Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden Stukken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ingezonden Stukken

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid redactie) der

POLITIEKE OVERPEINZINGEN

Zoals bekend is de tegenwoordige leider der Staatkundig Gereformeerde Partij al 25 jaar lid van de Tweede Kamer. Ook is Ds P. Zandt het oudste lid van dit college. Merkwaardig, dat hij in de politiek ook de oudste en zuiverste beginselen uitdraagt. Daaraan werd ik weer herinnerd toen ik dezer dagen artikel 14 van het A.R. program nog eens onder ogen kreeg. In dat artikel gaat het over de justitie, volgens Colijn de voornaamste taak der overheid. Volgens ons. Staatkundig Gereformeer­ den, is het de op één na belangrijkste taak. Allereerst komt onzes inziens de handhaving van de ware godsdienst (wat dan insluit de beroemde 21 woorden uit artikel 36 der Nederlandse Geloofsbehjdenis). Laten wij ons echter hier bepalen bij de opvattingen over de justitie, dus nagaan de verschillen tussen de A.R. enerzijds en de S.G. anderzijds over het' recht en de rechtshandhaving. En dan is het zo merkwaardig, dat artikel 14 van het A.R. program aldus eindigt: , , . . . .herstel van de geschonden gerechtigheid. Desnoods door de doodstraf, waartoe „het recht in beginsel aan de overheid toekomt".

In het Staatkundig Gereformeerd program wordt gezegd, dat God van de overheid de doodstraf eist. Daar is, dat ziet u wel, nog al wat verschü. Nu is het wel zo, dat ook heel wat A.R. vóór de doodstraf zijn (zelfs CoHjn in zijn toelichting), maar dat de overheid de plicht heeft die toe te passen, staat niet in het program der A.R. Ze mag het doen. Desnoods. Ze heeft het recht. Nu voere men niet aan, dat men nog nooit een A.R. man tegen de doodstraf heeft horen spreken, maar wel omgekeerd, want men moet een bepaalde partij toch naar haar program beoordelen, als men vraagt: wat wil ze? Niet zeggen: Wat is de mening van deze of gene?

Ik doe dus de A.R.P. geen onrecht aan door te beweren, dat ze in alle gevallen op moord en doodslag de doodstraf^ niet eist. Want — en dit staat ook in het A.R. program en nog wel in hetzelfde artikel — de A.R. verlangen, dat de rechtspraak in verband sta met het zedelijk rechtsbesef der natie. Een uitspraak, die wij S.G. gewoonweg een gruwel vinden, en wel hierom: Is dus dat zedelijk rechtsbesef zo laag gedaald (in 1871 kwam het inzake de berechting van moord en doodslag beneden het nulpunt), dat het volk om Gods eis (en Hij eist immers de doodstraf) niet geeft, dan vindt de A.R. het geraden om maar te huilen met de wolven, waarmede men in het bos is. Daar ik terdege op mijn hoede ben voor A.R, tegenspraak en in elk geval die tegenspraak i-ustig wil aanhoren, lijkt het mij niet onmogelijk, dat van hun kant wordt gezegd: „In 1871 heeft de regering door toelating van de volksver-^ tegenwoordiging de doodstraf wel afgeschaft, maar dat was toen dwars tegen het zedelijk rechtsbesef der natie in". Daarop antwoord ik: Dat zal men moeten bewijzen, en als dat zo is, wat zou dat dan nog? Als te eniger tijd de natie 20 zeer van God en Zijn dienst vervreemd is geraakt, dan moogt gij A.R, volgens uw program geen doodstraf toepassen. O zeker, daar staat in uw program — en dat ook weer in dit artikel — dat de rechtspraak moet zijn , , volgens wetten, die op rechtsbeginselen rusten", maar met die toevoeging — en dan neem ik die toevoeging nog in de voor A.R. zo gunstig mogelijke zin — hebt ge een tegenstrijdigheid ingelast, althans een tegenstrijdigheid, zodra ge uw program wilt verwerkelijken in de van God vervreemde natie. En nu zeg ik iets, dat men wel van buiten mag leren en dat is dit: In een van God vervreemde natie zal de A.R. misschien nog wel zijn program kunnen toepassen, echter nimmer de eisen van Gods Woord. Want de A.R. zal zich maar al te vaak aanpassen. Daarom is bij bij de wereldling ook veel meer geliefd dan de S.G.P.er.

Die laatste is maar een lastig mens. Ja, dat is zo. Laatst zei een A.R. burgemeester tegen mij, toen ik hem vroeg het vissen op Zondag te verbieden, dat hij dat niet doen kon. De man lette op de tegenstand, die hij bij het uitvaardigen van zo'n verbod zou ondervinden. Voor zijn begrip wettige tegenstand. Wat toch gen dwaasheid en gruwel als men de \vetten der mensen stelt boven de wet onzes Gods. Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs Uw leer En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten.

J. TIPKER Kzn. Ie Exloërmond

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's

Ingezonden Stukken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 juni 1951

De Banier | 8 Pagina's