Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Baste neven en nichten!

Jullie zuil wel met grote belangstelling uitzien naar de namen van hen, die met de oplossingen der raadsels van de opgaven 214 tot en met 217 een prijs gewonnen hebben. Dat is zeer goed te verstaan, want het zou toch best kunnen zijn, dat je naam er ook bij was. Daarom zal ik jullie niet lang laten wachten, doch direct beginnen met het noemen van de bedoelde namen. Het zijn de navolgende:

1. Beppie den Hertog te Hei- en Boeicop. 2. Johanna van Stapele te 's Gravenhage. 3. Johan L. Lindner te Opheusden. 4. Heintje v. d. Hoorn te Uddel. 5. Arie van Vugt te Ridderkerk. 6 Adrie Geluk te Zoetermeer. 7. Johanna Pouwelse te Westkapelle. 8. Nico de Witte te Nisse.

Zie zo, neven en nichten, nu weten julhe het. De prijswinnaars en - winnnaressen mogen nu een boek uitkiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes: 1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. De kerk in Schotland; t. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres; 7. Broeder en zuster; 8. Lange Michiel; 9. De trouwe Zwaab; 10. De dorpsplaag; 11. Zo God het huis niet bouwt. Jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur; 2. Water en vuur; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Hel uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk. Voor jongens: 1. De vrijwiUiger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén doi-p en toch twee. Voor meisjes: 1. Dienende Liefde, 2. Willy en 't Hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: 1. Zoals opa sprak; 2. Bram Schelling. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een brieflcaart met een postzegel van 6 cent er op en schrijf hierop welk boek je graag wilt hebben. Stuur deze briefkaart aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Vergeet niet duidelijk en volledig naam en adres er bij te vermelden.

Denk er om: een briefkaart sturen en met in een brief, dan krijg je het boek het vlugst. Nu nog even de naam vermeld van een nieuwe nicht. Het is Dina v. d. Spek te Zevenhuizen. Welkom Dina, in ons midden. Je zult wel eens moeilijkheden hebben met het oplossen, maar laat dat je niet afschrikken. Laten dan de huisgenoten je maar wat helpen. Van nu af aan verwachten wij geregeld je oplossingen.

Ook Jopie de Kruyff, wiens broer Karel lange tijd meegedaan heeft met onze

raadselrubriek, doch die wegens drukke werkzaamheden dit nu niet meer kan doen, roepen wij hierbij een hartelijk welkom toe. Mocht je eens last hebben, Jopie, met moeilijke raadsels, dan ga je maai- naar Karel en die zal je dan wel helpen. Nieuwe neven en nichten zijn steeds zeer welkom. Schrijf echter buiten op de enveloppe het woord NIEUW. Op elke 10 nieuwe neven en nichten krijgt er één van het tiental een ballpoint. Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 222

Jongeren: 1. Noem de naam van: a. de eerste zoon van Mozes; b. de koning van Basan; c. de evangelist, die het boek der Handelingen te boek gesteld heeft; d. een goddeloze koningin ten tijde van de profeet Elia; e. de hogepriester, die gelastte Paulus op de mond te slaan; f. een jeugdig evangelist; g. de plaats waar Abner begraven werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 2. Welke bekende naam kan men verkrijgen door een andere rangschikking der letters van LIRESA ? 8. Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat deze woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Psalmen. a. Ik ben de man, die ellende gezien heeft. b. Welgelukzalig is een iegelijk, die de Heere vreest. c. Wie van u zonder zonden is, die werpe het eerst de steen op haar. d. Thomas zeide: Mijn Heer© en mijn God. e. Ik ben de goede Herder, Die Zijn leven stelt voor de schapen.

Ouderen: 1. Voeg een letter, die we y zullen noemen, bij een tweetal namen en zoek deze namen uit de volgende gegegevens: 7, 14, 5, y, 13, 3 is één der boeken van het Oude Testament; 10, 6, 9, 2 is de naam van een Moabitische vrouw, die tot haar volk met zijn afgoden terugkeerde; 1, 2, 4, 2, 8 is de vader van Johanan, voorkomend in het boek Ezra; 11, 12 is de afkorting van laatstleden. (De y is natuurlijk een andere letter.) 2. Gegeven is het volgende: 1, 21, 17, 23, 12, 7, 9, 11, 4 was de man van Debora; 18, 24, 25 is de naam van een bekende vrouw; 4, 2, 15, 20, 5, 29 is een uiting van droefheid; 19, 3, 13 is de naam van een woestijn tussen Elim en Sinaï; 16, 26, 6, 22 is de naam van een profeet tijdens koning Achab; 27, 10, 28, 8 betekent smart; 14, 9 is een muzieknoot. Welke tekst uit het Spreukenboek stellen de letters 1 tot en met 29 voor? 3. Zoek uit elk der hieronder staande acht zinnen een woord, zo, dat deze woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Openbaring: a. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding. b. Mijn ogen hebben God gezien en mijn ziel is gered geweest. c. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood. d. Rondom David verzamelden zich alle man, die benauwd was en alle man, die een schuldeiser had. e. Ezau vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. f. Hij zal hun zielen redden van het eeuwig verderf. g. Zij wierpen hunne kronen neer voor de voeten van het Lam. h. Heere, schenk ons ogen om te zien en harten om op te merken. Het laatste nodige woord kunt ge vinden in Jesaja 25.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. . Thans volgt het verhaal.

UIT DE. DUISTERNIS TOT HET LICHT

xni.

Groot was de vreugde, die Siru Ramen in zijn hart ervaren mocht toen hem de Heere Jezus in Zijn dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid geopenbaard werd. Toen hij daarover aan de zendeling vertelde, kon hij er schier geen woorden voor vinden om weer te geven wat hij in die tijd mocht smaken. We zullen hem zelf daarover eens aan het woord laten.

Hij zeide: Ik wilde, dat ik u de betrekking kon omschrijven, die ik op de Heere Jezus gevoelde, maar ge weet het, alleen een eeuwigheid zou genoegzaam zijn om Hem te prijzen. Die de Zijnen tevoren zo uitnemend heeft liefgehad! Doch ik moet u meer zeggen. Toen ik op Jezus mocht zien alsop de lijdende Borg, Die al de Zijnen vertegenwoordigde, zag ik, hoe dat lijden had moeten dienen om slaven van satan vrij te kopen van onder het tribuut van die zielevijand en het woord: „Het is volbracht" was me een zegel, dat dit waarlijk was geschied. Ik mocht op dat ogenblik geloven, dat ik van onder de macht van die hellevorst was losgekocht door een dure prijs, die altijd haar waarde behoudt en dus zou ik nimmer weer zijn eigendom kunnen worden; zijn kop was vermorzeld en wel kon hij mij nog veel schade doen, maar nimmermeer eeuwige schade aanbrengen en zo gevoelde ik mij onuitsprekelijk gelukkig. Tot hiertoe Siru Ramen, die wij de volgende week bij leven en welzijn verder van zijn ervaringen op zijn levensweg zullen laten vertellen. Voor ditmaal alle neven en nichten hartelijk gegroet van

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's