Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meer dan ergerlijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Meer dan ergerlijk

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Amerikaanse regering heeft zich voorgenomen om in September van dit jaar een vredesverdrag met Japan te sluiten. Heel beleefd heeft zij ook onze regering van dit voornemen in kennis gesteld. Ja, haar zelfs uitgenodigd om bij de sluiting van het vredesverdrag aanwezig te zijn. Doch zij zal daarbij slechts als toeschouwster geduld worden. Dat is de enige rol, welke zij daarbij te vervullen heeft, het enige wat zij daarbij heeft te doen. Of zij het verdrag mede ondertekenen wil, daarover maakt Amerika zich in het minst niet druk. Het zal hun wel aangenamer zijn indien Nederland tot de ondertekenaars behoort, maar doet het dit niet, dan zal Amerika dit niet zwaar opnemen.

Dit bhjkt maar al te zeer uit de houding, welke de Amerikaanse regering tegenover Nederland heeft aangenomen. Zij heeft namelijk geweigerd, dat de Nederlandse regering ook maar een cent aan schadevergoeding, om wier uitkering zij gevraagd heeft, door Japan zal worden uitbetaald. Deze houding brengt het .Amerikaanse belang, waardoor het vredesverdrag geheel beheerst wordt, nu eenmaal mee. De .Amerika£mse regering zet er toch alles op om in de toekomst met JapM goede vriendjes te zijn en te blijven. Daarom biedt zij Japan ook zulk eet voor dat land zeer gunstig verdrag aan. Wel heeft Japan enige schadevergoeding te betalen. Doch het is maar een kleinigheid in vergelijking met de enonns schade, welke het Nederland onder meef berokkend heeft. Het heeft slechts een heel luttel bedrag aan schadevergoeding te betalen aan oud-krijgsgevangenen en hun familie. Overigens is het verdrag ZD mild en gunstig mogelijk voor Japan. Dit is niet alleen alles wat het aan sch»devergoeding heeft uit te keren, maar het wordt bovendien straks weder geheel vrij en onafhankehjk. Het kan zijn zaken en industrie weder geheel naai eigen goeddunken regelen en weder eeo moorddadige concurrentie gaan voeren. Amerika is er bij dit vredesverdrag ww zeer in het bijzonder op bedacht geweest om voor zichzelf te zorgen. He' biedt niet alleen ten koste van anderen, onder andere van Nederland, Japan ee« uiterst mild verdrag aan, maar het sluit ook meteen een afzonderlijk verdrag met Japan, zogenaamd mede om het met zijn leper-, vloot- en luchtbases te beschermen.

Zo weet het twee vliegen in één klap te slaan. Het sluit ten koste van anderen een voor Japan uiterst voordelig verdrag, weet de Japanners alzo gunstig voor zichzelf te stemmen en weet het meteen door zijn bases onder de knie te houden.

Gewis, dit vredesverdrag wordt ten koste van anderen gesloten. In het bijzonder ten koste van Nederland.

Nederland was het eerste land, dat na de Japanse aanval op de Amerikaanse staat aan Japan de oorlog verklaarde. Het zag in een ongelijke strijd zijn luchtmacht in Indië verloren gaan. Zijn vloot ging in die oorlog eveneens grotendeels ten onder. De Nederlanders werden destijds in Indië in Japanse kampen opgesloten of als slaven in Japanse dienst gesteld. Zij hebben het daarbij hard te verduren gehad, zo hard zelfs, dat meer dan 30.000 Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen zijn. De ellende, het leed en de materiële schade, welke Japan aan Nederland en zovele Nederlanders berokkend heeft, zijn zo geweldig, niet uit te spreken en schier niet te berekenen.

Bovendien zijn het d- "o.mnners geweest, die er de' - oestanr^de oorzaak ^van zijn geweest, cgekluistert^Qor Neder- )iand is verloren.? ' het^ imr En ziet, nu hot de ke, siCQj(jj-ag met Japan gesloten sta.^^od worden, behoeft dit rijk aan NederlflJM^^'en penning aan schadevergoeding te'betalen. Dit is meer dan ergerlijk.

Geen land toch heeft onder het Japanse geweld zo geleden als het onze. Geen enkel land is daaronder zo zwaar getroffen, zo berooid, beschadigd en gehavend als Nederland. Daarom had en heeft het ook alle recht op schadevergoeding.

Toen Nederland aan Japan de oorlog verklaarde, was men in Amerika en in Engeland uitbundig in zijn lofbetuigingen over ons land. Die oorlogsverklaring werd in die landen een heldhaftige daad genoemd, een daad, die rijkelijk beloond behoorde te worden.

Doch hoe ons land beloond is geworden, kunnen wij thans zien. Zelfs geen cent ontvangt het voor geleden schade, en dit tewijl Japan het zovele milliarden guldens, afgezien nog van al de ellende, die het over duizenden Nederlanders gebracht heeft, aan materiële schade berokkend heeft.

Hierbij dient echter niet uit het oog verloren te worden, dat onze regering en de partijen en personen, die haar in de Indische kwestie gesteimd hebben, door de houding, welke zij in deze kwestie hebben aangenomen, er hard aan medegewerkt hebben, dat het zo ver gekomen is. Was Indië voor ons behouden gebleven, gewis dan was er meer rekening met ons gehouden dan er thans met ons gehouden is. Hoe heeft onze regering met haar aanhang er zelf het har© toe bijgedragen, dat Nederland hoe langer hoe meer door de grote mogendheden beschouwd en behandeld wordt als een klein, onbetekenend land, waarmede zij in het geheel niet te rekenen hebben en welks rechten zij straffeloos menen te kuimen vertreden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

Meer dan ergerlijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's