Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Er heeft zich wederom een nieuwe nicht gemeld. Het is Annie den Ouden te Nw L., die wij bij deze hartelijk welkom toeroepen. Uit je briefje, Annie, zie ik, dat je vijf broers en vijf zusters hebt. Hoe oud ze zijn weet ik niet, maar als ze ouder dan jij zijn, dan heb je thuis hulp genoeg als je eens moeite met het oplossen der raadsels mocht hebben. Doe maar goed je best, dan zal te zijner tijd ds prijs niet achterwege blijven. Xu gaan we over tot het vermelden van de namen'van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 221 tot en met 224 een prijs behaald hebben. Het zijn de volgende neven en nichten:

1. Jan Schoonlioven te Apeldoorn. 2. Jopie de Kruyff te Barneveld. 3. Riet Floor te Groenekan. 4. Schuilvinkje te W. 5. Jopie Janse te Oostkapelle. 6 Barend Lahee te Groot-Ammers. 7 Heintje v. d. Hoorn te Nieuw-Millingen. 8 Ina Voorintholt te Nieuwe Pekela.

Zie zo, hier staan ze weer, de acht prijswinnaars en - winnaressen. Schrijft nu maar spoedig een BRIEFKAART met postzegel van 6 cent er op aan OOM KOOS, postbus 2019 te Utrecht, met vermelding welk boek je wilt hebben uit het hieronder geplaatste lijstje:

Voor grote jongens en meisjes:

1. De kerk in de catacomben; 2. Evert Kooistra; 3. de kerk in Schotland; 4. Willem Farel I; 5. Willem Farel II; 6. De oude Schoolmatres; 7. Broeder en zuster; 8. Lange Michiel; 9. De trouwe Zwaab; 10. De dorpsplaag; 11. Zo God het huis jiiet bouwt.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur; 2. Water en vuur; 3. Geslagen maar geen pijn gevoeld; 4. In vreemde handen; 5. Hel uilennest; 6. Het veerhuis en de Rozendonk.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830; 2. Bouke Bijlertsma; 3. De weg naar het leven open; 4. Het leven een wonder; 5. Eén dorp en toch twee.

Voor meisjes:

1. Dienende Liefde, 2. Willy en 't Hertejong. Voor kleine jongens en meisjes:

1. Zoals opa sprak; 2. Bram Schelling. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Denk er om een BRIEFKAART te schrijven en dus GEEN brief. }Aet een briefkaart krijg je het boek veel vlugger. En verzuim ook vooral niet om op die briefkaart duidelijk en volledig naam en adres te schrijven. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 230

Jongeren:

1. Zoek uit elk der hieronder volgende e zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte van een Bijbeltekst geven uit het boek Prediker. ix. Pilatus wendde zich tot de overpriesters en de scharen. b. Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. c. ledere boom zal aan zijn vruchten gekend worden. d. Ik vaar op tot Mijnen Vader en Uwen Vader. e. Zij hebben het schepsel geëerd boven de Schepper.

2. Door een andere rangschikking der letters van GRAAMS kan men de naam verkrijgen van een richter over Israël. Hoe luidt deze naam?

3. Noem de naam van: a. Noachs vader; b. een bekende wetgeleerde in Israel ten tijde van Nehemia; c. een stad op zeven heuvelen; d. de hofmeester van Achab, die honderd profeten verborg en van eten voorzag; e. een vrouw te Joppe, die ook Tabitha heette; f. een broer van Jonathan; g. Jozefs Egyptische vrouw; h. iemand, die zeide: Laat nu Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Welke naam met nadere aanduiding kunt ge vinden uit de volgende gegevens? 20, 11, 4, 15, 19, 17 is de naam van iemand, die het volk Israels tegen zijn bedoeling zegende. 2, 21, 14, 7, 18, 5 is de naam van een bekend richter over Israël. 8, ], 6, 16, 4, 25 is de naam van de beek, die de Heere Jezus overging op zijn weg naar de hof van Gethsemané. 23, 9, 12, 13 is een klein lid, dat nochtans grote dingen roemt. 22, 24, 10 is een getal.

2. Twee verbonden namen vormen tezamen dertien letters. Welke namen worden bedoeld als het volgende bekend is: 5, 2, 9, 7, 13, 13, 6 is de grootmoeder van Jozef van vaders zijde; 8, 10, 1, 12, 3 is de eerste zoon van Aaron; 3, 7, 4, 11 is de vader van Bileam.

3. Zoek uit de hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit het boek der Openbaring. a. Oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen 'sterven. b. Wie zijn weg wel aanstelt, zal Ik Mijn heil doen zien. c. Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen. d. De Heere Jezus was ten huize van Martha en Maria. e. De vrouw maakte de voeten des Heeren nat met haar tranen en droogde ze af met het haar van haar hoofd.

f. Johannes was in de geest op de dag des Heeren. g. Ik zal ze wit maken, al waren uw zonden rood als karmozijn, h. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. i. Zij zullen zijn als de engelen in de hemel. j. De verlosten zullen lange witte klederen dragen. k. Van de wol der schapen worden dekens gemaakt. 1. Want wie is U gelijk, - wie kau' U evenaren? m. Die verdonkerd zijn van het ijs en in dewelke de sneeuw zich verbergt.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Tot slot het verhaal.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT

XXI.

Enkele dagen later kreeg de zendeling van één der bedienden van Paulus (Siru Ramen) de boodschap, dat de toestand van zijn heer verergerd was en dat hij sterk naar de komst van de zendeling verlangde. Dadelijk was deze bereid om aan de wens van Paulus te voldoen. Na zich reisvaardig te hebben gemaakt, ging hij met de bediende mede om, zodra zij de woning van de zieke bereikt hadden, de ziekenkamer binnen te treden. Paulus lag te bed, doch zijn gelaat straalde van bovenaardse blijdschap. Hoe is het er mede? vroeg de zendeling. Nog maar enkele stappen, was het antwoord, en ik zal ontbonden worden en met Christus zijn. Maar ga zitten en ik za! u vertellen, wat de Heere mij opnieuw deed ondervinden. Nog niet lang nadat ge de vorige maal waart weggegaan, overviel mij wederom grote benauwdheid om mijner zonden wil, maar terwijl ik daarmede worstelde om genade, werd ik bepaald bij de woorden van David: , Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen". Duidelijk zag ik toen, dat de oorzaak van al mijn zonde en verdorvenheid lag in mijn afval van God in het verbondshoofd Adam. Daar had ik God beledigd, daar had ik een andere heer over mij gekozen, daar lag de breuk tussen God en mijn ziel en wat me verder kwelde, was louter een uitvloeisel van die ene moedwillige en vrijwillige daad van ongehoorzaamheid tegen mijn Schepper en Formeerder in het Paradijs. Wat Paulus verder vertelde, zullen wij bij leven en welzijn de volgende week verhalen.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's