Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

GELDERMALSEN-TRICHT

D.V. Woensdag 31 October a.s. ledenvergadering der kiesvereniging, des| avonds half acht in het gebouw der Geref. Gemeente te Tricht.

GIESSEN NIEUWKERK

D.V. Maandag 29 October a.s. hoopt Ds J. van Dijk, Ned. Herv. predikant te Gameren, voor onze kiesvereniging een tijdrede te houden in het gebouw van H. de Baat. Aanvang 7 uur.

LUNTEREN

D.V. hoopt Maandag 29 October voor de kiesvereniging op te treden de Edelachtbare Heer D. Kodde, Burgemeester van Zoutelande, in de zaal bij Floor alhier. Onderwerp: Wat is de eis? Een inleidend woord zal worden gesproken door Ds Chr. v. d. Woestijne van Barneveld. Aanvang 7 uur. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom.

B. J. SOETENDAAL. secr.

IJSSELSTEIN

D.V. Zaterdag 3 Nov. a.s. hoopt vooi onze kiesvereniging Ds P. J. Dorsman van Schelluinen een tijdrede voor ons te houden in de zaal van Uzai, ingang Cappelenstraat. Aanvang 7 uur. Ook toegang voor vrouwen en voor vrienden uit de omliggende gemeenten.

Het Bestuur BENTHUIZEN

Vrijdag 26 October a.s. hoopt D.V. Ds C, Smits van Driebergen een tijdrede te houden voor onze kiesvereniging. Deze wordt gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente en begint om half acht. Toegang en plaatsen vrij. Houdt deze avond vrij en laat spreker eens zien, dat we in Beiithuizen wat voor ons beginsel over hebben. Ook l> eli'.ngstellenden zijn haitehjk welkom.

TERWOLDE „DE VECHT"

Maandag 12 Nov. a.s. hoopt D.V. voor de kiesvereniging der S.G.P. alhier de VVelEerw. Heer Ds J. van Dijk, Ned. Herv. predikant te Gameren, een tijdrede te houden in het kerkgebouw dei- Geref. Gem. te Terwolde a.d. Vecht. Aanvang 7.30 uur. Het is een tijdrede, dus ook vrouwen en vrienden uit omliggende plaatsen worden uitgenodigd en verwacht. Houdt deze avond hi'? rvoor vrij.

Het Bestuur

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-BRABANT

Bovengenoemde vereniging kwam Zaterdag 1 September j.l. des middags 3.15 uur in vergadering bijeen in het gg, ^g„^ Rehoboth te Raamsdonksveer. Nadat de huishoudelijke zaken waren afgehandeld, kreeg Ds van Dam van Werkendam (thans Amsterdam) gelegenheid zijn rede uit te spreken, welke getiteld was: „Een lastige steen" Spreker had deze titel ontleend aan dat schriftgedeelte, dat staat opgetekend in Zacharia 12 : 3, en wees er in de eerste plaats op wat Jeruzalem is, namehjk, dat Jeruzalem, dat zijn oorsprong heeft in de nooit begonnen eeuwigheid in de vrederaad. Ten tweede, dat het een lastige steen is, of, zo als in de grondtekst staat, een zware steen, wat daaruit blijkt dat men reeds alle eeuwen door getracht heeft die lastige steen weg te rollen, maar dit is nooit gelukt. .Onder de Romeinse regering hebben niet minder dan tien vei-volgingen plaats gehad )m deze steen weg te rollen, zo ook in de dagen der Reformatie. Het gehele wereldgebeuren getuigt er van, dat zulks nog geprobeerd wordt. Ten derde, aldus spreker, blijkt, dat het een scherpe steen is, want daar staat, dat een ieder, die er mede beladen wordt, doorsneden zal worden. Dit laatste gebeurt maar te weinig, hetgeen daaruit blijkt, dat genoemd Jeruzalem nog te veel met rust gelaten wordt. Ging er meer van uit, kwamen zij meer voor hun Koning op, do wereld zou nog meer trachten zich van die steen te ontdoen. Zij worden nog maar te veel met rust gelaten. Deze rede, die zo wel principieel als politiek zeer op zijn plaats was, droeg ieders instemming weg. Dit bleek doordat zij door de aanwezige personen onder grote stilte werd aangehoord. De voorzitter, die nog voornemens was een woordje te spreken over het verschil, dat tussen andere politieke partijen en de S.G.P. bestaat, zag gezien de uitwerking en om des tijds wil van zijn voornemen af en zeide Ds van Dam hartelijk dank voor de welwillendheid, waarmede hij zich voor dit doel heeft gegeven.

Vervolgens stelde de voorzitter voor onder het zingen van Psalm 68 : 8 een collecte te houden voor de zo zwaar getroffen familie A. Wemmers te Bleskensgraaf, welke opbracht de som van ƒ 82.50. Ten slotte werd nog gezongen Psalm 103 : 10 en ging Ds van Dam voor in dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1951

De Banier | 8 Pagina's