Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zonder kaart geen toegang Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zonder kaart geen toegang Algemene Vergadering

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sioiwoord van Ds Mieras

Reeds vele kaarten en agenda's zijn door de kiesverenigingen aangevraagd en nog dagelijks komen de aanvragen binnen. Telken jare blijkt echter, dat er kiesverenigingen zijn, die tot het allerlaatste met de bestelling wachten. Wanneer de secretarissen van zulke achterblijvende kiesverenigingen dan circa een week vóór de Algemene Vergadering de beide oranje kaarten voor de afge- vaardigden ontvangen, dan worden ze plotseling actief en beginnen dan witte kaarten en ook agenda's aan te vragen. Vanzelf wordt dan alles in 't werk gesteld om deze kiesverenigingen zo vlug mogelijk te helpen, opdat men nog vóór de Algemene Vergadering alles in bezit heeft. Het is echter duidelijk, dat het, als men zo lang met bestellen wacht, best gebeuren kan, dat de witte kaarten en agenda's niet meer op tijd in bezit zijn. Dat geeft dan allerlei moeilijkheden. Zelfs kan het gebeuren, dat leden, die naar de Algemene Vergadering gaan zonder witte kaart, de toegang geweigerd wordt.

De controle-commissie toch krijgt opdracht, dat ze zelf aan niemand kaarten mag geven. Ze heeft slechts de kaarten te controleren en te zien of deze de handtekening van de secretaris der kiesvereniging vertonen.

Zijn er, die aan de orde-commissie om een kaart vragen, dan moet deze commissie de betreffende bezoekers naar het Hoofdbestuur verwijzen. En het Hoofdbestuur heeft zich als regel gesteld om niemand toe te laten, die niet voorzien is van een door de secretaris der kiesvereniging ondertekende kaart. In het verleden is er dus ook wel eens bezoekers de toegang tot de vergadering ontzegd, omdat de secretaris der kiesvereniging niet bij hen was of als de afgevaardigden der kiesvereniging, waartoe zij zeiden te behoren, niet aanwezig waren, om te getuigen, dat de bezoekers hun als leden bekend waren.

Was dit wel het geval, dan werden wel eens een paar kaarten verstrekt, indien bleek, dat het buiten schuld dezer leden was, dat zij geen kaart hadden. Dit moet echter uitzondering blijven. Afgevaardigden en leden moeten voorzien zijn van kaarten, anders kunnen we de kaarten wel helemaal afschaffen. De secretarissen hebben volop gelegenheid gehad om ze aan te vragen en zij hebben die gelegenheid nog. Wacht daarom niet langer, vrienden. Als ge nog niet besteld hebt, doe het dan nu direct en wel bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag. Niet-leden der Partij, doch medelevend met haar, moeten zich vervoegen bij het bestuur der plaatseHjke kiesvereniging, indien zij de Vergadering willen bezoeken. Het bestuur alleen toch kan beoordelen of het gewenst is een kaart aan een niet-Iid te verstrekken. Meestal zal het hier echter gaan om personen, in wier woonplaats geen kiesvereniging der S.G.P. is. In zulke gevallen wende men zich tot het bestuur ener dichtstbijzijnde kiesvereniging.

Bestaat ook deze niet, dan wende men zich rechtstreeks tot het Partijbureau en make zich daar nader bekend door een of meer namen te noemen, van een ons bekend predikant, b.v., waar nadere informaties kunnen ingewonnen worden. Tot zover over de kaarten.

Laten de partijgenoten er nu voor zorgen, dat de zaal, zoals vorige jaren, geheel gevuld wordt. Daartoe is alle reden. Deze Vergadering toch moet het bewijs leveren van de band, die er tussen Partij en Hoofdbestuur, alsook tussen de leden onderling bestaat. De band der beginselen namelijk, die op Gods eeuv^ag blijvend Woord gegrond zijn. Die beginselen zullen de grondslag vormen van de rede van de Partijvoorzitter, maar ongetwijfeld ook van het Hd van het Hoofdbestuur, dat door het Hoofdbestuur verzocht is om ditmaal een slotwoord te wülen spreken en dat zich daartoe bereid heeft verklaard. Wie de agenda reeds ontvangen heeft, zal weten welk Hoofdbestuurshd het is. Er zullen er echter ook zijn, die het nog niet weten. Dan zullen we het u vertellen.

Het is Ds M. A. Mieras van Krimpen a. d. IJssel, die niet alleen door hd der Partij en Hoofdbestuurslid te zijn, bewezen heeft de beginselen der S.G.P. van harte te zijn toegedaan, doch die ook reeds menige spreekbeurt voor haar heeft willen vervullen, om daardoor ons volk op te wekken zich door die beginselen te laten leiden, zich daaraan te onderwerpen, omdat het onveranderlijke beginselen zijn, die God Zelf in Zijn Woord en Wet als richtsnoer voor het leven van volk en overheid heeft geordineerd. Die beginselen zullen niet straffeloos vertrapt en vertreden kunnen worden. Eens zal de Heere rekenschap van volk en over­ heid vragen hoe zij zich tegenover die beginselen hebben gedragen. Ook hierop zal, naar wij menen. Ds Mieras de aandacht vestigen.

Doch genoeg. Kom zelf en beluister de sprekers. En wat zeker van niet minder gewicht is: Kom om mede te werken aan het welslagen der Vergadering, die, gelijk in een vorig artikel reeds is opgemerkt, een Vergadering is met het doel om de belangen der Partij te behartigen, waar het Ploofdbestuur richt- Hjnen geeft, waar de vragen en voorstellen der kiesverenigingen behandeld en eventuele besluiten genomen worden. Niemand, die maar even uit zijn werk kan breken, verzuime dan ook deze Algemene Vergadering op Woensdag 9 Mei a.s. bij te wonen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 1951

De Banier | 8 Pagina's

Zonder kaart geen toegang Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 april 1951

De Banier | 8 Pagina's