Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

GENEMUIDEN

D.V. Dinsdag 2 Januari 1951 hoopt voor de Kiesvereniging der Staatkundig Gereformeerde Partij, afd. Genemuiden. 's avonds 7.30 uur in het kerkgebouw der Ger. Gemeente te Genemuiden op te treden ds H. Visser, Chr. Ger. predikant te Rotterdam, met als onderwerp: „Beginselvastheid". Vrienden, óók uit de omtrek, verzuimt niet deze avond vrij te houden.

Het Bestiuu-

's GRAVENHAGE

Op Donderdag 4 Januari a.s. hoopt D.V. Ds C. Smits van Driebergen een tijdredc uit te spreken in de Lutherse kerk. Lutherse Burgwal. Aanvang 7.30 uur.

HET BESTUUR

KORTENHOEF

Op Dinsdag 9 Januari, 's avonds 7.30 uur, hoopt voor de Kiesvereniging der Staatk. Gereformeerde Partij ds. P. J. Dorsman, Hervormd predikant te Schelluinen, een tijdrede te houden in Jeugdgebouw De Karekiek. Niemand verzuime deze vergadering, en waar het hier een tijdrede betreft, is deze vergadering ook voor vrouwen toegankelijk.

OPHEUSDEN

Op Woensdag 3 Januari 1951 hoopt voor de S.G.P. te Opheusden ds. G. Zwerus van Middelharnis een tijdrede te houden. Onderwerp: Een ernstige roepstem in donkere tijden. De vergadering wordt gehouden in het Kerlcgebouw der Ger. Gem. Aanvang 7 uur.

. VINKEVEEN

Donderdag 4 Januari 1951, 's avonds 7.15 uur, hoopt D.V. voor ons op te treden met een tijdpredikatie de heer T. Wakker van Rotterdam. De samenkomst staat gehouden te worden in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw te Vinkeveen.

BEEKBERGEN

Op Woensdag 25 October 1950 kwam de Kiesvereniging „Guido de Brés" in vergadering bijeen. De voorzitter, de heer A. Hofman, opende de vergadering door te laten zingen Ps. 33 : 10, ging voor in gebed en las vervolgens uit Gods Woord Matth. 6. Hierna heette de voorzitter de vergaderden hartelijk welkom, ook de heer Opmeer, voorzitter van de K.V. Rotterdam(0.), die deze avond ook in ons midden mocht zijn. De secretaris krijgt nu de gelegenheid de notulen voor te lezen, welke zonder aan- of opmerkingen worden goedgekeurd en getekend. Daarna bracht vi'. G. Jochems verslag uit van de Provinciale vergadering te Arnhem en de secretaris van de Algemene Vergadering te Utrecht. De voorzitter dankte de vrienden voor hun uitvoerige verslagen. Volgens de agenda was nu aan de orde: vaststelling Huishoudelijk Reglement. Deze werd door de secretaris voorgelezen en werd zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Hierna nam de voorzitter de gelegenheid te baat om zijn onderwerp „Verzekering" te behandelen. Spreker begon met er op te wijzen, dat als er één vraagstuk is in deze tijd, dat de algemene belangstelling heeft en dat ook verdient, dan is het zeker wel de verzekering. Men diene te onderscheiden dat de verzekering op tweeërlei manier kan worden uitgeoefend, n.l. verplicht en vrijwillig. Over vrijwillige verzekering wenste inleider niet te spreken. Spr. bracht zo naar voren hoe het verzekeringsstelsel niet deugt op grond van Gods Woord: Ie. Draagt elkanders lasten; 2e. Uit het stelsel vloeit voort, leest de nieuwsbladen, moord, diefstal, brandstichting enz. enz. Was de verzekering goed, dan kwamen van die goede boom goede vruchten. 3e. De verzekering maakt recht hebbende mensen, terwijl Gods Woord -spreekt van alles verbeurd hebbende zondaren. 4e. De verzekering mist alle liefde; Gods Woord spreekt van geloof, hoop en liefde, het meest van alles is de liefde, geloof en hoop blijven hier, de liefde gaat mee over dood en graf, zij is eeuwig. 5e. De verzekering staat op grondslag van ijdele zorg, Gods Woord zegt: Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen. Spr. had een Godvrezende boer gekend, die telkens als er verzekeringsagenten kwamen, zei: Jullie maken zorgeloze en Goddeloze mensen. Ge zegt het van ons, maar het is juist omgekeerd. Een zwaar verzekerde heeft lang niet die afhankelijkheid als een niet verzekerde. Een niet verzekerde heeft zorgen, zorgen dat alles functionneert, zorgen dat bij eventuele tegenslag het geld er is voor nieuw of ander, zorgen voor eventuele ziekte, zorgen voor de kinderen, zorgen voor de oude dag, dit zijn alle geoorloofde zorgen, en dat alles in kinderlijke afhankelijkheid van God, op grond van Gods Woord. U mag, zegt spr., gerust een parapluie meenemen als er een bui aan deJucht is. Elia zegt tegen Achab: Span aan en kom af dat de regen u niet ophoude. Helaas het geloof in God is verre zoek in onze tijd, maar het echte geloof worde beproefd, het ongeloof redeneert. Spr. eindigde zijn leerzaam en aandachtig aangehoord onderwerp met er op te wijzen, dat er één verzekering goed is, n.l. deze waar de Apostel Paulus van spreekt tegen zijn geestelijke zoon Timotheüs, 2 Tim. 1 : 12: want ik weet in Wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is mijn pand bij Hem weggelegd te bewaren tot die dag. Hierna volgde nog een aangename bespreking. Wij hopen bij leven en welzijn in December weer te vergaderen. Op verzoek van de voorzitter betoonde de heer H. Wilbrink zich bereid om dan een onderwerp te behandelen. Hierna eindigde de voorzitter Opmeer van Rotterdam (O.) de vergadering met dankgebed.

