Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HOEVELAKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HOEVELAKEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Da kiesvereniging alhier hield onlangs haar jaarvergadering.

Met het uitspreken van een welkom opende da voorzitter deze vergadering. Gezongen werd Psalm 79 : 4, daarna gebed. Gelezen werd Genesis 3. De voorzitter sprak een kort woord over dit hoofdstuk, hierbij wijzend op onze diepe val en bondsbreuk. Hoe wij te allen tijde de schuld van ons af willen schuiven en niemand ooit tot God terug zal keren, tenzij Gods onwederstandelijke genadewerking ons hiertoe dringt. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. Hierna gaf de secretaris zijn jaarverslag. Hieruit blaak, dat er 3 bestuurs-, 2 leden- en 1 jaarvergadering werden gehouden. Het ledental bleef stabiel, namelijk 36. Door overlijden verloor de vereniging 2 leden, terwijl 2 nieuwe laden zich aanmeldden. Traditiegetrouw werd ook afgelopen jaar de Algemene Vergadering te Utrecht gehouden, welke door 2 afgevaardigden onzer K.V. met enkele leden werd bazocht. De toeloop van bezoekers was enorm, dus reden tot dankbaarheid, daar wij er deze conclusie uit kunnen trekken, dat er nog belangstelling is. Wat de verkiezing der Provinciale Staten betreft, kunnen we het verloop voor Hoevelaken zeer verblijdend noemen. Hier was de uitslag als volgt: aantal uitgebrachte stemman op da S.G.P. 178 (tegen 72 in 1946). Middellijkerwijs blijkt het verspreiden van da verkiezingscourant door onze K.V. hier goed gewerkt te hebben, alsook de gehouden spreekbeurten. Dit is een geoorloofde zaak, daar toch haar doel en streven moet zijn om zo veel mogelijk de beginselen, welke geheel gegrond zijn op Gods Woord, ta ver­ breiden. Onze hooggeachte Partijvoorzitter Ds Zandt mocht vorig jaar zijn vijf en twintig jarig jubileum herdenken als lid van de Tweede Kamer. Laten wij het vooral niet klein achten, dat Ds Zandt 25 jaren lang voor een zaak heeft mogen pleiten, welke niet in de eerste plaats een S.G.P. belang was, doch voor aUes de Naam en de zaak des Heeran gold en derhalve een landsbelang van de allergrootste betekenis. Wij wensen hem alsnog van deze plaats de hulp en bijstand das Allerhoogsten toe bij zijn zeer zware taak. De getrouwmakende genade Gods, Wiens zaak hij mag dienen, moge hem vergezellen op zijn verdere levensweg.

De vergaderingen der Statenkring en de Provinciale werden beide door twee afgevaardigden bezocht. De actie voor „Protestants Spanje in verdrukking" is ook nog niet van de baan, evenals „schipper Marijs". Tot een collecte zijn wij tot op heden dit jaar nog niet kunnen komen, weshalve onze eigen penningmeester zo krap zit, dat hier eerst om gedacht moest worden.

Verder is door de heer v. d. Akker deze winter een onderwerp behandeld.

Met een toepasselijk woord op de kiesvereniging en de leden in het bijzonder werd dit jaarverslag besloten, waarbij met name gewezen werd op de grote goedertierenheid Gods, Die ons spaarde en droeg ondanks onze afmakingen. Het jaarverslag van de penningmeester wees een nadelig saldo aan van ƒ 8.94. Dit schijnt erger dan het is, want alle contributies moeten nog geïnd worden.

De heer J. v. d. Akker gaf voorts een verslag van de Provinciale vergadering te Arnhem.

Bij de bestuursverkiezing neemt de heer Woudenberg zijn herbenoeming voorwaardelijk aan en dankt voor het vertrouwen, in hem gesteld. Voor zo ver aanwezig wordt van de leden de contributie geïnd. De afgevaardigden voor de Algemene Vergadering worden aangewezen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering door te laten zingen Psalm 105 : 3, waarna de heer W. v. d. Pol met gebed eindigt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

HOEVELAKEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's