Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

VIJFDE VERANTWOORDING VAN . ONTV'ANGEN GIFTEN EN COL­ LECTEN TEN BEHOEVE VAN DE FAMILIE MARIJS TE ARNEMUIDEN TOT 20 FEBRUARI 1951

D. V. B. te Amemuiden ƒ 2S.—; Leden der kiesvereniging der S.G.P. te Amemuiden ƒ 108.— ; f am. D. te Overberg ƒ 5.—; Leden der kiesvereniging der S.G.P. te Goes ƒ 20.-; Jac. Br. te Lem­ mer , /• 2.50; G. H. te Nederhemert ƒ 2.50; p. L. te- Amsterdam ƒ 5.—; Leden der kiesvereniging der S.G.P. te Nijverdal ƒ 46, 50; J. B. te Poederoyen ƒ 10.-; P. de J. te Geldennalsen ƒ 10.—; Leden kiesvereniging der S.G.P. te Oud-Beijerland ƒ 33.35; Mannenvereniging te Kesteren f 20.—; Collecte tijdrede van Ds Visser te H.LAmbacht ƒ 50.02; J. R. te Arnhem ƒ 2.50; N. N. te Rotterdam / 50.-; J. G. te Goes ƒ 10.-; H. v. W. te Lisse (collecte Statenkring Leiden) f 38.62; Fam. K. C. te Amsterdam-O. 'f 10.-; N.N. te N. ƒ 50.-; N.N. te G. ƒ 10.-; G. J. R. te Doomspijk f 10.-; N.N. te Ridderkerk .f 10.-; Gift leden kiesvereniging Oostkapelle ƒ 16.58; A. Kr. te Ridderkerk .f 5.-; B. C. H. te Heinenoord ƒ 2.50; Vrienden en leden kies-vereniging der S.G.P. te Klaaswaal ƒ 141.50 N.N. te Lekkerkerk ƒ 5.-; G. Sch. te Nw Loosdrecht ƒ 15.—; C. van t H. te Bameveld f 25.-; A. J. D. te Poortvhet f 2.50; N. N. te Nieuw en St. Joosland ƒ 10.—; Leden kiesvereniging S.G.P. te Nijkerk f 40.-; Leden kiesvereniging S.G.P. te Zoutelande ƒ 29.57; Leden kiesvereniging S.G.P. te Sliedrecht ƒ 152.05; Leden kiesvereniging S.G.P. te Alphen aan de Rijn ƒ 25.-; Leden kiesvereniging te Amersfoort f 20.—; Studievereniging „Gr. v. Pr." te Ter.wolde , ƒ 27.— ; Collecte van veijaardag K. V. H. .ƒ 66.—; Collecte vergadering k.v. te Kampen ƒ 8.72; Ant. D. te Temeuzen ƒ 10.—; L. Z. te Borssele f 5.-; N.N. te Haamstede ƒ 10.-. Totaal ontvangen ƒ 1145.41. Vorige verantwoordingen f 3323.79. In totaal ont- \-angen ƒ 4469.20.

Ondergetekende betuigt bij deze aan alle bekende en onbekende gevers, geefsters en verenigingen zijn hartelijke dank voor de vele blijken van liefde en mildckdigheid, aan de fam. Marijs betoond. De kiesvereniging houdt zich voorts voor verdere toezending van giften en collecten hartelijk aanbevolen, welke kunnen gestort worden op Giro no. 102776 van de Boerenleenbank te Amemuiden, onder motto "Hulp aan familie Marijs". Namens het bestuur der kiesvereniging,

M. DE RIDDER, voorz.

-\memuiden, Roomschestr. 44

PROV. AFD. NOORD-HOLLAND

Onze afdeling- hoopt D.V. op Zaterdag 24 Maart a.s., des middags om 3 uur, haar voorjaarsvergadering te houden, in het gebouw tot Verbreiding der Waar- • heid, Elandstraat No. 84 te Amsterdam. Het gebouw is te bereiken vanaf het Centraal Station met lijn 17, uitstappen bg het Hoofdgebouw der Politie. De agenda's worden aan de kiesverenigingen verzonden. Daar er twee afgevaardigden van het Hoofdbestuur aanwezig hopen te zijn, is aan een hunner verzocht een opwekkingswoord te spreken. Het bestuur verzoekt de vrienden getrouw op te komen, om met elkander de belangen der partij te bespreken. Namens het bestuur: H. Meijer, secr.

