geldt het Woord Gods nog: Wacht u. Is het een wonder, dat de oordelen Gods op de aarde en ook zwaar op Nederland gaan rusten? Worden Gods Naam, Gods dag en Zijn inzettingen niet op een zeer ergerlijke wijze moedwillig vertreden? Spreker eindigde deze avond met een ootmoedige dankerkentenis, dat God ook nu nog mensen daar gesteld heeft, die uit durven komen voor God, Zijn Woord en Zijn dienst. Dat wij deze mensen dan toch in de eerste plaats in onze voorbede gedenken en hen steunen in het uitdragen van die beginselen, gegrond op Gods onfeilbaar Woord en die het dus zo waard zijn om er voor te strijden, alleen ter ere Gods.

Nadat nog een psalmvers gezongen was sloot ds van Dijk met dankgebed deze vergadering. Dat dit een goede avond is geweest, moge ook blijken uit het feit, dat de opbrengst van de collecte goed was, want, waar Gods Woord recht verkondigd wordt, daar zal ook de liefde tot dat Woord blijken uit de offervaardigheid.

De Secretaris.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 november 1950

De Banier | 8 Pagina's