Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk van Prof. Wisse voor Spanje

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk van Prof. Wisse voor Spanje

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

INGEZONDEN

Hoewel Prof. Wisse zelf aan zijn ziekbed gebonden is, betekent dit in het ge-" heel niet, dat zijn werk stop staat. Integendeel, de gedwongen rust stelt hem instaat zich des te meer te wijden aan de belangen der Spaanse Protestanten, die in zo grote nood zijn. Trouwens al het werk, waaraan Prof. Wisse verbonden was, heeft nog steeds zijn volle belangstelling.

Het verwonderde ons dan ook in het geheel niet, dat al heel spoedig, toen de ergste pijnen over waren. Prof. Wisse een bespreking toestond op ons verzoek in het belang van het werk in Spanje, dat hem zozeer ter harte gaat. Uit de aard der zaak kon dat onderhoud in verband met zijn toestand maar betrekkelijk kort duren. Maar toch werden verschillende belangrijke zaken geregeld en Prof. Wisse gaf toestemming om het volgende ter kennis van de vrienden te brengen.

Het werk voor Spanje gaat vanzelfsprekend door. De Spaanse uitgave van het „Kort Begrip" is veilig ter bestemder plaatse in Spanje aangekomen, en wordt met grote vi'eugde ontvangen. De Spaanse vertaling van de Heidelbergse Catechismus is ter perse. Gelden voor het verschaffen van Bijbels, enz. aan de vervolgde Protestanten in Spanje kunnen als gewoonlijk opgezonden worden aan het privé adres van Prof. Wisse, Parklaan 3 te Doorn.

Enkele exemplaren van het Spaans ^, Kort Begrip" zijn in Portugal terecht gekomen, en nu vragen de Portugese Protestanten of wij hen niet aan een Portugese uitgave van dit geschrift kunnen helpen. Dat kan als u medehelpt. Door een of andere oorzaak zijn circa 500 exemplaren van het Spaanse „Kort Begrip" nog niet naar Spanje gezonden. We kunnen proberen ze alsnog daarheen te krijgen, maar we kunnen ook anders handelen. Zijn er geen vrienden hier in Holland, die zich als aandenken zulk een exemplaar willen aanschaffen en die wel eens de „Tien Geboden", de „Twaalf Artikelen" en het „Onze Vader" in het Spaans willen lezen? Wanneer de boekjes één gulden per stuk opbrengen, dan zijn we al een heel eind op weg om de kosten van de Portugese uitgave te dekken.

Op zijn ziekbed heeft Prof. Wisse »og een rondzendbrief aan de Spaanse kerken doen schrijven, op zijn bed gedicteerd. Hoevyel de tijd wel wat erg kort is, zal getracht worden dat zijn brief omstreeks Kerstmis in de kerken voorgelezen kan worden.

Verder staat op het program de uitgave van de Spaanse vertaling van zijn Hervormings-predikatie , , Werp de dienstmaagd uit". Wellicht is het u bekend, dat een Engelse vertaling van deze preek reeds het licht zag.

Dat alles kost geld en arbeid, veel geld en veel arbeid.

Het werk dat Prof. Wisse zich voorstelt te doen, kan alleen uitgevoerd worden als u allen meehelpt. Dat „Allen" slaat niet alleen op predikanten en ouderlingen, maar zeker niet in de laatste plaats op de gewone kerkleden.

Om de goede gang van zaken te bevorderen, is een comité gevormd, waarin verschillende bekende predikanten zitting hebben.

Een actief evangelisatiebureau met vele internationale relaties heeft op zich genomen de leiding te nemen van het zakelijk werk. Dat bureau zal tevens zijn medewerking verlenen bij het opbouwen van evangelisatiewerk onder Roomsen in ons land en in België.

Van andere zijde zullen binnenkort nadere inlichtingen hieromtrent gegeven worden.

Zonder daarop vooruit te lopen, kunnen we nu reeds hier ter algemene kennis brengen, dat ieder die op de hoogte gehouden wil worden omtrent internationaal zendingswerk, omtrent Roomse actie, over de grote opwekkings-bewegingen, die overal ter wereld zich openbaren, zich kunnen wenden tot het Centraal Evangelisatie Bureau, van Boetzelaerlaan 116, te den Haag.

Elders in dit blad of anders in een volgend nummer leest u de merkwaardige geschiedenis hoe de Heidelbergse Catechismus in Spanje verzeild geraakt is. In 1885 is van deze vertaling van Aventrot een herdruk verschenen, het is deze herdruk, die thans opnieuw uitgegeven zal worden.

Vertrouwend op uw aller hulp heeft Prof. Wisse reeds de opdracht tot het afdrukken gegeven, want het werk moest zonder onderbreking voortgezet worden. Stelt u hem niet te leur.

Bij ons heengaan verzocht Prof. Wisse in dit verslag uitdrukkelijk te willen opnemen, dat het hem op zijn ziekbed zeer zou verkwikken als voor deze zaak, die hem in zo bijzondere mate ter harte gaat, veel steun mocht ontvangen worden.

Bij het corrigeren van het concept van dit verslagje deelde Prof. Wisse nog mede, dat hij in één week op z'n ziekbed ongeveer duizend gulden aan giften ontvangen had, de uitgave van de Catechismus in 't Spaans is thans wel verzekerd.

Alles wat naar Prof. Wisse wordt gestuurd, komt secuur op z'n bestemming, maar correspondentie kan door Prof. Wisse niet gevoerd worden. Corre.spondentie richte men aan Dr. R. H. Borkent, van Boetzelaerlaan 116 te den Haag.

Dr. R. H. BORKENT

P.S. Andere bladen worden verzocht dit artikel over te nemen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's

Het werk van Prof. Wisse voor Spanje

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1950

De Banier | 8 Pagina's