GEMEENTELIJKE KIESVERENI­ GING ROTTERDAM

Vrienden te Rotterdam en omgeving, Het is u wellicht reeds bekend, dat D.V. op 9 Mei a.s. de Algemene Vergadering te Utrecht gehouden zal worden. Voor hen, die gewoon zijn deze jaarlijkse toogdag mee te maken, is het overbodig een opwekkend woord te schrijven. Voor de nieuwe leden en hen die er tot nu toe nog niet toe konden besluiten om mee te gaan een korte uiteenzetting van het verloop van zulk een dag. 's Morgens op een bepaald punt in uw omgeving verzamelen met de medeleden van uw kiesvereniging. Gezamenlijke reis met 2 of 3 bussen naar Utrecht. Tijdens de reis ruime gelegenheid om het onderwerp van de dag met elkander te bespreken. Aankomst aan de zaal circa 10 uur. Gelegenheid genoeg dus om vóór de vergadering een kop koffie te gebruiken of deze of gene kennis op te zoeken. In de ochtendvergadering de jaarrede van de partijvoorzitter. Alleen reeds de moeite waard. Tijdens de pauze een algemeen wederzien van verre of nabije vrienden.

In de middagvergadering behandeling van de ingediende vragen en voorstellen der kiesverenigingen. Eindelijk een slotwoord van een der andere bestuursleden. Een half uur na het sluiten der vergadering vangt de terugreis aan en is er weer ruime gelegenheid om het gehoorde te bespreken. Aankomst te Rotterdam tussen 6 en 7 uur. Stopplaatsen dezelfde als des morgens. Vrienden, verzuimt deze gelegenheid niet, benut er een snipperdag voor, hij is goed besteed. Reiskosten ca ƒ 2.85 per persoon, bij vooruitbetaling te voldoen aan de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon. Aanmelden zo spoedig mogelijk b\j de secretaris van uw kiesvereniging, omdat de bussen geruime tjjd van te voren besproken moeten worden. Vrienden van buiten Rotterdam, die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, kunnen nadere inlichtingen bekomen bjj ondergetekende. Vertrektijden en - plaatsen als volgt: Van het Sandelingeplein bij de kerk om 8 uur; van het Zuidplein bij de flat om 8.05 uur; van de Bas Jungeriusstraat, hoek Wolphaertsbocht om 8.10 uur; van de 's Gravendijkwal bij de H.B.S. om 8.15 uur; van de Stationssingel bij de Noordelijke uitgang van station D.P. om 8.20 uur; van de Crooswijksesingel bij de Heinekensbrouwerij om 8.25 uur; van de Boezemsingel t.o. de Koninginnekerk om 8.30 uur; van de Oudedyk, hoek Avenue Concordia om 8.35 uur en ten slotte van de 's Gravenw^, hoek IJsselmondselaan om 8.40 uur. Leeg gelaten busplaatsen kunnen niet worden vei-goed, daar vooraf voor een bepaald aantal plaatsen wordt gecontracteerd.. Op telaatkomers kan niet worden gewacht. Namens het bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging Rotterdam, J. VAN BAARLE, secr. Telefoon 76271

GIESSEN—NIEUWKERK

Vrjjdag 30 Maart a.s. zal D.V. in de zaal van de heer P. Schreuders (Pinkeveer) spreken ds Visser van Rotterdam met als onderwerp: „Het naderend oordeel". Aanvang der samenkomst half acht. Wie gelegenheid heeft om te komen, moge ook genegenheid hebben om dit belangrijke onderwerp te komen beluisteren. De wereld, waaronder ook vele godsdienstige mensen, hebben er veel tjjd voor over om sportfeesten en bioscoopvoorstellingen bij te wonen, laten wij wel toezien waar wjj onszelf mede inlaten en laten wij deze belangrijke avond niet verzuimen. Ook - vi-ouwen zyn welkom.

KORTENHOEF Op Woensdag 28 Maart, 's avonds 7.30 uur, hoopt voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier, Ds. Mieras, predikant der Oud Geref. Gem. te Krimpen a. d. IJssel, een tijdrede te houden in het Jeugdgebouw „De Karekiek". Niemand verzuime deze vergadering en waar het hier een tijdrede betreft, is deze vergadering ook voor vi-ouwen toegankelijk. HET BESTUUR

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's