Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

EEN GIFT VAN ƒ 100.— VOOR DE VER­ VOLGDE PROTESTANTEN IN SPANJE

Ons werd uit betrouwbare bron medegedeeld, dat bij het vervullen van een spreekbeurt van Prof. Wisse in Middelburg in de collecte een gift van ƒ 100.— werd gevonden. Een gift, welke Prof. Wisse zeker ter wille van de verdrukten zeer verblijd zal hebben, gelijk het hem ook verblijden zal ter wille van hen meer giften te mogen ontvangen. Wie voor deze zo belangrijke zaak iets over heeft, zende zijn gift aan diens adres, Doorn, Parklaan 3, en zal hem daarmede stellig een groot genoegen doen.

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE DER S.G.P.

De jaarvergadering zal D.V. gehouden worden op D.V. Zaterdag 27 October, des n.m. 4 uur in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Wierden, Vriezenveenseweg. Elke aangesloten kiesvereniging zende 2 stemhebbende afgevaardigden. Willen de afgevaardigden de contributie è ƒ0.10 per lid per jaar medebrengen voor 1951 ? Enkele verenigingen betaalden ook nog niet de contributie over 1950! Verder vermeldt de agenda o.m. bestuursverkiezing (aftredend zijn de bestuursleden Mensink (Wierden) en Koster (Rijssen). Deze beide verenigingen stellen dus een tegencandidaat, opdat uit de tweetallen dan weder opnieuw een bestuurslid kan gekozen worden). Jaarverslagen penningmeester en secretaris, rapport der kascontrole-commissie en een referaat door één der bestuursleden. Het bestuur nodigt alle leden gaarne uit voor deze eerste jaarvergadering der Centrale Kiesvereniging.

J. J. LAMMERS, secr.

APELDOORN

Voor de K.V. der S.G.P. hoopt D.V. op Vrijdag 12 Oct. de Weleerw. Heer Ds H. Visser van Rotterdam-Zuid een tijdrede te houden in de grote zaal van Patrimonium, Roggestraat te Apeldoorn. De dienst vangt aan om half acht. Onderwerp: De Goddelijke krijgswetten". Niemand verzuime deze bekende spreker te komen beluisteren. Vrije toegang voor mannen en vrouwen.

Het Bestuur

BUSSUM

Voor de Staatk. Geref. K.V. , , Gideon" hoopt D.V. Dinsdagavond 9 October a.s. de Eerw, Heer A. de Redelijkheid, Godsdienstonderwijzer te Ouderkerk a.d. IJssel, een tijdrede te houden. Onderwerp: , , Een richtige, vredige, gezegende regering". Plaats van samenkomst gebouw , , EklY", Landstraat 48. Aanvang 8 uur. Ook de vrouwen zijn, daar het een tijdrede is, van harte welkom. Wij wekken alle vrienden op om deze vergadering bij te wonen.

H, C. A. KWAST, secr.

GENEMUIDEN

Op Dinsdag 9 October a.s., 's avonds om 8 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Genemuiden, hoopt de Weleerw. Heer Ds H. Visser van Rotterdam een tijdrede uit te spreken, getiteld , , De weg des behouds". Vrienden, ook uit de omtrek, zijn hartelijk welkom.

Het Bestuur

HARDINXVELD

Op Vrijdag 5 Oct. hoopt D.V. voor de S.G. K.V. , , De Banier", afd. Hardinxveld, op te treden in een openbare vergadering de Edelachtb. Heer D. Kodde, Burgemeester van Zoutelande, in de School met de Bijbel te Neder-Hardinxveld, hoofd de heer D. Looij, des avonds half acht uur. Komt allen naar deze alom bekende spreker luisteren en brengt vrienden en geestverwanten mede.

H. V. BENNEKOM, secr, .

HEERDE

D.V. Donderdag 11 Oct. hoopt de Weleerw. Heei D. Dekker, Godsdienstonderwijzer te Epe, voor de K.V. alhier een tijdrede te houden, in de Herv. School te Wapenveld. Aanvang half acht.

A. FLIER, setr.

LEIDERDORP

D.V. Maandag 15 October, des avonds om half acht, hoopt Ds van Dijk van Gameren voor de K, V. een tijdrede te houden in gebouw Lindelaan. Het bestuur verwacht alle leden, ook uit de omliggende plaatsen. Brengt kennissen en belangstellenden mee.

A. W. VERHOEKS, secr.

SCHOONHOVEN

Voor de kiesvereniging van de S.G.P. hoopt D.V. Woensdag 10 October a.s. in openbare vergadering op te treden Ds van Dijk uit Gameren, Ned. Herv. predikant, voor het houden van een tijdrede in het Christelijk Verenigingsgebouw aan de Oranjestraat. Aanvang 7.30 uur. Ook vrouwen hebben toegang.

ZOETERMEER

D.V. Donderdag 11 October, 's avonds 7.15 uur, hoopt voor de K.V. der S.G.P. in een tijdrede voor te gaan Ds v d. Breevaart van'"H. I. Ambacht, in de oude Chr. School, De Heere werke nog behoefte om die avond op te komen. Ook voor vrouwen toegankelijk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's