Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

We zullen beginnen met een hartelijk welkom toe te roepen aan twee nieuwe neven en een nieuwe nicht. Het zijn Johannes en Janus Westerbeke te Westkapelle en Leida van Leenen te Oud- Beijerland. We hopen, dat jullie vele jaren zult mogen blijven meedoen en de moed niet zult opgeven als er eens een enkel moeilijk raadsel bij is. Vervolgens zeg ik hun, die mij bij de herdenking van mijn verjaardag gelukwensten, hetzij met een mooie prentbriefkaart of per brief, daarvoor hartelijk dank. Ik had niet gedacht, dat jullie die datum nog zoudt weten, daar het al heel lang geleden is, dat ik die datum op verzoek van enkele neven en nichten eens genoemd heb. Thans zal ik enige briefjes beantwoorden.

Dina Ploeg te E. Je schreef over Rika, is dat je zuster? Ik hoop voor jou, dat je jullie predikant niet kwijt raakt. Hij fs er nog maar zo kort. Daarom denk ik ook wel, dat jullie hem behouden zult. Corrie Hoogesteger te 's-Gr. Wat heb jij een afwisselende vacantie gehad! Eerst helemaal naar Rotterdam, toen naar Leeuwarden. Je bent zodoende bijna het hele land door geweest. Nu maar weer goed je best doen op school. Riet Floor te Gr. Ik bemerk, dat je het oplossen der raadsels gaarne doet. Heeft je zusje ook geen zin om mee te doen? Dan kun je ze samen oplossen. Roodborstje te B. Hartelijk dank voor je briefje, wil ook je ouders mijn dank overbrengen. Je hebt al lang meegedaan en hoewel je wel eens van plan geweest bent er mee op te houden, is dat toch niet doorgegaan. Heb je al trouwplannen?

}an. Evert, Arie en Dirk Schoonhoven te A. Hoe heet de oudste van dit viertal? Want als je er dit niet bij zet, weet ik het niet. Wie is Detty Schoonhoven? Is dat een zusje of een nichtje? Die heeft in October 1950 een prijs gehad. Ik zal echter aan jullie denken, Willy Vermeulen te Kr. Maar Willy, hoe kun je het insturen der oplossingen nu toch vergeten? Ben je soms in de vacantie weg geweest? Wat die letter c betreft uit het raadsel van opgave 223, zij vermeld, dat in de nieuwere drukken van de Bijbel geen c in die naam voorkomt. Wel in de oudere druk, die jij zeker gebruikt hebt.

Matthijs Geuze te M. Zo Gijs, heb je geen prettige „vercantie" gehad? Je hebt echter toch een mooie fietstocht naar Goes gemaakt. Wil je er aan denken, dat „vercantie" fout is? Het moet vacantie zijn. Zul je het goed onthouden? Grietje de Ruyter te G. Je hebt nu je zin gehad. Grietje. Er zijn weer eens antwoorden gekomen. Toch zijn er velen, die graag een verhaal hebben en die elke week met verlangen naar het vervolg uitzien. Lees je het ook steeds? Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 227

Jongeren:

1. Welke naam kimt ge verkrijgen door een andere rangschikking der letters van MOABLAS ?

2. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woor­ den tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Psalmen. a. Ruth zeide tot Naomi: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. b. Zij hebben Mijn Woord verworpen; wat wijsheid zouden zij dan hebben? c. De Heere Jezus is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. d. Er is een ander, die van Mij getuigt.

e. De lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. f. De Heere Jezus heeft Zich voor Zijn volk overgegeven tot in de smadelijke dood des kruises. g. Toen Thomas de Heere Jezus herkende, kreeg hij door het geloof uit te roepen: Mijn Heere en mijn God. h. Wend uw voet af van het kwaad.

3. In Gods Woord komt de benaming van een heiligdom voor, bestaande uit 17 letters. Wat wordt bedoeld als het volgende bekend is? 16, 6, 10 was de stamvader der Joden;

5, 7, 11, 3, 17, 2 is een Nederlandse provincie; 8, 1, 14, 15 betekent: sprakeloos; 13, 9, 12, 4 is een fijn weefsel.

