Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Kablnets-crisis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Kablnets-crisis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De opdracht, welke mr Stikker van Hare Majesteit ontving om informatorisch de mogelijkheden te onderzoeken van de voiTning van een kabinet, dat het vertrouwen heeft van het Parlement, is op niets uitgelopen. Hare Majesteit heeft hem van die opdracht ontslagen. Veel zullen wij daarover niet zeggen; maar toch wel iets.

De mislukking der opdracht moet aan de Partij van d» Arbeid te wijten zijn. Deels omdat die partij van oordeel was, dat mr Stikker en met hem de V.V.D. te veel eer bewezen zou worden, indien naar aanleiding van zijn opdracht een kabinet gevormd werd, deels omdat zij het met liet program, dat mr Stikker haar heeft voorgelegd, niet eens was. Het moet in de bedoeling van mr Stikker gelegen hebben om een kabinet te vormen, bestaande uit 5 ministers van de K.V.P., 5 ministers van de Partij van de Arbeid, en 5 ministers, 2 van de V.V.D., 2 van de C.H.U. en zo mogelijk een buiten de partij staande A.R. Ook daartegen moet de Partij van de Arbeid aanmerkelijk zich verzet hebben, maar zich ten slotte toch daarbij neergelegd hebben.

Vooral toen het duidelijk werd, dat mr Stikker er op stond, dat in het nieuwe door hem te formeren kabinet zoveel mogelijk nieuwe personen opgenomen zouden worden, opdat het Nederlandse volk de indruk zou krijgen, dat er iets nieuws tot stand gekomen was, moet de lust van verder met hem samen te werken voor goed verdwenen zijn.

Na I adat de opdracht aan mr Stikker mislukt was, heeft Hare Majesteit een on-derhoud gehad met de fractie-leiders van de twee grootste fracties van de Tweede Kamer, de heren Romme en Burger en de ministers Lieftinck en Van der Brink.

Hare Majesteit heeft vervolgens aan dr Drees en mr van Schaik opdracht gegeven tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van het Parlement te genieten. Dr Drees en mr van Schaik hebben die opdracht in beraad gehouden.

Dezen hebben inmiddels geconfereerd eerst met mr Lieftinck en vervolgsns met de heer Tilanus, leider van de Tweede Kamerfractie der C.H.U.

Of dezen met de vorming van een ministerie zullen slagen, dient afgewacht te worden en eveneens, als dit 't geval zal zijn, hoe het ministerie er uit zal zien. Het is de vraag, gesteld, dat het ministerie grotendeels in zijn oude formatie zal terug keren, of mr Stikker daarin weder als minister van buitenlandse zaken zal terugkeren en in welke kwaliteit hij er in zal terugkeren, als gewoon minister of als , , vakminister", alsook hoe dan zijn verhouding tot de V.V.D. zal zijn. Oök staat het nog te bezien of de ministers 's Jacob, Joekes en van Maarseveen er in zullen worden opgenomen. Sommigen oordelen van ja, anderen van neen.

Bovendien doet zich de vraag voor hoe het program van het nieuwe ministerie Drees-van Schaik zal zijn samengesteld, inzonderheid hoe groot het bedrag zal zijn, dat het aan defensie wil besteden. Eerst heeft het verluid, dat dit ƒ 1500 millioen zal zijn, later is dit weder tegengesproken en verklaard dat het bedrag nog niet vaststond.

Zo rijzen er nog al meer vragen. Onder andere de vraag wat het te betekenen heeft, dat in de opdracht aan mr Stikker te lezen staat: „De vorming van een kabinet, dat het vertrouwen van de Kamer heeft" en in die aan dr Drees en mr van Schaik: „tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwefi van het Parlement te genieten".

Wij zullen ons echter met deze vragen en nog al meer vragen, die te stellen zijn en in de pers gesteld worden, niet verder ophouden, doch het verdere verloop der zaak maar afwachten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's

De Kablnets-crisis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1951

De Banier | 8 Pagina's