Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

PROV. VER. ZUID-HOLLAND

De H.H. Penningmeesters der kiesverenigingen in Zuid-Holland wordt medegedeeld, dat vanaf heden als penningmeester der Prov. Vereniging fungeert; B. van der Graaf Jzn, Kerkweg 190, Ridderkerk (post Rijsoord), Postiekening 530477. De nieuwe pienningmeester verzoekt vriendelijk de contributie over 1951 of ev. achterstallige contributie op genoemde postrekening te storten. De contributie bedraagt 5 cent per lid per jaar.

Het Bestuur

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Met deze wordt medegedeeld, dat dit Verband D.V. hoopt te vergaderen op Zaterdag 28 April a.s. nam. 3.15 u. te Rotterdam-Z., Mijnsheerenplein. Het ondei-werp zal gehouden worden door de heer Mulkhuizen van Waarder, over Woningbouw in 1951. Eventuele vragen en voorstellen worden ingewacht bij de secretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft.

HUIZEN (N.-H.)

Op Donderdag 26 April 1951 hoopt D.V. voor de afdeling Huizen der S.G.P. op te treden Ds. M. A. Mieras, predikant bij de" Oud Geref. Gemeente te Krimpen a.d. IJssel, voor het houden van een tijdrede. Plaats van samenkomst Verenigingsgebouw (Doolhofstraat). Aanvang 7.30 uur n.m. Deuren open om 7 uur. Er is gelegenheid de fietsen en auto's te plaatsen op de binnenplaats bij het gebouw. Wij wekken een ieder op te komen. Moge de Heere over dit alles Zijn zegen gebieden.

Het Bestuur

MOERKAPELLE

In het kerkgebouw der Geref. Gem. te Moerkapelle hoopt ds Dorsman, Ned. Herv. pred. te Schelluinen, voor de kies­ vereniging te Moerkapelle een tijdrede te houden op D.V. 17 April, des avonds

OUD-BEIJERLAND

Afgevaardigden en leden, welke voornemens zijn naar de partijdag te Utrecht te gaan, welke D.V. gehouden zal worden Woensdag 9 Mei, worden hierdoor in kemiis gesteld dat voor al de kiesverenigingen in de Hoekse Waard een bus zal gaan, kosten f 3 per persoon. Vriendelijk wordt verzocht, u op te geven bij de secretaris ter plaatse, dan weten we bijtijds hoeveel leden er mede gaan, dit mede voor de goede regeling. Verü-ek van Oud-Beijerland 's morgens 7.20 u. N'rienden, geeft u vioegtijdig op.

G. V. LEENEN', secr.

SCHEVENINGEN

De vergadering der kiesvereniging afd. Soheveningen wordt niet gehouden op Vrijdag 13 April, maar op Vrijdag 20 April a.s. Deze vergadering moest door omstandigheden een week verzet worden. Dus leden, allen met de vrouwen op 20 April a.s. naar de jaarvergadering in het gebouwtje aan de Vissershavenweg. Aanvang 8 uur. Rijwielstalling aanwezig.

W. VERHEIJ, secr.

VOORTHUIZEN

D.V. Woensdag 18 April hoopt voor de kiesvereniging op te treden de edelachtbare heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande. Onderwerp: „Schijn en zijn". Ds V. d. Woestijne van Bameveld zal een inleidend woord spreken. De vergadering wordt gehouden in lokaal Kooijman aan de Putterstraat t.o. het kerkhof. Aanvang half acht. Toont allen uw belangstelling.

G. V. d. BRUINHORST, secr.

OLDEBROEK

In één der gehouden vergaderingen trad voor de kiesvereniging te Oldebioek der S.G.P op Ds Dorsman van Schelluinen met een tijdrede in het Bankgebouw. De zaal was vol, circa 200 personen. De voorzitter, de heer A. Fidder, opende de vergadering met te laten zingen Psalm 89 : 13 en ging voor in gebed. Hierna sprak hij een welkomstwoord tot de vergadering en sprak de wens uit, dat het een begin met de Heere mocht zijn. dat er nog geopende harten mochten zijn; dat het een tijdrede mocht zijn, gegrond op Gods Woord, zo nodig in deze tijd, daar er zo weinig verschil is tussen Gods volk en de wereld. Hierna gaf hij uet woord aan Ds. Dorsman. Ds Dorsman sprak naar aanleiding van Dan. 5 over de maaltijd van Belsazar met de zilveren vaten. Verder over het handschrift aan de muur. Dan moeten tovenaars en sterrekijkers komen, maar niemand weet het. Buiten het Woord des Heeren is dat schrift niet te lezen. Eindelijk moet Daniël komen en mag hij voor de koning vrijuit spreken. Hij zegt de koning het oordeel aan. Na het zingen van Psalm 119 : 69 sprak Ds Dorsman nog een ernstig woord tot de vergadering, liet zingen Psalm 81 : 9 en 10 on ging voor in dankgebed. Op een volgende vergadering hield de S.G.P. haar jaarvergadering bij J. ter Gate in de Eikelboom. Aanwezig waren 43 leden.

De voorzitter, de heer A. Fidder, opende de vergadering en het zingen Psalm 25 : 2 ging vooT in gebed. Daarna las hij Psalm 91 en riep de vergadering hartelijk welkom toe. Het deed hem genoegen, dat er nog zo veel opgekomen waren, ondanks de gladde wegen. Wij leven in een tijd, dat wanneer het leven op de kansel gebracht wordt, dat er af moet, maar het volk van God kan er niet buiten.

De notulen werden gelezen en goedgekeurd. De penningmeester deed verslag en bij de bestuursverkiezing werden de heren van Hattem, Korenberg en Timmer met meerderheid van stemmen herkozen.

Na de Pauze werd nog gezongen Psalm 68 : 11. De heer Wielink sprak nog over schoolbouw te Wezep. Nadat ook de voorzitter nog enkele woorden aan deze zaak wijdde, lichtte hij de vergadering in over de woningtoestand. De heer van Duinen uit Wezep bracht als bestuurslid van die school daarna nogmaals die schoolkwestie ter sprake. De ere-voorzitter. Ds Wijnmaalen, sprak nog een ernstig woord uit Hosea: Wee • hun, als Ik van hen zal geweken aja. De Heere heeft ook vele bemoeienissen met ons land gehad. Dagen van voorspoed zijn meestal dagen van verval. Gelijk in Israël is er ook in ons land een eigenwillige godsdienst. Sport en spel nemen hand over hand toe. Waar vindt men nog mensen, die in hun ongeluk lopen en nog een gemis voelen. Spreker wenste de vergadering toe dat zij zich maar nauw mocht onderzoeken. Na het zingen van Psalm 122 : 3 ging Ds Wijnmalen voor in dankgebed.

VAN HATTEM, secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 april 1951

De Banier | 8 Pagina's