Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal moet ik beginnen met een woordje tot Nico de Witte te Nisse, die de vorige maal een prijs gewonnen heeft. Nico heeft echter geen briefkaart gestuurd met vermelding welk boek hij gaarne wenste te ontvangen, doch — zoals mij vandaag pas bleek — een briefje in een gesloten enveloppe. Het gevolg hiervan is, dat je het boek nog niet ontvagnen hebt, Nico. Waarom heb je niet gedaan wat al zo dikwijls gezegd is en telkens weer gezegd wordt als de namen der prijswinnaars bekend gemaakt worden? Namelijk dat men op een briefkaart van 6 cent moet berichten welk boek men wil hebben. Als je dat doet, dan krijg je het boek veel vlugger dan als je het in een brief vermeldt. Dus Nico, en dit zij tevens alle andere neven en nichten nog eens op het hart gedrukt: voortaan op een open briefkaart schrijven welk boek jullie hebben wilt. Voor ditmaal Nico, zal ik je briefje aanvaarden en je „Het Uilennest" laten sturen, al heb je in je briefje ook al je volledige adres niet vermeld. Wel op de enveloppe, maar dat is niet voldoende. Voorts hebben enkele nichten en neven er op gewezen, dat de naam uit het eerste raadsel van opgave 219 niet voorkomt in het derde boek van Mozes, doch in het vierde, namelijk Numeri 1 : 6. Dit is inderdaad zo. In de oplossingen van verleden week zullen jullie dan ook Numeri vermeld gezien hebben. Vervolgens moet ik nog een hartelijk welkom toeroepen aan een nieuwe nicht, namelijk Johina Dina Vermerris te Rilland Bath, die haar broer Adri komt helpen. Dat is best, Jobina, want je broer heeft het naar ik meen erg druk. Wat eeii prachtig rapport had je! Als je zo doorgaat, dan zul je vast het M.U.L.O.diploma halen. Thans gaan we over tot het vermelden van de namen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 218 tot en met 221 een prijs behaald hebben. Het zijn:

1. Trijni Berger te Lekkerkerk. 2. Matty Geuze te Middelburg. 3. Jaantje Louws te Biggekerke. 4. Nelly Middag te Leerdam. 5. Neeltje Mudde te Lekkerkerk. 6. Rina Pieterse te Middelburg. 7. Nelly de Visser te Middelburg. 8. Madeliefje te Vlissingen.

Jullie mogen een boek uitkiezen uit het volgende lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. De kerk in Schotland; \. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres; 7. Broeder en zuster; 8. Lange Michiel; 9. De trouwe Zwaab; 10. De dorpsplaag; 11. Zo God het huis niet bouwt.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur; 2. Water en vuur; 8. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Hel uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén dorp en toch twee.

Voor meisjes: 1. Dienende Liefde, 2. Willy en 't Hertejong. Voor kleine jongens en meisjes: 1. Zoals opa sprak; 2. Bram Schelling. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een BRIEFKAART met postzegel van 6 cent er op (geen brief dus) en schrijf hierop welk boek je graag wilt hebben. Stuur deze briefkaart aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht. Verzuim niet om duidelijk en volledig naam en adres er bij te vermelden. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 226

Jongeren:

1. Welke naam uit het Oude Testam.ent kan men verkrijgen door een andere rangschikking der letters van SARUDI ? 2 Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Spreukenboek. a. De Heere Jezus zag de rijken hun gaven in de schatkist werpen. b. De arme en de rijke is daar en de knecht vrij van zijn heer. Rijken heeft Hij ledig weggezonden, armen echter heeft Hij met goederen vervuld. d. Als de mens de levensadem uitblaast, zal hij God ontmoeten. e. Gods Woord leert ons, dat wij elkander de misdaden moeten belijden. 3. Een woord, voorkomend in het boek Job, bestaat uit 14 letters. Zoek dit woord uit het volgende: a. De moeder van Sisera keek uit het 3, 7, 12, 8, 13, 2, 11; b. de Israëlieten behaalden de 1, 10, 6, 4 op de Midianieten; c. Simon Petrus zeide tot de Heere Jezus: op Uw woord zal ik het 5, 14, 9 uitwerpen.

Ouderen:

1. Welk gedeelte uit Gods Woord kan men vinden uit de volgende gegevens: 14, 8, 13, 18 is de naam van een onwillige profeet des Heeren; 7, 4, 5, 6, 1, 15, 12 is de naam van een goddeloos koning over Juda, onder wie Jeruzalem met de tempel verwoest werd; 17, 9, 2, 3 is een Europeaan; 16, 2 is een soort onderwijs; 10, 11 is een bepaalde ondernemersvorm met aandeelhouders (afkorting) 2. Hetzelfde als in het vorige raadsel wordt gevraagd voor het volgende: 2, 16, 3, 8, 11 is de plaats, waarheen koning Saul zich des nachts begaf, toen de Heere hem geen antwoord gaf; 13, 20, 25 is de moeder van alle mensen; 19, 17, 12, 10, 4, 18 was een richter Israels, die met een klein aantal mannen een heel leger versloeg; 7, 26, 21, 24, 23, 1 was een volk, dat Israël te Rafidim aanviel; 14, 9 is een lengtemaat (afkorting); 6, 15 is een soort onderwijs (afkorting); 5 en 22 zijn de eerste en de laatste letter van een zoon van Lea. 3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het Nieuwe Testament. a. Indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent. b. Terstond werden zijn oren geopend, nadat de Heere Jezus het woord „Effatha" had uitgesproken. c. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? 't Allerhoogst en eeuwig Goed. d. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. e. Wie verslagen van hart is en waarlijk bekommerd over zijn zonden, die hore wat de Heere spreken zal. f. Wat heb Ik nog meer aan Mijn wijngaard te doen? g. Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet. h. Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. i. Ik zal mij tot de heidenen wenden. j. Toen allen in de ark waren, werd de deur gesloten. k. Er waren in Klein-Azië zeven gemeenten. 1. Op de vraag of Hij de Zoon Gods was, zei de Heere Jezus: Gij zegt dat Ik het ben. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Tot slot het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT XVII.

Siru Ramen bevroedde niet, dat het luid door hem uitgesproken gebed in de naastbijzijnde kamer kon beluisterd worden. De grondtoon van zijn bede was: Heere, Gij Kenner der harten, indien er bij mij nog een schadelijke weg zij, leid mij op de eeuwige weg!

Ongeveer 15 minuten nadat hij zich verwijderd had, kwam hij in de kamer, waar de zendeling zich bevond, weer binnen, zodat de plechtigheid beginnen kon. De zendeling vroeg hem echter eerst, welke naam hij. voortaan wenste te dragen, waarop hij antwoordde: Mag ik mij noemen met de naam van de grote heidenapostel en dus Paulus heten? Waarom juist deze naam? vroeg de zendeling, die begreep, dat hij daarmede een bijzondere bedoeling had.

Omdat ik het zo van ganser harte eens ben met de woorden, door Paulus geschreven: „Ik wens niets te weten dan Jezus Christus en Die gekruist", dat ik me gaarne naar hem zou noemen, hoewel ik gaarne beken, dat ik slechts van zeer verr zijn navolger zou kunnen zijn. Hierop volgde de bediening van de Heilige Doop.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1951

De Banier | 8 Pagina's