Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

STATENKRING TIEL-WIJCHEN

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. op 8 November a.s. te vergaderen in de consistorie der Geref. Gemeente te Waardenburg. Aanvang der vergadering 7.15 uur. Tevoren wordt bestuursvergadering gehouden, en wel om 6.30 uur. Dus vrienden, let op de tijd en zorgt s.v.p. op tijd aanwezig te zijn. De agenda voor deze vergadering bestaat uit 11 punten, en wel: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag van de secretaris. 5. Jaarverslag van de penningmeester. 6. Bestuursverkiezing. 7. Inning contributie. 8. Vragen en voorstellen der kiesverenigingen. 9 Onderwerp, in te leiden door één der bestuursleden. 10. Rondvraag. 11. Sluiting.

Wij verzoeken allen, die dit lezen, hiervan goede nota te nemen. Verder stelle iedere kiesvereniging twee afgevaardigden. Aftredend als bestuiu-slid zijn: J. van Anrooy, Brakel; J. M. van Vught, HeUouw en W. H. van Oostrum, Zuilichem. Verder denke men aan de contributie. Deze is voor iedere kiesvereniging 15 cent per lid per jaar. Wij rekenen op een trouwe opkomst. AUe kiesverenigingen worden dan ook hierbij in hun geheel uitgenodigd. Ook uit die plaatsen, waar nog geen kiesvereniging is, b.v. Zalt-Bommel, en waar nog vrienden of geestverwanten wonen, niodigen wij dezen bij deze vriendelijk uit. Komt, vrienden, het is slechts eens, hoogstens tweemaal per jaar, dat we samenkomen, toont uw belangstelling en medeleven door allen op te komen naar Waardenburg.

W. H. VAN OOSTRUM, secr.

AMSTERDAM (CENTRUM

D.V. Vrijdag 26 Oct. a.s., des avonds 8 uur hoopt de kiesvereniging in het gebouw „Verbreiding der Waarheid", Elandstraat 84, alhier, te vergaderen. Een onderwerp zal ingeleid worden door de heer J. v. d. Poel over „Trou-w aan het beginsel". Niemand verzuime deze

vergadering. Neemt uw bekenden mee. Allen zijn hartelijk welkom.

UTRECHT

Maandag 1 October j.l. kwam de kiesvereniging alhier in ledenvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. A. Saarberg, opent deze vergadering met het laten zingen vian Psalm 84 : 3, 'het lezen van Psalm 75 en gebed. In zijn openingswoord heet de voorzitter de vrienden hartelijk welkom op deze eerste vergadering in dit nieuwe seizoen en wijst op de noodzakelijkheid van het onderzoek van onze beginselen in deze uitermate, ontwrichte tijd. Hierna krijgt de secretaris de gelegenheid de notulen van de vorige vergadering te lezen, die ongewijzigd worden vastgesteld. Na lezing en bespreking van de ingekomen stukken wordt als afgevaardigde naar de najaarsvergadering van het Landelijk Verband van Studieverenigingen de heer N. Nieuwenhuize benoemd en als reserve de beer E. de Groot.

Vervolgens houdt de voorzitter zijn inleiding over artikel 12 van het beginselprogram, handelende over de medewerking van het volk bij het uitoefenen van het gezag door de overheid, waarop na de pauze een breedvoerige bespreking volgt.

Van de rondvraag wordt door verschillende vrienden gebruik gemaakt en zegt do heer van Dijk toe in de eerstvolgende vergadering artikel 13 van ons program van beginselen te zullen inleiden bij leven en welzijn. Hierna sluit de tweede voorzitter, de heer G. Rijksen deze vergadering met gebed, na vooraf te hebben laten zingen Psalm 119 : 3.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's