G. W. SCHUT, secr.

KATWIJK AAN ZEE

Op Dinsdag 28 November 1950 kwam de Kiesvereniging te Katwijk aan Zee in ledenvergadering bijeen. De voorzitter, J. H. van Neerbos, opende de vergadering en liet zingen Psalm 68 : 16 en las Psalm 97 en ging voor in gebed, in zijn openingswoord zeide de voorzitter dat wij een donkere tijd beleven, dat God regeert, wordt van de meesten ontkend; deze eeuw wordt getekend in mensvergoding. Maar God regeert kennelijk, wat uitkomt in Zijn gerichten. De vrienden werden liarteHjk welkom geheten, ons raadslid D. v. d. Marel werd sterkte tt)egewenst.. De voorzitter deelde mede dat elk lid gratis een verslag krijgt van de Jubileumvergadering van Ds Zandt.

De aftredende bestuursleden, resp. J. H. van Neerbos, G. v. d. Wiel en J. de Vreugd, werden met algemene stemmen herkozen.

Na de vragen van Joh. van Dijk en J. v. d. Marel beantwoord te hebben gaf de voorzitter een inleiding over „Stadhouder-Koning Willem III".

Eén week na de dood van zijn vader werd Willem Hendrik op 14 Nov. 1650 geboren. Een school des lijdens moest Willem III in zijn jeugd volgen alvorens hij in de waardigheid zijns vaders gesteld kon worden. De Staten van Holland onder leiding van de bekwame Joh. de Witt waren anti-stadhouders gezind, zelfs een eeuwig edict tegen het herstel der Oranjes in het stadhouderschap werd in het leven geroepen. Maar de Allerhoogste waakte over het doorluchte huis der Oranjes. Al vroeg boog Willem III zijn knieën biddend of God hem wilde bekwamen een zuil te mogen zijn voor kerk en staat. Deze bede werd dan pas verhoord als de zeven provinciën in uiterste nood verkeerden, als de erfvijanden der Reformatie onder leiding van de felhatende koning der Fransen Lodewijk XIV tot het hart des lands zijn doorgedrongen, toen moest Oranje komen. En onder leiding van Gods bijzondere voorzienigheid mocht Willem III dappere daden verrichten tot bevrijding van staat en kerk zowel hier te lande, als in Engeland, welks kroon hij dragen mocht.

Onder een zwak gestel vertoonde hij een indrukwekkend voorkomen, met een standvastig karakter zocht hij meer roem in deugd dan in geld.

19 Maart 1702 sterft deze held, terecht genoemd de bevrijder van kerk en staat. De 2e voorzitter, A. de Jong, sloot de vergadering met te laten zingen Psalm 66 : 5 en eindigde met gebed.

J. DE VREUGD, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 december 1950

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 december 1950

De Banier | 8 Pagina's