Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

AMSTERDAM-C.

D.V. Woensdag 28 Maart a.s. hoopt de kiesvereniging te Amsterdam-C. haar derde jaarvergadering te houden in het gebouw „Brakke Grond", Nes 53-55. Aanvang 8 uur. De heer W. v. d. Poel hoopt die avond een onderwerp te houden over „Groen van Prinsterer", waarna bestuursverkiezing plaats vindt. Vrienden en belangstellenden verzoeken wij deze avond vrij te houden.

HET BESTUUR

's GRAVENHAGE

D.V. Donderdag 29 Maart a.s. hoopt voor de kiesvereniging „Willem de Zwijger" in de Lutherse kerk. Lutherse Burgwal, Ds. J. van Dijk, Ned. Herv. predikant te Gameren, een tijdrede te houden. Aanvang half acht. Deuren open 7 uur.

GARDEREN

Op Donderdag 29 Maart a.s. hoopt voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier Ds Dorsman van Schelluinen in garage Zevenbergen een tijdrede te houden, met als ondenverp: „Wat God niet vergeet". Aanvang 7.30 uur. Vrienden en geestverwanten uit onze omgeving, verzuimt niet deze vergadering bij te wonen. Toont allen uw belangstelling. Namens het bestuur,

R. P. GROENEVELD, voorz.

GIESSEN—NIEUWKERK

Vrydag 30 Maart a.s. zal D.V. in de zaal van de heer P. Schreuders (Pinkeveer) spreken ds Visser van Rotterdam met als onderwerp: „Het naderend oordeel". Aanvang der samenkomst half acht. Wie gelegenheid heeft om te komen, moge ook genegenheid hebben om dit belangrijke onderwerp te komen beluisteren. De wereld, waaronder ook vele godsdienstige mensen, hebben er veel tijd voor over om sportfeesten en bioscoopvoorstellingen bij te wonen, laten wü wel toezien waar wij onszelf mede inlaten en laten wij deze belangrijke avond niet verzuimen. Ook - vröSi^en zijn welkom.

^^> - KORTENHOEF

iS^ÖpWoensdag 28 Maart, 's avonds 7.30 uur, hoopt voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier, Ds. Mieras, predikant der Oud Geref. Gem. te Krimpen a. d. IJssel, een tijdrede te houden in het Jeugdgebouw „De Karekiek". Niemand verzuime deze vergadering en waar het hier een tijdrede betreft, is deze vergadering ook voor vrouwen toegankelijk.

'HET BESTUUR

INKEVEEN

D.V. hoopt Donderdag 29 Maart a.s. des avonds 7.30 uur, ds E. du Marchie van Voorthuysen van Sliedrecht voor onze kiesvereniging op te treden met een tijdrede. Plaats: Herv. Verenigingsgebouw te Vinkeveen. Niemand verzuime deze avond te komen.

IJSSELSTEIN

D.V. op Donderdag 29 Maart a.s., des avonds 7.30 uur, hoopt voor onze kiesvereniging op te treden Ds. H. Visser, Chr. Geref. predikant te Rotterdam, tot het uitspreken van een tijdrede, in de grote zaal van „Uzai", ingang Capellestraat. Ook toegankelijk voor vrouwen,

ALBLASSERDAM

Enige tijd geleden belegde het Comité tot steun van vervolgde Protestanten v Spanje in de Geref. Kerk te Alblasser dam een openbare vergadering met ais spreker Ds W. F. Laman. Chr. Geref, predikant te Rotterdam. Ds Laman, die als titel voor zijn rede gekozen had „De vrouw op het beest", bezag eerst het portret van het beest, daarna dat van de vrouw, om vervolgens na te gaan wat er van beide terecht komt.

Dit beest is het beest uit de afgrond, dat niet anders wil. dan het zondis radicalisme in de wereld brengen, om alzo God Zelf, de Christus, Zijn Geest, Zijn Woord en Zijn kerk te bestrijden. De vrouw krijgt nu een plaats op dat scharlakenrode beest, dat door bloed en tranen en zelfs over lijken heen gaat Deze vrouw moet niet verward worden met de vrouw uit Openb. 12, die bekleed is met de zon, dat wil zeggen, dat de objectieve heilsopenbaring in haar bezit is. De maan is onder haar voeten, waarmee aangeduid wordt, dat de objectieve waarheid door Geestesbedi' \\ ning subjectief haar bezit is geworrfenr Alleen de kerk, die daaraan vasthoudt, mag waarlijk de naam van kerk dragen. De vrouw op het scharlakenrode beest, waarvan in Openb. 17 gesproken wordt, is gekleed in purper en scharlaken. Dit ziet op de verwereldlijkte kerk, die een valse kerk geworden is, omdat ze losgekomen is van het Woord. De vrouw (de kerk) draagt hier de verschrikkelijke naam van hoer. Ze heeft het dienen prijs gegeven en is gaan heersen, daarbij gebruik makende van het beest der zonde. Die vrouw is dronken, van het bloed der heiligen. De valse kerk vervolgde degenen, die achter het Lam kwamen. Spreker herinnert daarbij aan de geschiedenis' van Jan de Bakker en wijst op de huidige vervolgingen in Columbia, Bolivia en Spanje. Hij leest daarbij fragmenten voor uit brieven, welke hij ontvangen heeft. Daarin wordt en gesproken, dat zelfs het begraven van de doden op de kerkhoven de Protestanten niet is toegestaan. Ook huwehjken mogen niet gesloten worden. De sluiting bij notariële of onderhandse acte wordt niet erkend, met als gevolg allerlei achteruitzetting. Dit alles acht spreker voldoende om duidelijk te maken welk doel de vrouw op het beest nog nastreeft.

Nu wordt er needs veel drukwerk verzonden naar deze landen en door middel van het Brits Bijbelgenootschap wil men er ook Bijbels in de Spaanse taal heen zenden.

Om dit mogelijk te maken wordt dan vervolgens een collecte gehouden, welke, naar wij nader vernamen, rond f540. —opbracht.

Tenslotte beziet de spreker nog hoe hel met de vrouw en het beest afloopt. De vrouw wondt tenslotte door het beest vernietigd. Wanneer zo met de val» kerk afgerekend is, dan blijven er tocli nog over, die het Lam volgen. Dat zijn de getrouwen. Hier wekt spreker allen, van welke kerk ook, op, om de beginselen der Reformatie te beleven: Het Woord alleen, de genade alleen en het geloof alleen! De slag op de kerk in hoogste mate moet nog komen, maar dat zal ook de laatste zegsn zijn, welke de keijk in het strijdperk van dit leven ont vangt.

Vrouw en beest verdwijnen van het to­ neel en straks zullen de vrijgekochteii .staan als zangers aan de glazen zee, zin- 'rend het lied van Mozes en het Lam. Ten besluite wijst spreker het volk des Heeren hier ter plaatse op zijn verantwoordelijke taak om overal, waar God het een plaats geeft, met-ter-daad uit te spreken, wat het uit Gods Woord door de toepassing des Geestes heeft geleerd. Pijnlijk vindt spreker de gescheidenheid der kerk. Hij twijfelt er echter niet aan, of eens wordt zij één. De kerkeraad der Geref. Kerk stelde welwülend haar kerkgebouw hiervoor beschikbaar. Het bedrag der collecte werd aan Prof. Wisse ter hand gesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's