Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeeland

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Brief uit

CLXXI.

Eerder dan verwacht kon worden was de bootdienst een onderwerp van bespreking in de Staten van Zeeland. Het was blijkbaar niet genoeg, dat er klachten van buiten waren, maar ook door één der leden werden klachten geuit in de vergadering, zelf als onderwerp vreemd aan de orde van de dag. Il', de eerste plaats is het wel nodig aandacht te schenken aan de wijze, waarop deze zaak aanhangig werd gemaakt. Er was een schrijven van Gedeputeerde Staten over de bootdiensten en de gerezen klachten, hetwelk, op voorstel van één der leden, naar de afdelingen ter nader onderzoek werd gezonden. Er was dus aanleiding om te wachten tot de resultaten van dat onderzoek bekend waren. Doch neen, reeds dadelijk werd die zaak aanhangig gemaakt. Daarbij kwam dan nog een voorstel om een comm.issie in te stellen om te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen.

Al is het dan ook niet als een motie van wantrouwen bedoeld, toch deed het wel wat eigenaardig aan, dat het voorstel kwam van fracties, welke het college hebben helpen kiezen.

Veel resultaat hebben de bespreking en het voorstel niet gehad, althans niet dadelijk. De zaak is naar de afdelingen ge- A)nden, om daar te worden behandeld met de brief van Gedeputeerde Staten. Het is ook niet mogelijk om zo, zonder voorbereiding, beshssingen te nemen. Dat is niet te aanvaarden en het moet toch wel tot de uitzonderingen behoren, dat over voorstellen van dergelijke strekking, zo maar zou worden besloten, ja het moet wel tot de uitzonderingen blijven behoren, om dergelijke zaken op die wijze aanhangig te maken.

Het beleid van het college van Gedeputeerde Staten, ook inzake de bootdiensten, behoort bij de begroting te worden'i^ besproken.

Bovendien bleek ook nu wel reeds dat het gemakkelijker is critiek te oefenen dan de middelen ter verbetering aan te geven.

Wel werd ook het vreemdelingenverkeer in het geding gebracht met de zo gewaardeerde deviezen. Het is echter wel een vraag of inderdaad door dat dagjesbezoek ook deviezen in ons land worden gebracht. Wel is treffend, dat, inzonderheid op de Zondagen, het aantal auto's uit België overtreffend is. Hier moet zeker worden gesteld, dat het houden van Gods geboden boven alles nodig is en dat een verkrijgen van deviezen zeker op de tweede plaats moet komen.

Het is dan ook niet twijfelachtig welke houding zou passen, namelijk niet een uitbreiden van het vervoer op de Zon^ dagen, maar een stopzetting. h

Vermoedelijk zal alles nu in de nog te houden openbare zitting wel weer in bespreking komen en kan dan het resultaat worden afgewacht.

In de tweede plaats kwam nog een voorstel, of althans een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag in behandeling. Ook dat kon niet terstond worden afgewerkt, want het kwam te onverwachts.

Het betrof handelswijzen van de tocli al zo veel besproken Provinciale Planologische Dienst. Naar de woordvoerder in het midden bracht, zouden Gedeputeerde Staten een gemeentebestuur toestemming hebben gegeven tot het bouwen van zomerwoningen op een bepaalde plaats, maar zou die genoemde Dienst dat later hebben verboden. Het is eigenlijk bijna niet te geloven, dat iets dergelijks in ons land kan plaats hebben. Dergelijke handelingen zijn wel te verwachten in een land, waar de dic- , tatuur heerst. Maar, we horen toch steeds verkondigen dat wij een land zijn waar een echte democratie is? Of is het misschien zo, dat zulks slechts naam is en dat de daad juist tot dictatuur leidt? Het is nog niet gewenst om op die zaak vooruit te lopen, want er is toegezegd, dat dat antwoord zal worden gegeven en wel schriftelijk aan de staten. Het is beter dat dat antwoord schriftelijk wordt tredaan, want dan bestaat er zekerheid, dat het n antwoord is van 't gehele college. Anders krijgen de Staten een mondeling antwoord en wel van het lid van Gedeputeerde Staten, die bij die zaken zeer nauw is betrokken.

Moet het tot de uitzonderingen behoren, dat onderwerpen vreemd aan de orde yan de dag worden behandeld, het is wel zeker, dat het zeer op zijn plaats was die zaak aanhangig te maken. Immers, als het een verkeerde voorstelling is geweest, welke er gegeven is, dan moet die grondig worden weerlegd, maar is het een juiste voorstelling, dan zal het nodig zijn, dat de Staten harde noten kraken. Dan zal het nodig zijn, dat de betrokken dienst, het personeel daarvan, wordt duidelijk gemaakt, waar de plaats is voor een ondergeschikte. Dat niet het ambtenarencorps, maar het bestuur de leiding hebben moet.

Helaas moet wel worden vastgesteld, dat het geval, dat ambtenaren te ver gaan in de tegenwoordige tijd, wel meer voorkomt. Waar vindt men de dienende taak beoefend? Het bestuur terzijde staan met de administratieve kennis en het op schrift stellen van wat daardoor is besloten? Ieder op zijn plaats, ook de ambtenaar, dat is hem tot ere, dat kan hem bevrediging geven in het zo schone dienende werk. ^

Het kan meevallen, maar het heeft er alle schijn van, dat de Provinciale Planologische Dienst dat niet verstaat.

Utü Zeeuwse Briefschrijver

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's

Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's