Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Hartelijk welkom, Nico de Witte. Van heden af ben je onze neef geworden. Doe maar goed je best, dan zul je bij leven en welzijn zeker een prijs behalen. En Neeltje Mudde te L., jij bent onze nieuwste nicht. Ook van jou verwacht ik geregeld de oplossingen. Nu gaan wij eerst de oplossingen geven van de raadsels der opgaven 210 tot en met 213.

OPGAVE 210

Jongeren:

1. Gamaliel. 2. Leliebloem (mobiel el, el). 3. Adullam (Athene, Debora, Uz, Lea, Agur, Manasse). Laban,

Ouderen:

1. Verhoogt den hoorn niet. (oog en oor, hert, vrienden, N.H., Ararat). 2. Hij doet ons niet naar onze zonden. 3. Addan (Ezra 2 : 59), Addon (Nehemia 7 : 61).

OPGAVE 211

Jongeren: 1. Olijfberg. 2. Perkament (2 Tim. 4 : 13). 3. Alfeüs (Achab, Loth, Filemon, Esther, Uria, Simon).

Ouderen:

1. Een iegelijk hoorde hen in zijn eigene taal spreken. (Gideon, Galilea, keizer, ijs, prijken, tenen, hoen, hen, Ee). 2. Akeldama. 3. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid.

OPGAVE 212

Jongeren:

1. Gilboa (Gabriel, Izak, Lois, Barak, Othniël, Amram). 2. Herodes. 3. Daniël 3 : 4.

Ouderen:

1. Vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. (Gennésareth, Gideon, zijde, ceder. Eva, prevelen, tijd). 2. De zon zal veranderd worden in duisternis. 3. Elon (Gen. 26 : 34).

OPGAVE 213

Jongeren:

1. Paddan-Aram (Petrus, Adam, Daniël, David, Aaron, Nebucadnezar, Aser, Ruth, Abner, Michal). 2. Hoort des Heeren Woord. 3. Bileam.

Ouderen:

1. Sethar (Esther 1 : 14). Sethur (Numeri 13 : 13). 2. En allen, die geloofden, waren bijeen. (Farao, Obed, engelen, wijlen, Deil, „neen). ; 'flunne voeten zijn snel om bloed te vergieten.

De naam van de predikant uit het verhaal zal ik dit keer nog niet noemen. Het is namehjk mogelijk, dat er nog meer birieven komen, zodat het mijn voornemen is om die naam de volgende week bekend te maken. Tot op heden zijn er 15 neven en nichten, die de juiste naam hadden; de vier broertjes uit Apeldoorn hadden een verkeerde naam. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 216

Jongeren:

1. Hoe heette de vader van de richter Ehud? 2. In Exodes 2 komt een naam voor, bestaande uit 6 letters. In Genesis 46 komt ook een naam van 6 letters voor, die gelijk is aan de vorige naam op de laatste letter na. Welke namen zijn dat?

3. Noem de naam van: a. de profeet, wiens geschrift in de Bijbel volgt op dat van Daniël; b. de stamvader van de Edomieten; c. de moeder van Obed; d. de middelaar van het Oude Verbond; e. de koning van Basan; f. de knecht van Eliza; g. de profeet, die levend ten hemel voer; h. een koning, die zeer diep vernederd werd; i. de profeet, die schreef over de vallei der dorre doodsbeenderen; j. de krijgsoverste van Jabin. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Openbaring. a. En ik zag de doden klein en groot. b. Koningin Isebel viel uit het raam op straat en was dood. c. De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren. d. En de grote stad is in drie delen gescheurd. e. Die is en Die was en Die komen zal. f. De hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen. g. Hoe is het fijne goud verdonkerd.

2. Een gedeelte van een tekst bestaat uit 36 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 5, 14, 7, 4, 3, 19, 8, 20 was een koning, die zeide, dat hij het volk Israël met schorpioenen kastijden zou; 16, 23, 9, 22, 11, 24 is een getal boven de tien; 12, 15, 1, 25, 18, 26 was een richter, die met een klein getal een groot leger overwon; 6, 28, 10, 2, 17 is een lengtemaat; 32, 30, 34, 21 is zwart; 13, 31, 35, 33 is een hoofddeksel; 36, 30, 29 is iemand, die bij de verwoesting van Sodom gespaard werd; 27 is de eerste letter van de naam van een koning, die Salomo hout leverde.

3. Maak uit: SAUL + OMEGA - A twee namen, voorkomend Oude Testament. in het

De oplosingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Wij gaan nu over tot het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LIGHT

VI.

Zo geheel naar waarheid is het wat Gods Woord leert, dat de mens zoals hij geboren is dood is in zonden en misdaden. Hij kent God en zichzelf niet en als de Heere er Zelf niet aan te pas komt door met bijzondere genade hem op zijn zondeweg stil te houden en een nieuw hart te geven, dan blijft hij voorthollen op de brede weg, die naar het verderf leidt.

Zo was het ook gesteld met de zemindar, met wie wij in het voorafgaande kennis hebben gemaakt. Ook hij bleef de zonden dienen, niettegenstaande zijn geweten hem zo menigmaal aanklaagde en hem zei, dat het zo niet goed met hem ging.

Doch wat gebeurde er? '

Op zekere dag ontving hij een telegram, waarin hem werd bericht, dat zijn oom, die hij hoge achting toedroeg, plotseling aan de cholera gestorven was. Dit bericht verschrikte hem zeer. Ook bedroefde het hem en het was alsof hij zich alleen en verlaten op de wereld gevoelde.

Maar tevens gevoelde hij in zijn hart een soort van opstand oprijzen tegen die God, die hij niet kende; want, zo dacht hij, als dan die God, Die in de Bijbel wordt genoemd, waarlijk de Machtige is om de zonde en haar gevolgen weg te nemen, waarom moet ik dan juist al dat onheil ervaren, dat op aarde te ondervinden is en wordt mij nu weer een dierbare bloedverwant ontnomen?

Doch terwdjl hij dit bedacht, kwam een woord uit de Bijbel in zijn gedachte, namelijk deze woorden: Een ijverig God en een Wreker is de Heere; een Wreker is de Heere en zeer grimmig; een Wrekei is de Heere aan Zijn wederpartijders en Hij behoudt de toorn Zijn vijanden. Deze woorden kwamen niet slechts in zijn gedachten, neen, zij werden met kracht op zijn hart gebonden, terwijl zijn blinde zielsogen verlicht werden en hij zich als in de heilige tegenwoordigheid Gods voelde geplaatst.

Vóór dit ogenblik had de zemindar veel in Gods Woord gelezen, maar nog nooit had hij de kracht der waarheid zo gevoeld als nu het geval was. Hij gevoelde thans wat het zegt als een zondaar voor die God te staan. Die hemel en aarde geschapen heeft. Hij gevoelde het nu, dat die God bestond en leefde en altijd nabij hem geweest was en al zijn zondige daden gezien had. Zijn zogenaamde godsdienst was niet minder gruwelijk in Zijn ogen geweest dan de nachtelijke drinkpartijen in de bijgebouwen van de tempel. Zo werd de zemindar aan zichzelf ontdekt en werd hij met de tollenaar zondaar voor God gemaakt.

OOM KOOS.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's