Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verplichiing tot aansluiting bij Ziekenfonds

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verplichiing tot aansluiting bij Ziekenfonds

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ontheffing mogelijk voor gewetensbezwaarden

Zowel in brieven als in gesprekken werd ons de laatste tijd de vraag gesteld hoe het eigenlijk zit met de sedert 1 Januari 1951 bestaande verphchting voor degenen, die een uitkering genieten krachtens de noodwet ouderdomsuitkering, of die een klein pensioen genieten, om zich bij een ziekenfonds aan te sluiten.

Sommigen hadden zich, op grond van gewetensbezwaren tegen verzekering, tot de Raad van Arbeid in him omgeving gewend en om vrijstelling van deze verplichte aansluiting verzocht, doch daarbij nul op het request gekregen. Zo zond een partijgenoot uit V. ons een briefje toe, dat hij van de Raad van Aibeid te Apeldoorn ontvangen had en waarin hem ie kennen werd gegeven, dat de inhouding van ƒ 1.50 ziekenfondspremie op de ouderdomsuitkering door de wet wordt voorgeschreven en dat er geen mogehjkheid bestaat van dit voorschrift af te wijken.

De afgevaardigden der S.G.P. hebben zich met het oog op de afwijzende houding van de genoemde en van andere Raden van Arbeid tot de Minister van Sociale Zaken gewend, wie zij ook het zoeven veimelde schrijven van de Raad van Arbeid te Apeldoorn hebben voor- (Tsl^d.

Deae door de S.G.P.-Kamerleden ondernomen stap mocht met een gunstige uit­ slag bekroond worden. De voornoemde Minister toch heeft geantwoord, dat

ook ten aanzien van degenen, die met ingang van 1 Januari 1951 verplicht verzekerd zijn geworden en tegen verzekering gewetensbezwaren hebben, orvDerminderd van kracht is Jietgeen bepaald is in de circulaire van de commissaris, belast met het toezicht op de Ziekenfondsen, dd 5 Januari 1944, Ie afdeling no. 26982.

Ingevolge deze regeling is de verzekerde, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 der Ziektewet van de bij die wet hem opgelegde verphchtingen is vrijgesteld, zo lang die vrijstelling niet is ingetrokken, tevens vrijgesteld van de verplichtingen, ingevolge het Ziekenfondsenbesluit.

De Minister deelde voorts nog mede, dat een desbetreffende instructie binnenkort ter kennis van. de Raden van Arbeid zal worden gebracht en dat bij de toekomstige regeling de Raden van Arbeid vermoedelijk eenmaal per drie maanden de op de uitkering ingehouden ziekenfondspremie zullen restitueren.

Zij, die gewetensbezwaren tegen verzekering hebben en een viijstelling hebben, behoeven zich dus niet bij een zie­ kenfonds aan te sluiten, terwijl zij het afgehouden premiegeld terugkrijgen. Het is echter wel aan te bevelen, dat men Jiiervan mededeling doet aan de Raad van Aibeid.

Wie zulke bezwaren heeft en nog geen vrijstelling mocht hebben, vrage onverwijld bij de Raad van Arbeid een vrijstelling op grond van artikel 20 der ziektewet aan. Onder voorwaarde, dat men in geen enkele verzekering is, moet de Raad van Arbeid deze vrijstelling geven. Mocht men nog moeihjkheden ondervinden, dan wende men zich onverwijld tot het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

Verplichiing tot aansluiting bij Ziekenfonds

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's