Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ambonese militairen voor de keuze gesteld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ambonese militairen voor de keuze gesteld

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onze regering heeft, volgens berichten aan de dagbladen ontleend, de tegenwoordige commandant van de Koninklijke landmacht in Indonesië, kolonel v. Santen, (generaal Scheffelaar is als zodanig afgetreden), gemachtigd zo nodig de in de kampen geconcenfreerde Ambonese militairen — desnoods met geweld — te ontwapenen. Deze Ambonezen zullen verder voor de keuze worden gesteld vóór 15 Januari te beslissen of zij willen: Ie. overgaan in dienst van het Indonesische leger, 2e ter plaatse demobiliseren of 3e. afvloeien naar de Zuid- Molukken (Ambon).

Een andere oplossing acht de regering niet mogelijk. Zij is van oordeel, dat andere oplossingen of te gaan naar Nieuw Guinea of naar Nederland beshst uitgesloten moeten worden. Als de Ambone-n zen vóór genoemde datum geen keuze ^ gemaakt hebben, zal de regering een beslissing nemen, hetgeen betekent demobilisatie ter plaatse. Alleen voor een honderdtal door de Indonesische regering op de zwarte lijst geplaatste Ambonezen — deze lijst is bekend — zal het as> lrecht gelden. Deze zullen met hun gezinnen, naar schatting 350 in getal, naar Nederland kunnen komen. Als reden van de genomen beslissing geeft de regering op, dat er incident; > n hebben plaats gegrepen en zich vo - vallen hebben voorgedaan, die deze bt-a slissing noodzakelijk maakten. '1 Ten eerste zijn volgens haar mededeling op Oudejaarsavond een zestigtal Ambonezen, met medeneming van wapans, uit hun kamp gebroken en zijn, zonder slachtoffers te maken, op drie gestolen trucks gezeten, op het publiek te Djakarta gaan schieten.

Ten tweede heeft kolonel van Santen! op Nieuwjaarsdag geseind, dat het be-, stuur over de Ambonese militairen hemd uit de hand dreigt te lopen. Deze mili-[ tairen willen niet meer luisteren naarf orders of aanwijzingen van de Neder-1 landse officieren. Aldus kan de comman-a dant van Santen de verantwoordelijk-i heid voor rust en orde niet meer dragen.] Ten derde heeft onze regering van do zijde van de Ambonezen de mededeling! ontvangen, dat de Ambonese militair 'K 'alleen willen luisteren naar hun ven/ genwoardigers in Nederland. Dit kan onze regering niet gedogen, dewijl de Ambonese militaii-en zich zodoende aan de krijgstucht onttrekken. De regering is van mening, dat de Ambonese militairen zich zeer goed naar het voorbeeld van die Ambonese militairen zouden kunnen richten, die in het Indonesische leger zijn overgegaan en van wie nooit enige klacht gehoord is. Naar het oordeel der regering zwiept een ^aantal heethoofden de gemoederen op en bewegen zij anderen tot onberaden stappen.

Demobilisatie acht de regerLog dan ook normaal en nodig. Wel is er nog contact met de Ambonese vertegenwoordiger hier te lande om een goede oplossing te verkrijgen, bij voorbeeld door afvloeiing naar een of meer eilanden der Zuid-Molukken, om de mensen uit de gevaren van de stad te brengen. Doch willen de Ambonese militairen nocli overgaan in het Indonesische leger noch ter plaatse demobiliseren, noch naar de Zuid-Molukken gaan, dan zal de regering moeten gelasten ter plaatse (op Java) tot demobilisatie over te gaan. Kolonel van Santen heeft onder meer ook geseind, dat gevaar bestaat, dat Ie Indonesische regering — deze stok achter de deur zal niet nagelaten hebben op onze regering de nodig indruk te maken — na Januari geen Nederlandse troepen in Indonesië meer zal dulden.

Onze Hoge Commissaris in Indonesië, de heer Lamping, berichtte, dat geen enkele Ambonees bereid is ter plaatse te demobiliseren of naar het Indonesische leger over te gaan. Zij willen naar N.s Guinea, doch onze regering voorziet dat aldaar spanningen en woelingen door hun komst zullen ontstaan. En bovendien ontbreekt daar, volgens verkregen inlichtingen, alles aan behuizing, voeding en hygiëne. Overbrenging naar Nederland, waarvoor tien schepen nodig zouden zijn, aciht onze regering, mede met het oog op het Ned. klimaat, ook al niet geraden. Daarom heeft de regering de thans bekend gemaakte beslissing genomen, hoewel het hoger beroep inzake het proces der Ambonezen tegen de Staat nog deze maand voor het Hof zal komen. Zij meent echter daarop niet te kuimen wachten, dewijl te verwachten is, dat nog weer cassatie van de Hoge Raad zal volgen.

V eel zullen wij over de beslising onzer regering niet zeggen. Er zullen nog nadere berichten, ook van andeze zijde, aangaande deze materie volgen. Het wil ons voorkomen dat dienaangaande nog allerminst het laatste woord gesproken en geschreven is. Alleen willen wij er thans van zeggen, dat door deze beslissing weer een nieuw stuk tragedie aan het grote Indische drama is toegevoegd. In strijd met de door de regering plechtig afgelegde beloften en herhaaldelijk gedane verzekeringen, in strijd met de door de Organisatie der Verenigde Naties in haar Handvest neergesclireven rechten en vrijheden van de mens, in strijd met de overeenkomst van de Haagse Ronde-Tafel-Conferentie, in strijd met het vonnis van de Nederlandse rechter, in stiijd met het publieke fatsoen worden de Ambonese militairen, die trouw voor Nederlands zaak gesü'eden hebben, de woestijn ingezonden, vrijwel zeker allerlei ellende, mogehjk zelfs sommigen hunner de dood tegemoet.

Als de regering bij haar beslissing de veiligheid en het leven der Nederlandse soldaten en Nederlandse ambtenaren en burgers in Indonesië in het geding gebracht heeft, dan is dit iets waar zij stellig rekening mede moet houden, waarmede zij al veel eerder rekening had moeten houden, want zij heeft gedurende heel de Indische kwestie het veel en veel te gelaten, tot in het uiterste onverantwoordelijke toe, aangezien, dat duizenden en duizenden van haar onderdanen meennalen op de laaghartigste en wreedste wijze in Indië om het leven zijn gebracht. Dit alles wreekt zich thans op een schrikkelijke manier, want vele Ambonese militairen verkeren in zulk een staat van wanhoop en opwinding, dat zij hebben gedreigd zichzelf an hun vrouwen en kinderen om het leven te brengen, liever dan zich over te geven aan de repubhek Indonesië.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Ambonese militairen voor de keuze gesteld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1951

De Banier | 8 Pagina's