Ouderen:

1. Welk tekstgedeelte kunt ge vinden uit de volgende gegevens: 9, 19, 20, 7, 3, 4, 5 is een hechte band, die de mens niet verbreken mag;

14, 11, 17, 12, 2, 8, 13 is een eilandbewoner, genoemd in Handelingen 2 en in de brief aan Titus; 21, 6, 10, 16 betekent zacht, gevoelig, gemakkelijk kwetsbaar; 15, 18, 1 is een afschutting.

2. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het Nieuwe Testament: a. Wat ik spreek, spreek ik niet naar de Heere.

b. Ik zeg wederom, dat niemand mene, dat ik onwijs ben. c. Maar dezen verstaan niet dat zij zichzelven met zichzelven meten. d. Ulieden daarentegen, die Mijne Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.

e. In de voleinding der wereld zullen alle gestorven mensen uit de doden opstaan.

f. Ik de Heere worde niet veranderd, daarom zijt gij niet verteerd. g. Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zoude behouden worden.

h. En Abimelech trok tot hem van Gerar.

i. En alle de putten stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde, j. De Heere Jezus is éénmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, k. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde. 1. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

3. Een plaats, voorkomend in het Oude Testament, bestaat uit dertien letters. Welke plaats wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn: 8, 9, 3, 9, 13, 12, 5 is de naam van een Oud-Testamentisch profeet; 1, 11, 2, 6, 7 is de naam van een beek in Elia's tijd; 4, 10 is een bevestiging. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Tot slot het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XVIII.

Na de bediening van het sacrament van de Heilige Doop wenste de zendeling Siru Ramen, die voortaan Paulus heette, toe, dat hij eenmaal met de apostel van die naam mocht kunnen betuigen: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon, die de rechtvaardige Rechter mij geven zal in die dag en niet alleen mij, maar allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Hoogst aangenaam brachten de zendeling en de gedoopte nog enige tijd door en toen de tijd van scheiden was aangebroken, namen ze afscheid onder de belofte, dat de zendeling spoedig hoopte terug te komen.

De zendeling gaf later te kennen, dat hij nog nooit meer beschaamd was geweest dan die dag. Waa rhij in moedeloosheid en. opstand tegen de Heere had temeer gezeten, omdat hij maar geen vrucht op zijn arbeid zag, daar had de Heere hem laten zien, dat Hij vrucht geeft op Zijn ti]d. En al komt die vrucht niet te voorschijn als de mens dit zo gaarne wenst, toch zal de Heere Zijn belofte waar maken: Een ander is het, die zaait en een ander, die maajt.

Het voorgevallene gaf de zendeling weer bij vernieuwing kracht en opgewektheid om zijn arbeid voort te zetten. Ook was hel een innige behoefte zijns harten te mogen bewaard worden voor de strikken des satans, die de dienstknechten des Heeren zo gaarne tot moedeloosheid brengt, wetende, dat dan hun kracht gebroken is en hun ijver verkoelt.

Meermalen ging de zendeling Siru Ramen, toegenaamd Paulus, bezoeken. Bij één dier bezoeken vernam hij, dat de zemindar van Kananur na de dood van zijn eerste vrouw opnieuw gehuwd was, maar door dit huwelijk veel onaangenaams ondervonden had, daar zijn vrouw hem met zijn enigst zoontje verlaten had. Zijn beide dochters waren gehuwd ett toonden grote belangstelling in het christendom.

Op zekere keer, toen de zendeling hem weer bezocht, was Siru Ramen door een lichte ongesteldheid aangegrepen en moest hij de kamer houden. Vanzelfsprekend vroeg de zendeling hoe het met hem ging en hoe hij er voor stond met het oog op de reis naar de eeuwigheid, voor het geval de Heere hem uit dit leven mocht wegnemen.

De volgende week zullen wij bij leven eu welzijn vertellen wat Siru Ramen antwoordde.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 1951

De Banier | 8 Pagina's