Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Algemene Vergadering 9 Mei 1951

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemene Vergadering 9 Mei 1951

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Indien de Heere wil en wij leven zal de S.G.P. op Woensdag 9 Mei a.s. haar Algemene Vergadering houden. Wij rekenen er daarbij op, dat de kiesverenigingen zich daarbij niet onbetuigd zullen laten. Allereerst door van elke kiesvereniging twee afgevaardigden te zenden, die op de Algemene Vergadering hun kiesvereniging officieel vertegenwoordigen. Laat toch niet één kiesvereniging hierin achterblijven. De Algemene Vergadering is namelijk maar niet enkel een Partijdag zonder meer, waar de leden der kiesverenigingen bij elkaar komen, doch in de eerste plaats een vergadering van afgevaardigden. Dezen vormen alzo de kern der Algemene Vergadering. Zij alleen hebben het recht om aan stemmingen deel te nemen en zij zijn het, die de besluiten nemen. Daarom is het van het allergrootste belang, dat straks geen enkele kiesvereniging op de Algemene Vergadering ontbreekt, maar dat alle kiesverenigingen bij leven en welzijn op 9 Mei a.s. haar afgevaardigden naar Utrecht zenden. Volgens artikel 16 der Partijstatuten hebben echter ook alle leden der kiesverenigingen het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen. Ja, zij hebben volgens genoemd artikel der statuten ook het recht om aan de besprekingen deel te nemen.

Ook de leden worden daarom in groten getale door het Hoofdbestuur verwacht en niet het minst ook de predikanten. Laten ook zij door hun aanwezigheid blijk geven van hun belangstelling voor de beginselen, die naar den Woorde Gods zijn. Gelijk bekend is de S.G.P. een interkerkelijke partij. Ongeacht tot welke kerk men behoort of welke kerk men si \ predikant dient, is ieder, die de beginsi».^ len der Reformatie voorstaat en deze voor overheid en volk onmisbaar acht om dienovereenkomstig ons land te besturen, op de Algemene Vergadering welkom. Daarbij zij er echter op gewezen, dat men alleen toegang tot deze vergadering heeft als men voorzien is van een toegangskaart, afgegeven door de secretaris der kiesvereniging. Dit geldt zowel voor de afgevaardigden, die een oranjekaart, als voor de leden, die een witte kaart krijgen.

Deze kaarten worden geheel gratis verstrekt. Bestaat er te uwer plaatse geen kiesvereniging en wil men toch de Algemene Vergadering bezoeken, dan moet men zich wenden tot de secretaris van de dichtstbij zijnde kiesvereniging. Is deze er niet, dan wende men zich rechtstreeks tot het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag. Agenda iworden door de secretarissen der kiesverenigingen verstrekt. Ze kosten 5 cent per stuk. De secretarissen kunnen deze bij het Partijbureau bestellen met insluiting van postzegels. •

Aan de bezoekende leden wordt dringend verzocht om NIET de plaatsen in te nemen, die voor de afgevaardigden gereserveerd zijn, ook NIET NA DE PAUZE. De afgevaardigden moeten een plaats hebben in dat gedeelte van de zaal, dat door de orde-commissie voor hen bestemd is. Ook moet ieder zich houden aan de aanwijzingen, welke door de orde-commissie gegeven worden. Naar gewoonte zal in de morgenvergadering door de Partijvoorzitter, Ds Zandt, een rede worden uitgesproken. Hoewel ons van de inhoud dezer rede op dit ogenblik niets bekend is, twijfelen wij er niet aan of daarin zullen ook thans weder volk en overheid worden teruggeroepen tot de in deze tijd allerwege zo zeer versmade rechten en inzettingen des Heeren. Het houden van deze rede is van zeer grote betekenis. Ze vormt als het ware het cement, dat de leden aan het Hoofdbestuur en aan elkander verbindt. Deze rede zal D.V. op de Algemene Vergadering, na het uitspreken ervan, zoals dat voorheen placht te geschieden, , ook nu weer te koop zijn. Doch er is nog iets anders te vermelden. Telken jare werd deze rede ook als goedkope uitgave beschikbaar gesteld om haar alzo onder ons volk in groten getale te verspreiden. De kiesverenigingen hebben daaraan steeds grote medewerking verleend. Er is echter wel eens over geklaagd, dat die goedkope uitgave nog al lang op zich liet wachten. Inderdaad is dat zo. Daar is echter een reden voor. Om de rede namelijk tegen lage prijs te kunnen uitgeven, is het nodig, dat het aantal bestellingen ook groot is. Ook Iiier geldt: Hoe groter de productie van een bepaald artikel, hoe lager de kostprijs. En nu gebeurde het nog al eens, 'at de bestellingen op zich lieten wachn„ zodat het H.B. niet zo spoedig het aantal, dat gedrukt moest worden, kon bepalen. Daardoor onstond dan vertraging van het drukken en het afleveren. Het Hoofdbestuur roept daarom de volle medewerking in van elke kiesvereniging om de bestelling op de goedkope uitgave zo vlug mogehjk, ja op de Algemene Vergadering zelf te doen. (zie ook de agenda).

Aan de N.V. De Banier is daartoe verzocht om een paar man van haar personeel plaats te doen nemen in de gang van Tivoli, bij wie men het aantal redes in goedkope uitvoering kan opgeven, alsmede naam en adres van de secretaris. Men kan natuurlijk ook nu al schriftelijk de bestelling doen bij N.V. De Banier, Postbus 2019 te Utrecht. De prijs van de goedkope uitgave kan nog niet worden meegedeeld, doch het Hoofdbestuur zal er voor zorgen, dat deze prijs zo laag mogelijk is. De niet-goedkope uitgave kan men, na het uitspreken, direct kopen en meenemen. Daarmede is een ander persoon belast, die zich ook in de gang van Tivoli bevindt. De prijs hiervan zal nader bekend gemaakt worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

De Algemene Vergadering 9 Mei 1951

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's