Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hef nieuw-geformeerde kabinet Drees

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hef nieuw-geformeerde kabinet Drees

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Spoediger dan zelfs in de kringen van de informateur prof. Romme verwacht werd, is dan toch eindelijk een ministerie samengesteld kunnen worden. Het telt 15 leden, 6 r.k., 5 van de Partij van de Arbeid, 2 C.H., 1 V.V.D. en 1 partijloze, die als een exponent van de derde m.acht beschouwd wordt De C.H.U. heeft derhalve meer zetels bekomen dan de V.V.D., want de partijloze minister is geen lid van de V.V.D., moet zelfs nader verwant aan de C.H.U. dan aan de V.V.D. zijn.

Desniettemin zijn de Kamerfracties van de V.V.D., die tegen deze gang van zaken wel bez\^'aar hadden, over hun bezwaren heengestapt en hebben zij, evenals de Kamerfracties van de K.V.P., van de Partij van de Arbeid en van de C.H.U., hun fiat aan de huidig© samenstelling van het kabinet-Drees gegeven. Genoemd kabinet steunt dus op vier partijen en staat daardoor ogenschijnlijk sterk; of dit ook metterdaad zo is, zal in de toekomst moeten blijken.

Daar is wel enige reden voor, om te betwijfelen, dat het kabinet inderdaad sterk is, want niet alleen hebben de Kamerfracties van de C.H.U. — zij waren in deze al reeds zo menig keer tevoren in hun opinies verdeeld — slechts bij meerderheid van stemmen hun goedkeuring aan het geformeerde kabinet Drees gegeven, maar wat nog meer zegt, het nu optredende kabinet is niet nieuw, zelfs niet vernieuwd.

Niet minder toch dan tien ministers, die ook in het vorige kabinet-Drees zitting hadden, zijn in het thans fungerende kabinet Drees opgenomen. Professor Ran. me heeft er bij de samenstelling nauw. lettend zorg voor gedragen, dat de r.k. ook in het huidige kabinet de sleutelposities bezetten, terwijl, bovendien nog alle vijf sociahstische ministers hun portefeuilles behouden hebben en ook mr Stikker op zijn post als minister van buitaiilandse zaken is teruggekeerd. Er is dus alle reden om aan te nemen, dat er zo veel mogelijk weder in de riditing van het eerste kabinet Drees gekoerst zal worden en dat de vijf nieuw opgetreden ministers daarbij de behulpzame hand hebben te bieden, zodat de vraag gewettigd is of het tweede kabi net Diees nu zo veel sterker is dan het eerste, dat mr Oud zwakheid ten laste heeft gelegd en of niet veel eerder reeds een kabinet geformeerd had kunnen wwden van dezelfde aard als het nu geformeerde.

Zoals het kabinet nu samengesteld is, is er wel enige wijziging ten aanzien van de fungerende ministers gekomen, maar de rooms-rode kern van het vroegere kabinet Drees is er in gehandhaafd en deré geeft tenslotte bij alle te nemen beslissingen de doorslag. Z^lfs mr. van Maarseveen, tegen wie zoveel verzet en scherpe afkeuring in het verleden in het Parlement betoond is, maakt, zij het dan ook in een ander departement, deel van het tegenwoordige kabinet Drees uit. ^ Het is waar, dat enkele ministers van h( ji l thans demissionnaire kabinet, namelijk*^ mr. J. R. H. van Schaik, die tot minister van staat benoemd zal worden, mr A. A. M. Struijken, mr H. L. 's Jacob en ir D. G. W. Spitzen niet terug zuUen keren, maar daannede is in het wezen van het tweede kabinet Drees niets veranderd, zodat het grote overeenkomst met het eerste vertoont. •

Als nieuwe ministers treden thans op: ir Staf (C.H.U.), mr Mulderije (C.H.U.), ir Peters (r.k.), mr Albregts (r.k. en de heer Wemmers (partijloos). Het tweede kabinet Drees is in zijn geheel als volgt samengesteld: Dr W. Drees (P.v.d.A.) minister-president en minister van Algemene Zaken. Mr. F. C. G. J. M. Teulings (r.k.), viceminister-president en minister zonder I> ortefeuüle. / Mr. D. H. Stikker (V.V.D.), Buitenlanui se Zaken. Mr. H. Mulderije (C.H.U.), Justitie. Mr J. H. van Maarseveen (r.k.), Binnenlanse Zaken. Prof. dr F. J. T. Rutten (r.k.). Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Prof. dr P. Lieftinck (P.v.d.A.), Financiën. H. H. Wemmers (partijloos). Verkeer en Waterstaat. Ir C. Staf (C.H.U.), Oorlog en Marine. Mr. J. In't Veld (P.v.d.A.) Volkshuisvesting en Wederopbouw. Prof. dr J. R. VI. van den Brink (r.k.), Economische Zaken. S. L. Mansholt (P.v.d.A.), Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Mr. A. M. Joekes (P.v.d.A.) Sociale Zaken. Ir L. A. Peters (r.k.) Uniezaken en Overzese Rijksdelen. Prof. dr A. H. M. Albregts (r.k.), minster zonder portefeuille, belast met de bevordering van de productie.

Zoals reeds bekend was, heeft de informateur, prof. Romme, die als formateur is opgeti-eden, zelf geen zitting in het kabinet genomen.

Zaterdag 17 Maart is het kabinet voor het eerst in de Kamer opgetreden, waarbij een regeringsverklaring is afgelegd, waarover in het nummer van dit blad nadere bijzonderheden te vinden zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's

Hef nieuw-geformeerde kabinet Drees

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 maart 1951

De Banier | 8 Pagina's