Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ROTTERDAM, BANIER II EN V.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

ROTTERDAM, BANIER II EN V.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Verslag van de openbare samenkomst op 11'. April in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente. De voorzitter van „Banier II" opende de vergadering door te laten zingen Psalm 98 : 2 en 4 en las Openb. 4.

Na zijn welkomstwoord verzocht hij de weleerw. heer Ds J. W. Kersten voor te gaan in gebed en kreeg deze hierna gelegenheid zijn onderwerp te houden, nadat hij had laten zingen Psalm 89 : 3 en 8. Spreker koos als uitgangspunt Openb. 4, waarin wij bepaald worden bij de werkelijkheid. Hoe meer de helse machten zich uit gaan leven, dan wordt het voor Gods kerk al lichter en lichter. Dit gaat echter in een weg van gerichtsoefeningen. Spreker ging terug naar Openb. 1, waar het programma van Gods Raad wordt ontvouwd. Er is sprake van een Goddelijk moeten en haasten naar de eindstreep. Waar de wereld met God heeft afgerekend, ligt voor Gods kerk het centrale punt der heilsgeschiedenis nog immer in de geboorte van Christus, Efeze 1 : 10.

Spreker schetste de toestand der eerste christengemeente, gekluisterd in de 1^. jzeren gireep van het imperiahstische Rome, waarbij de kerk ten dode toe opgejaagd werd. God zal Zichzelf echter hierdoor verheerlijken en Zijn bestreden Sion de dingen van de tijd doen zien in het licht der eeuwigheid. Genade komt door gericht.

De Heere is bezig Zijn zuchtende kerk in volkomen evenwicht te brengen. De wereld zegt: alles wordt goed; maar het geloof zegt: alles is goed.

Er is verder sprake van een troon en Eén, Die op de troon zit, waarvan enkel schittering en eer uitgaat. Er werd gezien de regenboog, teken van Gods verbondstrouw en zeven lampen, de zeven geesten Gods (afbeeldende het werk van de Heilige Geest) Wiens doel het is Gods lof te bereiden zowel in de schepping als in de harten van degenen, die Hem vrezen.

/oorts 24 tronen. Degenen, die hier op zitten zijn de meevervullers van Gods raad. God ziet op de bodem der glazen wereldzee. Tegenwoordig is er veel gemaakte armoede, die nog als sieraad wordt gebruikt. Velen houden slechts de vorm over en maken hiervan het wezen. Dit komt omdat er geen plaats is voor genade. Verder lezen we van vier dieren. Vier is het getal der wereld. De schepping zingt van Gods almacht, de gemeente Gods verliest zich in de aanbidding van Gods souvereiniteit. Spreker eindigde zijn onderwerp met uit te spreken, dat het het grootste voorrecht is om gelouterd uit de strijd te komen en zijn ziel als een buit weg te dragen. Dan zal God ontvangen de lof, aanbidding en dankzegging.

Nadat nog gezongen was Psalm 68 : 6, sprak de weleerwaarde heer Ds P. Zandt zijn slotwoord. Hij begon te zeggen, dat het van groot gewicht is hoe een land geregeerd wordt, in de vreze Gods of in eigen kracht en wijsheid en vergeleek de tijd toen wdj nog vorsten hadden, die God vreesden, met het arme Nederland van thans, waar de vreze Gods wijkt e: de wijze en dwaze maagden zo vaak in slaap zijn. Spreker zeide voorts, dat in deze tijd van grote zorgeloosheid het nodig is, dat ook onder de jonge mensen getrouwe getuigen verwekt worden om in de valleien van ootmoed op de knieën met het geloof der uitverkorenen begiftigd, hetwelk niet naar de mens is maar Gods gave, een arm zondaarsleven te beoefenen. Spreker besloot zijn kernachtig woord met de bede, dat de Heere ons eenvoudig make in waarheid en oprechtheid, dan zal het uitgesproken worden: Niet ons, niet ons, maar Zijn Naam zij de eer.

Nadat beide sprekers en allen, die tot het welslagen van deze avond hadden medegewerkt, dank was gezegd door de voorzitter en gezongen was Psalm 72 : 11, sloot op zijn verzoek Ds Zandt de vergadering met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

ROTTERDAM, BANIER II EN V.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's