Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Verantwoording bijdragen en giften In dank werden ten behoeve van het Partijbureau de bijdragen ontvangen voor het jaar 1951 van de navolgende kiesverenigingen: Rotterdam, Banier V f 10; Ermelo f 10; Oud-Beijerland f 10; Haamstede f 7.50; Veenendaal (Gld) f 5; Soest f 1 (of is hier soms de contributie bedoeld? ); Xw en St. Joosland f4.04; Schiedam f7.50; Kortgene f2.50; Streefkerk f5; Zaandam f 10; Nieuwdorp f 5; Werkendam f7.50; Groningen f2.50; Apeldoorn

Voorts nog enige giften, namelijk va, \j N. te M. f 1; N. N. te H. f 1; C. V. tl. S. f9.60; M. B. te N. f20; voor verspreiding van De Banier. Ook deze gevers vriendelijk dank. Hun voorbeeld zij ter navolging aanbevolen.

Lijsten

Aan alle kiesverenigingen werd verleden week een lijst gezonden ter invulling van bestuur en andere gegevens. Willen de secretarissen voor spoedige invulling en opzending zorgen in de bijgevoegde enveloppe? Ook was er een postgirobiljet bijgedaan voor het gemak van de penningmeester ter overmaking van de bijdrage 1951 voor het Partijbureau. We verzoeken de secretarissen om dit biljet aan de penningmeesters door te geven, na vooraf als bestuur het bedrag bepaald te hebben. , ^

Maasdijk

Onlangs werd op het Partijbureau bericht ontvangen dat te Maasdijk een kiesvereniging der S.G.P. is opgericht. Gaarne zouden we vernemen naam en adres van de secretaris dezer kiesvereniging, opdat ook hem een lijst ter invulling kan toegezonden worden. Adres Partijbureau is Frankenslag 123 te Den Haa^.

De Partijsecretaris, Ir C. N. VAN DIS

ALPHEN AAN DE RIJN

D.V. Dinsdag 24 April a.s. hoopt voor de kiesvereniging alhier voor te gaan in een tijdrede. Ds J. van Dijk van Gameren, met als onderwerp: Wereldeinde en wereldgericht. De vergadering heeft in de Chr. Geref. Kerk plaats, van Redestraat 2 en vangt 19.30 uur aan. Toegankelijk zowel voor vrouwen als mannen. Allen hartelijk welkom.

ENKHUIZEN

De Staatk. Geref. kiesvereniging te Enkhuizen maakt bekend, dat op Vrijdag 20 April e.k. in het kerkgebouw der Geref. Gemeente aan de Breedstraat alhier, 's avonds 8 uur, D.V. voor haar wenst op te treden ds Smits, Chr. Geref. pred. te Driebergen, tot het houden van een tijdrede. Niemand, die de beginselen der Waarheid lief zijn, verzuime deze belangrijke rede te beluisteren.

HOEK

D.V. hoopt er op 9 Mei a.s. naar de Algemene Vergadering te Utrecht weer een bus te rijden. De vrienden, zowel afgevaardigden als belangstellsnden, die mee wensen te rijden, verzoeken wij zich vóór of op 26 April a.s. op te geveii bij één der bestuursleden of bij ondergetekende. De mensen van Hoek zullen daar weer gehaald en gebracht worden.

F. DEKKER, secr.

LEEUWARDEN

Op Dinsdag 1 Mei a.s. hoopt D.V. tp Leeuwarden in de grote zaal van „Irene", Nieuwe Buren, des avonds 8 uur. de heer D. Kodde, burgemeester van Zoutelande, esn rede te houden met ab onderwerp: „Het politiek beleid van heden". Doel dezer vergadering zal zijn, propaganda ter uitbreiding van de beginselen der S.G.P. De vergadering gaat uit van het Prov. bestuur „Friesland" en is voor ieder toegankelijk. De heer Kodde schrijft o.a.: Het zal mij een genoegen wezen eens tussen Friezen te zijn. Wij zullen dan ook wel niemand behoeven aan te sporen, om van deze gelegenheid gebruik te maken en deze spreker te komen horsn.

