Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal zullen we beginnen) met de naam bekend te maken van de nieuwe neef, die een ballpoint kiijgt. Het is Barend Labée te Groot Ammers. Ik hoop. Barend, dat de ballpoint je goed bevallen zal en dat je er nog menigmaal de oplossingen mee zult kunnen schrijven. Bericht me maar eens of hij goed schrijft, want soms gebeurt het wel eens, dat ze niet of slecht schrijven. Nu volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 234

Jongeren:

1. Welke naam kunt ge verkrijgen door de letters van SANBARBA anders te rangschikken?

2. Een naam met nadere aanduiding bestaat uit vijftien letters. Welke naam wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 5, 9, 2, 10 is een koning, die een ander hart kreeg, doch geen nieuw hart; I, 4, 8, 7, 15 was het beroep van Nimrod; II, 6, 13, 14 betekent gedachte of denkbeeld; 3 is de eerste letter van de naam van een vrouw, die veel voor de armen deed; 12 is de laatste letter van de niaam van de vader van Anna de profetes.

3 Welk tekstgedeelte kunt ge vinden uit de volgende gegevens: 13, 21, 23, 4, 15 is de naam van de schoonmoeder van Ruth; 7, 5, 8, 9, 14 is de naam van een Arabier ten tijde van de profeet Nehemia; 10, 2, 11, 18, 20 is het tegengestelde van de dood; 22, 1, 17, 12, 21, 16 wijst op één der ambten van de Heere Jezus; oök Gamaliel wordt zo aangeduid; 6, 19, 24, 3 is een ontkennend antwoord.

Ouderen:

1, Zoek uit elk der hieronder staande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit het boek der Psahnen: a. De mens gaat naar zijn eeuwig 'huis. b. Juich aarde, juich de Heer' alom. e. De Heere Jezus is Saulus verschenen op de weg naar Damascus. d. Stefanus was iemand vol van geloof en kracht. e. In Wiens hand de ziel is van al wat leeft. f. Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in de Heere. g. Niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, h. Wiens toekomst is naar de werking des satans. i. Des Heeren vrees is rein en opent een fontein.

2. Een tekstgedeelte bestaat uit 27 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is: 13, 15, 17, 18, 19, 2 is de naam van een man Gods, die met een klein aantal mannen een grote overwinning behaaJde; 22, 10, 8 is de grootmoeder van Enos; 21, 4, 5, 7, 2 is een achterkleinzoon van Cham en zoon van Raëma; 20, 1, 25, 12 is een afgod der Moabieten; 6, 19, 26, 27 wijst op droefheid, smart; 3, 16 is een lengtemaat (afkorting); 23, 7, 24, 9, 11, 2 is een dier, welks vlees de Joden niet eten mochten; 14 is de eerste letter van de naam van Izaks vrouw. 3, Welke naam kunt ge verkrijgen door een andere rangschikking der letters van: / OBIMALAHA ? Zoeken in Genesis tussen de hoofdstukken 30 en 40.

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. We gaan nu over tot de

CORRESPONDENTIE

E van Luttikhuizen te L. Maar Eefje, had je geen tijd, noch zin om de vorige maal de oplossingen der raadsels in te zenden? Wat het eerste bestreft, kan ik me indenken, dat zo iets gebeuren kan als je met aardappelen rooien moet helpen. Maar het tweede, geen zin, dat moet je zien te overwinnen als het je weer overkomt. Als je eens wat moeite hebt, mogen ze thuis gerust helpen. Je dominee ken ik wel. Houd hem maar in v/aarde en zorg, dat je je les steeds goed kent. Bovenal mocht de Heere deze lessen aan je hart willen heiligen. Nico de Witte te N. Heb ik je zo le^ lijk in de krant gezet, Nico? Ja, ik moet toch ook op verzuimen wijzen. Daar moet je van leren en daar ben je zelf mee gebaat. RirM den Hartog te O.A. Ik vond het aardig van je, Rina, dat je weer eens wat van je hebt laten horen. Zal je nu weer geregeld bUjven meedoen? Kees Geuze te M. Gelukkig, Kees, dat je weer beter bent. Je antwoorden waren goed, zoals je in De Banier wel bemerkt zult hebben.

