Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Eerst laten we de naam volgen van een nieuwe neef. Het is Rien Gündel te Dordrecht. Welkom Rien, in onze raadselkring. Doe maar goed je best, dan zul je te gelegener tijd ook wel een prijs behalen. Je had echter buiten op de enveloppe NIEUW moeten plaatsen, dan had ik je al eerder ontdekt en vermeld. Ik dacht, dat ik het nu al genoeg keren vermeld had in De Banier, dat nieuwe neven en nichten, wanneer zij vragen om te mogen meedoen, dit op de buitenkant van de brief moeten kenbaar maken door het woord NIEUW er op te vermelden. Het blijkt echter nodig te zijn om daar telkens maar weer op te wijzen.

Let er dus goed op, nieuwe neven en nichten, dat je aan de voorzijde van de envelop het woord NIEUW schrijft. En voorts wil ik er nog eens de aandacht op vestigen, dat op elke 10 nieuwe neven en nichten aan één van de 10 een ballpoint wordt verstrekt, nadat men minstens drie maanden de oplossingen heeft ingezonden.

Zijn er nog, die willen gaan meedoen? Lees dan het bovenstaande nog eens goed over en volg op wat daarin gevraagd wordt.

Voordat we de nieuwe raadsels geven zullen wij eerst de oplossingen vermelden van de raadsels der opgaven 214 tot en met 217.

OPGAVE 214

Jongeren:

1. Hahiroth (Hiskia, Adoram, Hebron, Isak, Rhode, Orion, Timotheüs, Hesbon). 2. Mizpa en Mizpé. 3. Eljakim.

Ouderen:

1. Mordechai. 2 Ik ben de man, die ellende gezien heeft. 3. En gelijk de dagen van Noach waren. (Noach, Gadarenen, ijken, egel, wan, Eva, D).

OPGAVE 215

Jongeren:

1. Efraïm. 2. Hammedatha (Adam, Thema, H). 3. Annas de hogepriester. (Gosen, Hanna, Peor, stede, Ir).

Ouderen:

1. En het land was stil veertig jaar. (Gedalja, Ethan, Sinear, letter, vis W). 2. Etham - Ethan. 3. Adonikam — Adoniram.

OPGAVE 216

Jongeren:

1. Gera (Richt. 3 : 15). 2 Gersom (Ex. 2 : 22). Gerson (Gen. 46 : 11). 3. Hermogenes (Hosea, Ezau, Ruth, Mozes, Gehazi, Elia, Nebucadnezar, chiël, Sisera). Og, Ez> v

Ouderen:

1. De straat der stad was zuiver goud. 2. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel. (Rehabeam, dertig, Gideon, meter, roet, hoed. Lot, H). 3. Samuel - |- Og.

OPGAVE 217

Jongeren:

1. Néapolis (Hand. 16 : 11). 2. Amfipolis (Athalia, Mirjam, Filemon, Isaï, Pinehas, Orpa, Laodicensen, Ismaël, Sem). 3. Ananias.

Ouderen:

1. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. (Kaïn, David, Endor, Zoar, twee. Goes, Maria, vijg). 2. Tabernakel. (Abel, kat, Ner). 3. Wij hebben Abraham tot een vader. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 221

Jongeren:

1. Gegeven is het volgende: 5, 2, 7, 3, 4 was een godvrezende vrouw, die door een priester ten onrechte van dronkenschap beticht werd; 1, 6, 2 is de naam van een toren, voorkomend in het boek Nehemia. Welke naam vormen de letters 1 tot en met 7? 2. Welke naam kan men verkrijgen uit de volgende gegevens: 4, 1, 6, 3 betekent: Het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed veel ze­ kerder van God verhoord is, dan ijt in mijn hart gevoel, dat ik zulks van Hem begeer. 5, 2, 7, 4, 3 van hem wordt gezegd, dat hij van zijn jeugd doodbrakende was.

3. En welke naam uit het volgende: 3, 6, 1, 4, 5 is de naam van een Jodenhater, die opgehangen werd; 8, 2, 7, 1 is het tweede gedeelte van een naam, voorkomend in 2 Krouii-, ken 16.

4, Wie weet waar de drie gevraagde namen uit de vorige 3 raadsels in Gods Woord vermeld worden?

Ouderen:

1. In het boek Jozua komt een naam voor in verband met de stam Xaftali. De bedoelde naam kan men verkrijgen door een andere rangschikking van de letters KULMKA. Welke naam wordt bedoeld?

2. Een tekstgedeelte uit Numeri bestaat uit 25 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 12, 20, 14, 15, 25, 11 is de plaats, die door de koning van Assyrië, Sanherib, belegerd werd, toen Hiskia boden tot hem zond en betuigde: ik heb gezondigd. 7, 20, 3, 15, 20, 6 was de zoon van Eliab uit de stam van Ruben. Hij werd zwaar gestraft wegens opstand> j tegen Mozes en Aaron; 21, 5, 1, 2, 9 betekent boos; 22, 8, 19, 13, 18, 16 is de naam voor de kusten van Klein-Azië, Syrië en Egypte; 4, 10, 24, 23, 6 is een getal; 17 volgt vanzelf als men de andere letters heeft.

3. Zoek uit elk der hieronder volgen- de zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte CTeven uit het Nieuwe Testament. a. De Heere heeft geen lust in de dood des goddelozen, maar daarin, dat deze zich bekeert en leeft. b. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. c. hel noch hemel kunnerj de mens tot God bekeren. d. Weet ge, dat het woord „jood" godlover betekent? e. AiTOoede noch rijkdom geef mij niet; maar het brood mijns bescheiden deels. f. De moeder van Timotheüs was een Jodin, zijn vader was een Griek.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgt nog een stukje van het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XII.

Door de woorden uit Jesaja werd Siru Bamen bepaald bij heel de lijdensweg van de Heere Jezus en mocht hij in Hem, op Wie in dat hoofdstuk gedoeld wordt, de Borg zien, Die voor anderen leed. De Heere gaf hem voor dat ogenblik ook te geloven, dat de Heere Jezus ook voor hem al dat lijden had willen ondergaan. Waar hij bepaald werd bij het smartelijk lijden in Gethsémané en de dierbare 'ileere Jezus als Borg daar de angsten der hel zag torsen, daar gevoelde hij het, dat nu allen, die in Christus aangemerkt worden, daardoor van de angsten der hel verlost zijn. Waar hij Hem gebonden zag aan de kruispaal der vervloeking, daar was het hem of het in zijn ziel werd geschreven, dat daardoor al de Zijnen van de vloek ontheven zijn; waar hij door het oor des geloofs de Heere Jezus hoorde roepen: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, daar werd het hem als toegesproken: Gods eigen Zoon van God verlaten, opdat verlaters van God zouden kunnen aangenomen worden tot kinderen Gods; waar hij de triumfkreet van Golgotha beluisterde: Het is volbracht! daar vond die onuitsprekelijk dierbare uitroep weerklank in zijn hart en het werd hem zo duidelijk, dat nu alles was s'olbracht, wat bij God voor zondaren te doen was en er dus niets aan toegedaan behoefde te worden. Nu stond geen onmacht, geen onwil, geen zonde, geen verdorvenheid of wat het ook zij, de Heere in de weg om aan zondaren genade te bewijzen, want die genade was verdiend door het bloedig lijden en door het sterven van Gods eniggeboren Zoon, Die mens geworden was.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1951

De Banier | 8 Pagina's