Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

PARLEMENT EN KIEZER Dit practische jaarboekje voor 1951/52 is weer verschenen. Daar het van zeer groot nut is voor de Idesverenigingsn, omdat men er de beginselprogramma' van alle politieke partijen, die in d Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn in kan aantreffen, kunnen wij het aanschaffen van dit jaarboekje ten zeerste aanbevelen. Behalve de zoeven bedoelde beginselprogramma's kan men er veel in vinden, dat menigeen zal interesseren. Zo kan men er in vinden alle namen van de ministers en leden der Slaten-Generaal met biografische bijzonderheden (geboortedatum, opleiding, verdere ontwikkeling en levensloop, maatschappelijke positie enz.) en ook de adressen. Voorts treft men er in aan de inrichting en samenstelling van het Provinciaal Bestuur met de namen der Statenleden in de onderscheidene provinciën met hun woonplaatsen. Ook vroegere ministeries, zelfs vanaf 1848, ontbreken er niet in en evenmin de volledige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 1948. Voorts treft men er de verdeling der provincies in kieskringen in aan. De prijs van dit boekje, dat 457 bladzijden telt en voorzien is van een persoonsnamenregister, is ƒ 9.80. De uitgever is Martinus Nyhoff te 's-Gravenhage.

De Partijsecretaris, Ir C. N. VAN DIS

TERWOLDE

De kiesver. „Gideon" te Terwolde hield op 12 Nov. 1951 een openbare vergadermg waar als spreker optrad Ds Kersten van Genemuiden. De voorz. opende de- Zij vergadering met het laten zin; van Psalm 3 : 1 en 3, las Openb. 13 v^ vers 1 tot en met 20 en gaf hierna woord aan ds Kersten. Deze ging voor in gebed, liet daarna zingen Psalm 52 : 1, 4 en 7 en behandelde vervolgens Openb. 13, het eerste gedeelte, n, Hetgeen haastiglijk gescliieden moet Het boek Openb. van Johannes is tijdloos, het behandelt geen tijdperken. Het 12e hoofdstuk behandelt de strijd tussen Michael, de overste der engelen, met de rode draak, n.l. satan. Satan had vóór Christus' voldoening aan het kruu nog toegang tot de hemel, maar is hierna uit de hemel geworpen op de aar met zijn engelen. Satan heeft geen macht meer. Christus heeft voldaan voor z'n uitverkorenen. Satan heerst nu over ons in de vorm van verschillende machten door alle eeuwen heen. Vei schillende machten zijn er geweest het wereldgebeuren, n.l. het Egyptische rijk, Grieks Macedonische rijk, Medisch Perzische rijk, Babylonische rijk en het Romeinse rijk. Volgens Openb. 13 vers 2 geleken deze rijken op een pardel of panter, beer en leeuw. Maar het laatste of Romeinse rijk had alle hoedanigheden der vorige rijken in zich verenigd. In dit rijk was alles goed georganiseerd, de handel bloeide, op cultureel gebied stonden ze hoog aangeschreven. Dit rijk komt steeds terug. Zie maar naar Napoleon, Hitler, Mussolini. De machtswellust steeg deze po tentaten naar het hoofd. Ze grijpen naai de macht van Gods troon. Het is hef beest uit de afgrond. Na het Romeins rijk komt het Christendom op. Maai alhoewel de machten, die dan regereU; z.g. christelijk zijn, is het toch de rode draak of satan die ze aanbidden. W kon het beest doen 42 maanden of 3^4 jaar. Dit vertegenwoordigt - het Nieuw Testamentische tijdperk of het z.g- 1000-jarig rijk. De wereld wordt rijP voor het oordeel. Nu kunnen we noj naar de kerk gaan en in de wereld op gaan, een compromis is- nog mogelijlt Maar het komt zover, dat geen compro mis meer mogelijk is. Er zullen nog ui' verkorenen zijn die niet, gelijk de dn( jongelingen bij Belsazar, konden buige' voor het beeld. Deze zullen vervolg' worden bot het uiterste. Het gaat ot bet levende kind. Indien iemand oren heeft die hore. Hierna werd de vergadering gesloten met het laten zingen van Psalm 68 : 16 en 17, en dankgebed door Ds Kersten.

CAPELLE AAN DE IJSSEL

Maandag 22 Oct. j.l. kwam onze K.V. in ledenvergadering bijeen. Gezongen werd Psabn 119 : 17. Gelezen Psalm 119 : 1—40. Gebed. Openingswoord door de voorzitter J. v. Buuren naar aanleiding van het gelezene. Spreker uitte de wens dat we met het woord van Zefanja behoren mochten bij het arme en ellendige volk dat de Heere nodig heeft. De notulen werden onveranderd vastgesteld. Namen van candaten voor de Kamerverkiezing worden genoemd. Getracht zal worden Ds Zandt bereid te vinden een tijdrede te houden voor de a.s. verkiezingen. In de pauze int de penningm. contributie. Hierna spreekt de heer A. W. Verhoef over „Problemen dezer dagen". Gewezen wordt op onze precaire economische toestand, op onze berooide financiën, onze volslagen afhankelijkheid van Amerika, o.a. Marshallhulp enz. Een en ander werd met vele cijfers toegelicht. Dit alles toont ons: We hebben de God der vaderen verlaten, en daarom is er geen wijsheid meer. Veel erger dan de eerstgenoemde dingen zijn de loslating van Gods geboden en inzettingen. Als bewijs werd genoemd dat er in 1940 op de hele wereld 67.977 bioscopen waren, in 1950 reeds 95.278, dat wil zeggen bijna 28.000 meer. Gemiddeld gaat elke Nederlander per jaar 10 x naar de bioscoop, terecht genoemd de kijkkast van satan. Gevcezen werd op het droeve feit dat de burgemeester met godsdienstige motiveringen in Alphen aan de Rijn, volgens de dagbladen, toestemming geeft tot dansen op Zondag in het restaurant van de Avifauna. Wie zou niet vrezen, wijl ons volk van week tot week dieper zinkt in de poel van zonden. Na enige bespreking volgt de rondvraag. Besloten werd de jaarvergadering D.V. eind November te houden. De 2e voorz., P. Schipper, liet zingen Psalm 33 vers 5 en eindigde met gebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 december 1951

De Banier | 8 Pagina's