Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Protestantse Ziekenhuizen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Protestantse Ziekenhuizen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is stellig een gebiedende eis, dat er Protestantse ziekenhuizen worden opgericht. Deze eis klemt te meer, waar Rome er alles op zet om in geheel Protestantse of nagenoeg geheel Protestantse streken ziekenhuizen op te richten. Met die oprichting heeft Rome haar doel. Van rooms-katholieke zijde is en wordt erkend, dat haar ziekenhuizen propaganda-middelen voor Rome's kerk zijn. Dit alleen zegt reeds genoeg. Wij zien hoe Rome van alle kanten opdringt in ons van ouds Protestantse land. Het is dit geworden na een harde strijd van 80 jaren. Vele en zware offers van goed en bloed zijn er door onze voorouders voor opgeofferd om het zo ver te krijgen. Stromen edel martelaarsbloed zijn er gevloeid om dit tot stand te brengen. Daarom moet er zo veel mogelijk zorg voor gedragen worden, dat er Protestantse ziekenhuizen gesticht worden, opdat Rome's propagandamiddel niet met Protestants geld gesteund worde. En dit geschiedt toch maar al te vaak. Voor ons ligt een nummer van het blad , , Protestantse Gezondheidszorg". Wij lezen daarin onder het opschrift

WIE BETAALT DE R.K. ZIEKEN­ HUISBOUW TE SNEEK

ƒ 663.000 bijna geheel door Protestantse patiënten opgebracht De Stichting Sint Antonius Ziekenhuis gevestigd te Sneek, geeft een obligatielening uit van vijf ton (ƒ 500.000) voor nieuwbouw. In 'het prospectus vinden we onder andere vermeld, dat in de loop der jaren ƒ 663.728.58 werd afgeschreven op gebouwen en inventarissen. Wie hebben deze gelden bijeengebracht? Hoe konden de afschrijvingen op gebouwen en inventarissen normaal doorgaan? Hoe is een lonende exploitatie van een rooms ziekenhuis in een overwegend Protestantse streek mogelijk? Natuurlijk alleen als Protestanten van het ziekenhuis gebruik maken. Protestanten brengen dus geld bijeen voor het roomse ziekenhuis. En voornamelijk de Protestanten 'hebben in Sneek en omgeving ƒ 663.000 opgebracht voor het Sint Antonius Ziekenhuis. Aan deze „steun" ontleent men ook van r.k. zijde , , historische rechten" en het recht om te voorkomen, dat een Protestants ziekenbuis , , uit de grond gestampt wordt" (zoals van r.k. zijde wordt beweerd).

In het artikel van „Protestantse Gezondheidszorg", waaruit wij het bovenstaande betreffende Sneek hebben aangehaald, lezen wij voorts: „Bovendien ziet de r.k. het verplegen van zieken als een onderdeel van de uitoefening der kerkelijke charitas en een middel om de patiënt met de genademiddelen der Jterk te bereiken. Het bouwen van een ziekenhuis is het vestigen van een zendingspost. En de Friezen zijn, volgens één van de jongste r.k. uitlatingen, een heidens volk, om welker bekering moet worden gebeden.

Wel in een Protestantse streek zien wij toch maar liever deze , , zending" op ons ^Protestanten niet toegepast. Deze difigen kwamen bij ons op, toen wij het prospectus lazen van het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek, dat een obligatielening gaat sluiten van laiim vijf ton en daarbij aanvoert, dat dit ziekenhuis zich ten doel stelt de ziekenverpleging van zieken van elke godsdienst en stand. De tijd is voorbij, dat de Protestanten zidh lieten gebruiken als missie-object. De Protestanten zorgen voor hun eigen Protestantse zieken! De funeste r.k. missie-actie heeft tot gevolg, dat wij staan aan de vooravond van een felle strijd, die gevoerd zal worden tussen r.k. ziekenhuizen in Protestantse streken en de Protestantse ziekenhuizen in opkomst. Dit betekent, dat er mettertijd r.k. ziekenhuisbedden leeg zullen komen te staan. Dit betekent dus kapitaalsvernietiging wegens niet alleen ondoelmatig, maar ook in onze tijd totaal ongeoorloofd misbruik van kapitaal.

Dit te voorkomen is niet alleen de taak van de Protestanten, maar ook van de overheid. Overheid, wat antwoordt gij hierop? Protestant, ken uw taak!"

Tot dusverre het artikel uit het blad , , Protestantse Gezondheidszorg". Wij hebben daaraan sleohts weinig toe te voegen. Het standpunt van de S.G.P. is in deze wel bekend. In allerlei colleges, niet het minst in de Tweede Kamer, is er voortdurend van de zijde van de S.G.P. tegen opgekomen, zoals dat in de dagen van de coalitie ook al het geval was, dat er uit de kassen van gemeenten, provincies en het rijk tonnen bij tonnen, millioenen bij millioenen als subsidie naar r.k. instellingen vloeiden, zelfs tegen opgekomen, al stonden de vertegenwoordigers der S.G.P. daarbij meennalen alleen en werd hun deswege ook al het brandmerk van anti-papisten op hun ruggen gebrand. En wat het stichten van Protestantse ziekenhuizen aangaat, daar zijn wij voorstanders van. Wij achten zulks noodzakelijk, alleen reeds daarom, omdat wij de Protestanten aan de propaganda van Rome onttrokken willen zien en het steeds meer en meer opdringen van Rome op generlei wijze wensen te steunen; en dit nimmer, maar vooral nu niet, waar het gevaar dreigt, dat het sedert de Hervorming Protestantse Nederland verroomst wordt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Protestantse Ziekenhuizen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's