MIDDELBURG

Op Vrijdag 20 April a.s. hoopt D.V. voor onze kiesvereniging op te treden de heer ƒ. Kattsnberg, hoofd der school te Goes, met het onderwerp: Vaccinatie. Deze vergadering wordt gehouden op de ^bovenzaal der Gereformeerde Gemeente, Segeerstraat. Aanvang 7.30 uur. Alle leden zijn hartelijk welkom.

OOSTELIJK ZEEUWS VLAANDEREN

Degenen, die de jaarvergadering op 9 Mei wensen te bezoeken, gelieven zich op te geven bij de secretaris van hun kiesvereniging, uiterlijk tot 1 Mei a.s. of bij ondergetekende.

M. VERHELST Baandijk 47, Terneuzen

ROTTERDAM-OOST

Kiesvereniging Banier III, Rotterdam- Kralingen

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze ledenvergadering op D.V. Vrijdag 20 April a.s. in het wijkgebouw Avenue Concordia 39. ^Als spreker vonden wij bereid de weleerwaarde heer Ds T. Wakker, predikant der Oud Geref. Gem. te Aalburg, met als onderwerp; Zal Nederland herrijzen? Aanvang der vergadering 8 uur.

A. MOL, secr.

ROTTERDAM-OOST

D.V. Vrijdag 27 April 1951 hoopt voor de studievereniging „Op het voetspoor der Vaderen", uitgaande van de kiesvereniging Banier III te Rotterdam-Oost op te treden ds E. du Marchie v. Voorthuysen, Chr. Geref. predikant te Sliedrecht, met een tijdrede, getiteld: „Drie deuren". De plaats van samenkomst is het kerkgebouw der Geref. Kerk, Jenizalemstraat 25 (zijstraat van de Oude Dijk). Aanvang 8 uur, deuren opeji 7.30 uur. Een ieder, 't zij leden der S.G.P., geestverwanten of belangstellenden, mogsn wij hierdoor opwekken deze avonddienst bij te wonen.

Ernstig, ja hoog-ernst-vol zijn de tijden! Het mocht ons daarom des te meer dringen om ons saam te scharen en Gods aangezicht nog met elkander te zoeken, nu het nog kan, opdat Hij Zich mocht laten verbidden en op het noodgeschrei Hij nog grote daden deed. Gods getrouwe knechten wij2»n op de nood der tijden en dat we terug zullen moeten keren naar de oude paden (Jer. 6 : 16). Zij brengen een boodschap Gods- O laat het u dan toch niet zijn als maar een „voor kennisneming aannemen", en het u verder koud laat. Wat zal het een afgrijselijke verschrikking zijn, als God met ons zou doortrekken en men 't niet meer herroepen kon, hetgeen we eens in Adam hebben verbroken en verloren, maar het dan voor eeuwig af is; de deur der genade op 't nachtslot is gegaan. Wij hopen dat de woorden van bovengenoemde dienaar des Woords in vervulling mogen gaan, die ons schreef: „dat de Heere te spreken en te horen moge geven op reis naar de ontzaggelijke eeuwigheid". Daar het een tijdrede is, ook voor vrouwen toegankelijk.

ZEIST

De afd. Zeist van de S.G.P. hoopt D.V. Donderdag 25 April a.s., des avonds half acht, een vergadering te houden in gebouw „Calvijn", Bergweg 6 (zijingang) te Zeist, waarop naast enkele huishoudelijke punten de heer J. van Bochove, lid van de Prov. Staten van Utrecht, te Zeist, een rede zal houden Over het actuele onderwerp „Communisme en kapitalisme". Vooral ook onze jongeren wekken wij in het bijzonder op deze belangrijke vergadering te bezoeken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 april 1951

De Banier | 8 Pagina's