Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorzichtigheid geboden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voorzichtigheid geboden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De onveiligheid op de weg neemt in ons land op onrustbarende wdjze toe. Ten gevolge van verkeersongevallen zijn er in 1950 1, 6 procent meer slachtoffers gevallen dan in 1949. Het totale aantal weg-ongevallen is in 1950 met niet minder dan 22 procent toegenomen. Deze schrikbarende toeneming is niet verklaarbaar uit vergroting van de verkeersintensiviteit. Het aantal bromfietsen is in 1950 weliswaar toegenomen met 44 pet., maar het aantal automobielen met niet meer dan 15 pet. Uit 'een officiële mededeling van de Haagse poUtie is wast komen te staan, dat er in de eerste zeven maanden van dit jaar alleen in Den Haag niet minder dan 6169 verkeersongevallen hebben plaats gevonden. Dat zijn er omstreeks 30 per dag. In deze zeven maianden zijn er in Den Haag door verkeersongevallen 24 doden te betreuren, vielen er 421 zwaar gewonden en raakten 919 Ucht gewond.

Deze ontzettende toeneming van verkeersongevallen maant een ieder wel aan om bij het verkeer op de weg de uiterste voorzichtigheid te betrachten. Wij manen onze lezers daiartoe dan ook aan, dewijl het toch zulk een vreselijke zaak is, indien één vai» de leden van het gezin, die gezond en wel de woning verliet, daarin als een dode, zwaargewonde, of zelfs Hchtgewonde tengevolge van een verkeersongeval wordt teruggebracht. Wij doen dit te meer, daar bij dodelijke afloop het lot van zuBc een mens voor eeuwig beslist is, want waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Na de dood wacht de mens geen niogmaals overdoen van het leven, geen tijd van bekering, geen vagevmur, miaar een alles beslissend oordeel.

VAN DE PARTIJPENNINa MEESTER

In de enkele weken, die ons tot het afsluiten der bodken nog resten, verwachten wi] de toezending der contributies voor 1951 van nog verschillende kiesverenigingen. De overmaking hiervan zien wij bij voorkeur tegemoet op girorekening 119560, adres: Penningmeester Staatkundig Gereformeerde Partij, Oudedijk 219a, Rotterdam-O. Na onze opmerkingen over dit onderwerp in het jaarverslag over 1950 blijkt het nog geenszins overbodig er wat meer over te schrijven, aangezien foute of onvolledige giro's aanleiding tot misverstand geven en vaak ook tot conespondentie noodzaken. Onnodig te schrijven, dat bij juiste aanduiding op het girostrookje ons veel extra werk blijft bespaard. Geregeld zien vsdj op girostrookjes vermeldingen als: contributie (zonder jaartal), bijdrage partij, oontif butie Partijbureau e.d. Daarbij komt, dat vaak bedragen met deze aanduidiogen op girorekening 186302 van het Partijbureau aan Ir van Dis worden overgemaakt. AUeen het volgende voorbeeld kwam al tientallen malen voor; De penningmeester te X betaalde in 1948 onder de juiste opgave aan ons. In 1949 gireerde hij met min of meer onjuiste aanduiding aan Ir van Dis, die vanzelfsprekend het bedrag boekte als bijdrage voor het Partijbureau voor 1949. Bedoelde penningmeester boekte echter deze betaling als „contributie Hoofdbestuur 1949". In 1950 gireerde hij (soms zijn opvolger) weer op onze girorekening, echter zonder opgave van het jaar. Wij vonden de betaling voor 1949 nog openstaan en noteerden dus „contributie 1949". In 1951 maakte dp ze penningmeester ons de contributie over, met vermelding „voor 1951". Wij schreven hem daarop, dat de contributie voor 1950 nog niet was voldaan. Eerst na enige briefwisseling met deze penningmeester en Ir van Dis wisten wij, dat voor elk jaar was betaald. Ten slotte nog dit. In sommige gevallen woont de penningmeester niet in dezelfde plaats waar de kiesvereniging bestaat. Dan dient dus ook de plaatsnaam van de K.V. te worden vermeld. Wij vertrouwen, dat de penningmeesters van deze mededelingen goede nota zullen nemen en daarmede Partijsecretaris en - penningmeester onnodig werk zullen besparen.

De door de K.V. zelf te bepalen hi]dragen voor het Partijbureau moeten dus worden overgemaakt aan Ir van Dis op girorekening 186302 ten name van: Partijbureau Staatk. Geref. Partij, Frankenslag 123, 's-Gravenhage, onder opgave van plaats der K.V. en jaar. Contributie voor het Hoofdbestuur a 2D cent per hd aan ondergetekende op postrekening 119560, ten name van; Peimingmeester Staatk. Geref. Partij, Oudedijk 219a, Rotterdam-O, met vermelding van: contributie, plaats der K.V., aantal leden en jaar waiarVoor bestemd.

W. JANSEN

Oudedijk 219a, Rotterdam-O.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

Voorzichtigheid geboden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 1951

De Banier | 8 Pagina's