Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Recht voor de verdrukte

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Recht voor de verdrukte

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Die de verdrukte recht doet. Psalm 146 : 7a

En daarom, welk een weldaad is liet, wanneer Gods kind er toe verwaardigd inag worden; Wreekt uzeH niet, beminden. Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Wanneer wij ook in deze uitgewerkt en doodgewerkt zijn, dan neemt God het voor Zijn volk op. In stilzitten en vertrouwen zal ulieder sterkte zijn. O, het is Gods eigen lieve werk om Zijn golk met alles aan het eind te brengen. iVij zouden het nooit opgeven. Maar Ejelukkig als Jacobs heupspier verwrongen wordt en hij als 'n verdoemelijke in zichzelf voor God neervalt. In de Goddelijke vierschaar, waar de eerste Persoon om Zijn recht komt en Zijn recht handhaaft, treedt de tweede Persoon op als Advocaat voor degenen, die de Vader Hem van eeuwigheid gaf. En de Heilige Geest werkt dat geloof, maar brengt ook dat geloof iiï Oefening. Het is alles Gods werk, ook verder in hun leven.

Wanneer het geloof werkzaam mag zijn, afziend van eigen kracht en sterkte, maar ook van alle schepselen, om dan alleen en geheel ons op de Heere te verlaten; dan is het: Hij zal mijn twist twisten en mijn recht uitvoeren aan het licht. ^ie gezegende des Vaders, de Heere Jezus Christus, is gisteren en heden Dezelfde en tot in der eeuwigheid. Op Hem kan de kerk aan. Hij kan niet alleen helpen, maar wil en zal ook helpen. En Zijn helpen is wonderlijk. Wie verdrukt wordt en geen recht kan krijgen, en die men daarom aan zijn lot overlaat, vindt zonder dat hij er om vraagt Jacobs God naast zich en Hij geeft hem wat de mensen hem onthouden. Hij doet hem recht. Niet altijd dadelijk. Neen, God beproeft Zijn volk wel eens. Ja soms lange tijden. David zong in Psalm 40: Ik heb de Heere lang in mijne druk verwacht. Het gaat er soms zo diep door, dat de kerk klaagt: Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Soms schijnt het alsof de duivel regeert en satans trawanten al hun macht openbaren om Gods volk te benauwen. Wat kan het geweld der hel groot zijn. David betuigde in Psalm 42: Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Soms lastert de vijand de Naam Gods op zulk een schrikkelijke wijze in ons, dat de benauwdheden des harten zich wijd uitstrekken.

Soms doet hij nifet anders dan spotten en dan in bondgenootschap met die grote verrader van binnen in ons eigen hart. Ik kan het alles niet noemen in woorden, hoe ver het soms gaat. Satan, wereld en eigen verdorven vlees zijn machtige ver­ bondenen, maar ook rusteloze vijanden. De wereld haat dat volk omdat zij van de wereld niet zijn en op sommigen van Gods kinderen of knechten hebben die vijanden het op een verschrikkelijke wijze gemunt.

De verdrukking is bij al Gods kinderen niet even sterk en even zwaar. Daar is God ook weer vrij in. Doch er zijn er, die, zelfs met grote en bewuste genade bedeeld, zo geplaagd worden uit- en inwendig, dat hun leven raakt tot aan het graf. Er zijn gevallen van zielen, die als van de ene hoek naar de andere getrapt worden. En al gaat het dan nist bepaald over hun staat voor de eeuwigheid, dat er dan zulke aanslagen gedaan worden op het Wezen Gods, op de Personen in dat Goddelijke Wezen, op de werken Gods, op de volmaaktheden Gods, op het Woord Gods, dat het hun bange is. In hun eerste overtuiging hebben zij soms ook een zware strijd gehad en later, toen God om Zijn recht kwam, dat de banden des doods en de angsten der hel hen verschrikten. Die benauwdheid zou niet ten tweeden male oprijzen. Maar daar kunnen andere diepten geopend worden en ver gaande verdrukkingen hun deel zijn, dat zij in uiterste engten gedreven worden. Hiskia, nadat God hem vrede had gegeven van rondom, dus dat betekent ook in zijn hart, riep na de bewuste rechtvaardigmaking uit: Ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg. Het was toen die dodelijke krankheid hem had aangegrepen en hij het moest leren, dat alleen Christus zijn leven was. Het behaagt de Heere soms Zijn volk onder vele verdrukkingen te brengen. Maar het is een weldaad, dat het altijd beperkt is. Denk aan de historie van Job. God laat Zijn volk nooit beproefd worden boven vermogen. Maar ja, het kan wel zo donker zijn inwendig, dat wij niets bezien kunnen. Wij worden steeds armer, dwazer en blinder in onszelf en steeds meer afhankelijk. Gods weg is zo geheel anders dan dat wij het ons voorgesteld hebben. Gods volk kan het maar niet altijd bezien, dat de verdrukkingen Vaderlijk zijn. Zij vi'ezen zo vaak dat het anders is. Al heeft God onze ogen geopend, dan moeten wij toch gedurig nog het licht van boven hebben om de zaken recht te kunnen bezien.

Het is groot voor Gods gunstgenoten om in de druk een open toegang tot Gods troon en hart te hebben Dan is de druk geen druk. De zwaarste druk voor Gods volk is, wanneer zij niet bij God kunnen komen en niet onder God kunnen buigen. Het is een voorrecht in de druk ondersteund en vertroost te worden; te mogen ervaren dat God een toevlucht en sterkte van hun ziel is. Dat Zijn liefdeoog op hen geslagen is. De moed niet verliezen, Spr. 3 : 11, maar moed scheppen bij de herinnering aan de vroegere uitreddingen. Niet geschokt worden in hun geloof, maar met David de eigen ziel mogen aanspreken: Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's Hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid - zal uw di-uk Eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven. Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Dan zijn zij geduldig in de verdrukking, verblijden zichzelf in de verdrukking. En inzonderheid als het een verdrukking is in de vereniging en gemeenschap met die vernederde Borg Christus, dat zij met Hem mogen lijden. O, welk een verwaardiging, om de voetstappen van Christus te mogen drukken; Plem gelijkvoimig te mogen worden reeds aanvankelijk hier op de wereld. Maar dat is iets bijzonders. Het is veelal zo anders. Denk maar aan die lieve Nazireër Gods, Simson. Onder welk een druk kwam hij. Zeker ook uit haat tegen de genade, die hij ontvangen had, maar ook vanwege zijn eigen schuld en zonde, daar hij zich aan die lichtzinnige Delila had overgegeven.

Gr.R.

Ds. L.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

Recht voor de verdrukte

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's