Roodborstje. Je houdt van antwoordjes, naar ik uit je brief verneem. Nu, die zijn er meer. Maar ik weet haast zeker, dat als ik enige tijd alleen antwoordjes geef, er weer vragen komen om een verhaal. De één houdt meer van dit, de ander van dat. Daarom is het wel het beste om het allebei te geven. Op het ogenblik echter heb ik geen verhaal. Zodra ik er één heb, zal ik ook daarmede bij leven en welzijn weer voor de dag komen.

Adrie Geluk te Z. Dat ongeluk is nog goed afgelopen, want er hadden wel doden of zwaar gewonden kunnen zijn. Zo zie je, dat je steeds bewaard moet worden, want ons leven is op straat ieder ogenblik in gevaar. Hoe geldt dit wel in het bijzonder voor elk mens, want ook 'al krijgt men geen ongeluk, toch kan onze levensadem door de Heere elk ogenblik afgesneden worden en dan zal het er op aankomen of we Hem kunnen ontmoeten.

Teuna Sutjker te B. Je houdt dus ook al van antwoordjes in de krant Voorts vraag je waarom ik de rondte nog niet eens gedaan heb. Wel, dat is heel eenvoudig; ik heb het te druk om alle neven en nichten op te zoeken. Je vader heeft spijkers met koppen geslagen, toen hij tegen je zei: waar een wil is, is een weg. Die woorden mogen alle neven en nichten wel eens ter harte nemen als de lust ontbreekt. Dank voor de groeten en wederkerig de groeten thuis. Corrie Hoogesteger te 's Gr. Ook al zo druk, Corrie? Ja, die aardappelen vergen ontzettend veel arbeid en tijd. Als wij, stedelingen, de aardappelen geschild en gekookt op tafel zien, wordt er maar weinig aan gedacht, dat al die aardappelen door de handen zijn gegaan, tot zelfs van neven en nichten van Oom Koos van De Banier.

Johanna Pouwelse te W. Nu weet ik je voornaam, Johanna, en je woonplaats. Nu kan ik je aianspreken, anders is dit wel zeer bezwaarhjk, want het gaat toch niet aan om mijn neven en nichten met de achternaam aan te spreken. Dat is wel goed, om naar de naaischool te gaan. Een meisje, dat niet naaien kan, kan nooit een goede huisvrouw worden, vind ik.

Jan Dekkers te B. Je vroeg me wie Maria Schuurman is, die in de zeventiende eeuw geleefd moet hebben. Je zult wel bedoelen Anna Maria Schuurman. Ze was een vrouw van buitenge^ wone begaafdheid. Haar vader kwam uit Antwerpen. Hij was om des geloofs wille naar Duitsland gevlucht. Hier werd Anna Maria in 1607 geboren en wel in de stad Keulen. Haar ouders trokken van Duitsland weer naar Nederland, waar ze zich in Utrecht vestigden. Behalve dat ze een groot en scherpzinnig verstand had, was ze ook bedeeld met genade, zoals dit althans door schrijvers wordt vermeld. Ze sprak verscheidene vi^eemde talen, niet alleen Frans, Duits en Engels, dodh ook in het Latijn, Grieks, Hebreeuws en zelfs in het Syrisch en Arabisch was ze bedreven. Weldra ging haar naam uit over heel Europa en ook correspondeerde zij met personen van naam uit binnen- en buitenland. Bij de bekende godgeleerden Voetius, Brakel en Lodensteyn stond zij hoog aangeschreven, doch later, toen zij De Labadie ging volgen, kwam er verwijdering. Zij overleed in 1678 te Wiewerd in Friesland, waar de Labadisten zich een toevluchtsoord gezocht hadden en een soort kloosterleven leidden. Er- hiermede eindig ik voor ditmaal weder. Bij leven en welzijn tot de volgende week.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1951

De Banier | 8 Pagina's