Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

CLXXXV.

De Staten van Zeeland hebben weer vergaderd en er zijn wel verstrekkende besluiten genomen.

Daarbij moet wel eerst gedacht worden aan het Streekplan Walcheren. Het is, behoudens enig voorbehoud inzake het waterwingébied onder de gemeente Koudekerke, aangenomen zoals het was voorgesteld.

Daarmede is dan eën aanvang gemaakt met het planologische werk voor het hele land. Immers Walcheren is het eerste.

Het is een begin van de „planning"; een begin van de ruimte-ordelijke regeling. Zonder regehng kan een sameideving niet bestaan. Zonder beschreven recht is een samenleving ondenkbaar.

Het beschreven recht is nodig om de rechtszekerheid van de personen, welke in een verband leven, te waarborgen. Als zodanig bedoeld kan dan ook de ruimte-ordening wel worden aanvaard. De vraag moet echter wel worden gesteld of het vastgestelde Streekplan aan de eisen van een goed beschreven recht voldoet.

Reeds de wettelijke bepalingen, waarop het rust, munten niet uit door duidelijkheid en bij de behandeling is er ook niet veel klaarheid gekomen. Wel is bij de behandeling gebleken, dat het een zaak is welke meer door ambtenaren dan door bestuurders is te overzien. Dat maakt de vrees, dat er weer meer centraliseren zal komen, groter.

Hebben we een plan, dat zeer ver in de details is getreden, toch is het nog niet af, want er zal nog veel door de gemeentebesturen in de uitbreidingsplannen moeten worden geregeld, wü het rechtsgrond hebben.

Hier komt een symptoon naar welke zeer bedenkelijk is. voren,

Zullen nu de gemeentebesturen maar moeten daarstellen wat zij zelf geheel niet wensen? Zullen zij maar, tegen hun eigen mening in, toch moeten vaststellen wat zij niet in het belang van hun gemeente achten? Moeten zij dan hun eed maar geweld aan doen? Of zal hier worden toegepast wat een lid van Gedeputeerde Staten bij de voorbereiding zeide: „Dat de gemeentelijke autonomie slechts zo ver strekt als door de hogere besturen, krachtens de wil van het voDc, wordt gelaten"?

Moet dan nu maar alles van boven af worden gepegeld?

Er is nu al zo veel in en met Walcheren gedaan zonder invloed van dat Walcheren. Och, daar kan nog wel een proefneming op. Het lijkt wel of hetgeen sommigen denken en anderen zeggen, „dat de bevolking te conservatief is om haar eigen belangen te zien en te beharti­

gen" in de practijk moet worden toegepast, zo, dat alles voor, maar zonder die bevolking zal worden geregeld. Ze moet maar tegen zichzelf beschermd v/orden. Nu, dat laatste riekt veel naar wat onze „beschenners" in het tijdvak 1940-1945 ook voorop stelden.

Er zal nu voor de gemeentebesturen niet veel anders meer mogelijk zijn dan een beroep op de kroon. Niet alleen voor de gemeentebesturen, maar ook voor de particulieren. Immers, ook zij hebben er mede te maken. Wat te denken bijvoorbeeld over de bepahngen in de gemeente Ritthem betreffende het vliegveld?

Het staat nog allerminst vast, dat er een vliegveld komen zal. Er is meer verwachting van niet dan wel. Toch worden beperkingen opgelegd. Er mag niet worden gebouwd. Er mogen geen bomen worden geplant en wat er nog bij komt. Wordt er nu ook een regeling getroffen, dat die eigenaren, welke toch in het handelen met hun bezit worden beperkt, schadeloos worden gesteld? Niets is daarvan beschreven. Ook de wet kent dat niet.

Anders is dat met maatregelen, welke kiachtens de Woningwet worden genomen. Dan, als beperkende bepalingen worden opgelegd, moet ook een regeling tot schadevergoeding worden getroffen. Of, wH men dat ook hier aan de lagere lichamen overlaten? Dat zal niet kunnen. Moet het dan maar geregeld worden als het vliegveld wordt aangelegd? Maar als het dan eens nooit gebeurt? En, zal als het gebeurt ook rekening gehouden worden met de gronden, waarvoor beperkingen gelden, maar niet 'dadelijk tot het vliegveld behoren? Ook andere beperkingen zijn nog opgelegd. Dus is het nodig dat ieder nagaat hoe het is geregeld.

Want het plan moet nog opnieuw worden ter inzage gelegd.

Daarom, Walchenaren, maakt gebruik van de geboden gelegenheid. Acht u uw belangen daarin aangetast, ga dan in beroep. Het laatste voor zo ver er veranderingen zijn aangebracht, of dat ook bij de eerste terinzagelegging reclame is ingediend. Anders is het niet mogelijk. Wel zal het gemeentebestuur, want alle gemeentebesturen hebben gereclameerd, dat kunnen doen en kan dus een bespreking met het gemeentebestuur nodig zijn. Het is wel nodig om weer alarm te slaan.

Niet dat er geen regelingen nodig zijn. Maar omdat die regelingen ademen de geest van de tijd waarin we leven. Een geest, die er van uit gaat, dat de mens alles kan en moet, en dat het individu maar moet worden ondergeschikt gemaakt aan de wil van enkelen, die menen dat zij de wijsheid hebben.

Uw Zeeuwse Briefschrijver.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1951

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1951

De Banier | 8 Pagina's