Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

VERANTWOORDING

Van de volgende kiesverenigingen werden in dank de bijdragen 1950 ten behoeve van het Partijbureau ontvangen: Sprang-Capelle f9; Voorschoten f2.50; Rotterdam Banier II f IQ; Naarden f5; Papendrecht 15; Rilland-Bath 15; Vinkeveen f 10. Voorts een gift van mej. C. de V. te R. f 1. Vriendelijk dank. De penningmeesters der kiesverenigingen die de bijdrage over 1950 nog niet overmaakten, wordt verzocht dit spoedig te willen doen. De bijdrage moet gestort worden op de postrekening van het Partijuureau no. 18ü3d2 ten name van de Secretaris der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag.

20NDAGSWET

De hierboven vermelde wet is nog steeds verkrijgbaar bij het Part'ibureau^ Frankenslag 123, Den Haag, Na ontvangst van 15 cent aan postzegels wordt deze wet franco toegezonden.

PROGRAMS VAN BEGINSELEN EN PARTIJ STATUTEN

De beginselprograms en Partij statuten zijn voor 10 cent per stuk verkrijgbaar bij het Partijbureau. Om alle misverstand te voorkomen zij vermeld dat 1 beginselprogram 10 cent kost en 1 Partijstatuut ook 10 cent. Betaling kan geschieden in de vorm van postzegels, v/elke men dan direct bij de bestelling moet insluiten of per postgiro no. 136302 ten name van de Secretaris der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag.

INLICHTINGEN ENZ.

Wanneer men inlichtingen wenst over zaken betreffende partij of politiek of ook andere aangelegenheden, dan wende men zich daarvoor tot het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag. Deze inlichtingen worden, geheel gratis verstrekt.

SPANJE

Ten behoeve van de geloofsvervolgden in Spanje werden nog de volgende giften ontvangen: Kiesvereniging Hei- en Boeicop f30; Kiesver. te Hardinxveld f 20.

dinxveld f 20.

VAN DE Ir. C. N. VAN DIS, Partijsecr. PARTIJ-PENNINGMEESTER

De penningmeesters der Kiesverenigingen, die de contributie aan het Hoofdbestuur over 1950 nog met hebben afgedragen, wordt verzocht dit nog deze maand te willen doen. Overmaking bij voorkeur per giro.

Het komt nog steeds voor, dat op het girobiljet wordt ingevuld. Contributie Partijbureau. Meestal wordt dan contributie voor het Hoofdbestuur bedoeld, doch bij navraag blijkt soms, dat het een bijdrage voor het Partijbureau betreft. De penningmeesters worden er daarom nog eens op gewezen, dat giften oï jaarlijkse bijdragen voor het Partij-bureau moeten worden overgemaakt op postrekening 186302, ten name van de Secretaris der S.G.P., Frankenslag 123 te Den Haag, terwijl de betaling der contributie voor het Hoofdbestuur (25 cent per lid) op postrekening 119560 ten name van de penningmeester der S.G.P., Oudedijk 219a, Rotterdam-Oost, dient te geschieden, onder opgave van het jaar, waarvoor de contributie is bestemd. Wanneer dit stukje wordt uitgeknipt en b.v. vóórin hel kasboek wordt geplakt, hebben de penningmeesters de gegevens steeds bij de hand en helpen zij extra werk voor Partijsecretaris en - penningmeester voorkomen.

STATENKRING LEIDEN

Op de op 25 November gehouden bestuursvergadering werd in de vacature van de penningmeester benoemd de heer H. van Waveren, Princessestraat 65 te Lisse. De penningmeesters der betrokken kiesverenigingen in de Statenkring Leiden gelieven hiervan goede nota te nemen.

BERGAMBACHT

De Studievereniging , , Onderzoekt de Schriften" te Bergambacht deelt hierbij mede, dat zij haar vergaderingen wederom hervat heeft. Zij hoopt door inleidingen, zowel Bijbelse als Vaderlandse geschiedenis, tevens de beginselen te onderzoeken en te behandelen door bespreking. De vergaderingen worden om de veertien dagen gehouden. Plaats en datum zijn bij het onderstaande adres te bekomen. Allen welkom. Blijft het beginsel trouw.

Blijft het beginsel trouw. A. DEN OUDEN, secr. Bergambacht Benedenberg E 135

LEIDERDORP

D.V. hoopt op Woensdag 13 December a.s. in gebouw Lindelaan om 7.30 uur voor ons voor te gaan met een tijdrede Ds. J. van Dijk, Ned. Herv, predikant te Gameren.

ROTTERDAM BANIER III, OOST

Ledenvergadering van de St. Ver. , , Op het voetspoor der Vaderen" op Donderdag 14 Dec. 1950 in de Rehobothschool, Noordeinde 29. Aanvang 8 u. Onderwerp; , , Op de valreep" door de heer J. de Korte, onderwijzer der Petrus Datheenschool te Rotterdam-Z.

EDERVEEN

D.V. Donderdag 14 December hoopt voor onze kiesvereniging in openbare vergadering op te treden de heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande. De vergadering begint om 7.30 uur en wordt gehouden in de Chr. School aan de Schras.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's