Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mededelingen van het ireau

Algemene Vergadering 1952

Vragen en voorstellen

Zoals verleden week reeds* aangekondigd, zal D.V. de Algemene Vergadering in 1952 vroeger gehouden moeten worden. Waarschijnlijk zal dit in het laatst van Maart zijn. De volgende week zal de datum, bij leven en welzijn, nader bekend worden gemaakt. In verband hiermede is het noodzakelijk, dat eventuele vragen en voorstellen der kiesverenigingen vóór 1 Januari a.s. bij het Partijbureau, Frankenslag 123 te Den Haag, worden ingezonden, daar het Hoofdbestuur D.V. in het begin van Januari zal vergaderen.

Kamerverkiezing

Het is ondergetekende gebleken, dat er zijn, die uit het vorige bericht inzake het noemen van candidaten door de kiesverenigingen niet begrepen hebben oi er slechts twee candidaten moeten genoemd worden of meer. Voor dezulken zij er nog eens op gewezen, dat de Partijstatuten geen aantal bepalen, doch in 't algemeen spreken van namen van candidaten. Elke kiesvereniging kan dus zoveel namen noemen, als zij verkiest Laat men er voor zorgen, dat de namen zo spoedig mogelijk, liefst vóór 1 December 1951, in elk geval vóór 1 Januari 1952, toegezonden worden aan de secretaris der Provinciale Vereniging uwer provincie en tevens, zoals steeds gebruikelijk is geweest, aan het Partijbureau, adres zie boven. Kiesverenigingen in een provincie, waar geen Provinciale Vereniging is, moeten ook' de namen bij het Partijbureau inzenden.

De Partijsecretaris, Ir C. N. VAN DIS

PROVINCIAAL BESTUUR VAX ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-Holland. D.V. zal op 19 Januari 1952 de Algemene Vergadering gehouden worden in „Bouwcentrum" te Rotterdam, nabij het D.P. station. Aanvang n.m. 2.30 urn'. De agenda, die u wordt toegezonden! geeft nadere uiteenzetting. Wel moge ik u er op wijzen, in verband met de candidatenlijst, dat uiterlijk Zaterdag 22 December a.s. de cand'datenlijsten van de kiesverenigingen in het bezit moeten zijn van de secreta-

"^-A. VLASBLOM

Delft, Oostsingel 141, Tel. 2889.

ASPEREN

D.V. op Donderdag 22 Novem'ber a.s. hoopt Ds P. J. Dorsman, Ned. Hen', predikant te Schelluinen, in de zaal van A. de Groot een tijdrede te houden voor de kiesvereniging. Aanvang 7.30 )iur. De vergadering is ook toegankelijk voor vrouwen.

BUSSUM

D.V. Dinsdagavond 20 Novernl> er a.s. hoopt voor de kiesvereniging „Gideon" de Weleerw. Heer Ds P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Schelluinen, een tijdrede uit te spreken. Plaats van samenkomst is het gebouw „Ekly", L, andstraat 48. Aanvang 8 urn-. Vrienden uit Bussum en het Gooi, het bestuur der K.V. hoopt dat u allen aanwezig zult zijn. Fietsenstalling aanv/ezig.

H. C. A. KWAST, sccr.

MIDDELBURG

Bovengenoemde afdeling hoopt T> .\ • a.s. Donderdag 22 November des avonds te 7.30 uur een ledenvergadering te houden in de bovenzaal van de Gereformeerde Gemeente, Segeerstraat. De agenHa bevat o.a.: Opening; notulen; ingekomen stukken; verslag Statenkring van 28 April; een onderwerp te leveren door de heer J. Baaijens over de betekenis van religieuze invloeden op het staatkundig leven; oandidaatstelling Tweede Kamer; rondvraag; sluiting. Wij verwachten een trouwe opkomst van de leden en wekken vrienden en belangstellenden op deze vergadering bij te wonen.

De secretaris

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 1951

De Banier | 8 Pagina's