Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARTIJBUREAU

Verantwoording:

In dank werden ten behoeve van het Partijbm-eau de bijdragen ontvangen van da volgende kiesverenigingen: Kootwijkerbroek ƒ 10.—; Moerkapelle ƒ 10.—; 's Gravenhage ƒ 20.—; Haarlem ƒ 5.—; Den Hulst ƒ 5.-. Bijdragen en giften voor het Partijbureau kunnen gestort worden op posti-ekening no. 186302 van het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

SPANJE

Ten behoeve van de verbreiding van de Heidelberger Catechismus en het Kort Begrip in Spanje werden de volgende giften ontvangen: N. N. te T. ƒ 10.-; A. de B. te S ƒ 10.-; P. V. W. te A. ƒ 20.-; Totaal ƒ 40.-, welk bedrag op 4 Juli aan prof. Wisse te Doorn is overgemaakt. Namens hem alle gevers hartelijk dank.

DE PARTIJSEGRETARIS ARNHEM

De kiesvereniging „Ons Beginsel" te Arnhem kwam op 26 April in jaarvergadering bijeen. Opening door de voorzitter, de heer M. O. van Zoelen, die leest Psalm 139 en voorgaat in gebed. Hij geert daarna de leiding over aan de tweede voorzitter, de heer Frentz. Eer de agenda verder wordt behandeld, wordt de heer W. J. F. Weimar als lid voorgesteld. Niemand heeft bezwaren tot toelating. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en getekend.

Naar aanleiding van het venten op Zondag zou de heer Noels contact zoeken met de Protestantse kerkgenootschappen. Hij heeft dit gedaan, maar heeft tot nu toe ge, n antwoord van hen ontvangen. Jaarverslag secretaris - jvg^. jggQ y slag penningmeester kc, ^^^^ doorgaf wegens plotsehnge opna.^ ^ het ziekenhuis van de penningm^„l Gesproken wordt over het. '•, I j r j 1 •• , ennge bezoek van de leden bij vergadt ^ _ heer Duifhuizen wordt bereid ^^ ' , de leden aan te schrijven voor ^ , volgende vergadering gehouden ^

worden. Nu is aan de orde verkiezing voorzitte. De heer van Zoelen stelt zich wegens doofheid niet meer beschikbaar. In zijn plaats wordt gekozen de heer Frentz die de benoeming aanneemt. Door de verkiezing van de heer Frentz komt er een bestuursfunctie open. Elr wordt overgegaan tot verkiezing van een nieuw bestuurslid. Gekozen wordt de heer Hulsman, die door bijzondere omstandigheden zijn benoeming niet kan aannemen. Nu wordt besloten de verkiezing van een nieuw bestuurslid uit te stellen tot een volgende vergadering. Verslag Statenkring door de heer A. v. d. Garde en Provinciale vereniging de

heer K. Noels. De agenda voor de algemene vergadering wordt besproken. Afgevaardigd naar de algemene vergadering worden de heren K. Noels en J. Frentz. Aan de orde is thans de rondvi-aag. De heer Hulsman vraagt of het al mogelijk is te spreken over een spreker, die D.V. December een spreekbeurt zou kunnen vervullen. De nieuwe voorzitter bedankt in har-telijke bewoordingen de aftredende voorzitter voor het vele werk, dat hij voor de vereniging gedaan heeft. Sluiting. De heer Frentz gaat voor in dankgebed en draagt in zonderheid op aan de troon der genade de zieke penningmeester, de heer van de Beek.

A. V. d. GARDE, secr.

KAMPERLAND

Op 19 Mei hield de kiesvereniging De Banier, gemeente Wissekerke, te Kamperland haar jaarvergadering in het gemeentegebouw, des namiddags 2.30 uur. De voorzitter, de heer M. J. Bustraan opende dit samenzijn met te laten zingen Psalm 29 : 1, las Handelingen 4 : 1-23 en ging voor in gebed. Hij sprak naar aanleiding van het gelezene een kort openingswoord. Gods Geest, op en ' na de Pinksterdag rijkelijk werkende in de gemeente, 5000 mannen toegebracht tot die gemeente, die zalig wordt. Eén van hart en ziel, maar ook de vijandschap daartegen. Pilatus en Herodes en de hogepriester en schriftgeleerden. Nog die grote strijd tegen de kerk Gods. Donkerheid bedekt de volken. De spanning in het grote wereldgebeuren is ontzettend. We mogen nog samenkomen. Daarna worden de notulen gelezen door de secretaris, welke na enkele opmerkingen werden goedgekeurd. Het jaarverslag en nog enige verslagen volgden. De penningmeester bracht verslag uit van de inkomsten en uitgaven. Een klein batig saldo bleek aanwezig. De bescheiden werden nagezien door de vrienden Barentsen en van Goudswaard en in orde bevonden. De gehouden collecte bracht nog ƒ 20.25 op. De aftredende bestuursleden werden weer herkozen, die dit ook weer mochten aanvaarden. Het optreden van een spreker werd aan het bestuur overgelaten. Aan het einde van de agenda gekomen sluit de voorzitter om half vijf deze vergadering, alle vrienden dank zeggende voor hun medeleven en verzoekt de secretaris te willen eindigen met gebed, die zulks deed nadat nog gezongen was Psalm 119 : 38.

J. VERBURG Cz. secr.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's