Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

We zijn weer zo ver, dat we de oplossinigen van de raadsels kunnen bekend maken en wel die van de opgaven 233 tot en met 236.

OPGAVE 233

Jongeren:

1. Manasse. 2. En Obed gewon Isaï (Gideon, Nebo, Elisa, w). 3. Abana en Parpar (Aser, Noach, Paulus, Rehabeam, Büeam, Effatha).

Ouderen:

1. Ga toe en voeg u bij deze wagen, (zwijgen, negen, goud, boete. Eva, A). 2. En ik zag uit de zee een beest opkomen. 3. Sisera + Lea + Ur.

OPGAVE 234

Jongeren:

1. Barnabas. 2. Judas de Galileeër (Saul, jager, idee, d, 1). 3. Een mengsel van mirre en aloë. (Naomi, Gesem, leven, leraar, neen).

Ouderen:

1. De aarde is vol van de geodertierenheid des Heeren. 2. En de draak vergrimde op de vrouw (Gideon, Eva, Dedan, Peor, dm, varken, r). 3. Aholibama. rouw,

OPGAVE 235

Jongeren:

1. Onesimus. 2. Nikodemus (Nebucadnezar, Ismaël, Kaleb, Orion, Demetrius, Efra'im, Mordechai, Uz, Stefanus). 3. De wet des Heeren is volmaakt.

Ouderen:

1. Toen spande een man de boog. (Basan, Og, neo, pond, meten. Ede). ' 2. Daniël en Debora. 3. Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.

OPGAVE 236

Jongeren:

1. Mahanaïm (Mordechai, Aaron, Haima, Abel, Naaman, Athene, Ismaël, Mirjam). 2. Eliëzer. 3. Ene stem is in Rama gehoord. (Sodom en Gomorna; Sinaï, heet, Elia).

Ouderen:

1. Dit voBc eert Mij met de lippen. 2. Salmaneser + Isaï. 3. Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé. (Kaïn, Eva, Testament, Granada, deur, Po, Go van GoHath).

Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 241 '

Jongeren:

1. Een woord, voorkomend in het laatste Bijbelboek, bestaat uit 14 letters. Welk woord wordt bedoeld als het volgende bekend is: 14, 13, 11, 2, 4, 1 is de naam van een vrouw, die de armen goed deed; 8, 7, 5, 9, 6 is de naam van een keizer uit de 16e eeuw; 3, 12, 10, 14 is een huisdier.

2. Door verplaatsing der letters van FROTAPl kan men de naam van iemand uit het Oude Testament (Genesis) verkrijgen.

3. Noem de naam van: a. een jeugdig Evangelist; b. de persoon, die met Aaron de arm van Mozes ondersteunde; e. de persoon, die de profeten verborg en voedsel gaf; d. een man machtig in woorden en werken; e. de vader der gelovigen; f. de krijgsoverste, die door een vrouw gedood werd. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1 Zoek uit elk der onderstaande 7.w.nen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het Nieuwe Testament. a. Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver. b. Er waren van allerlei toebereide vissen op tafel: schol, tong, tarbot, enz.

c. Een dubbeUiartig man is ongestadig in al zijn wegen. d. Eva gaf haar man-van de vrucht en hij at ook van de verboden vrucht. e. de Joden legden een lage om Paulus te vangen. f. Sodom en GomoiTa zijn door vuur van de hemel verwoest. g. En zie, daar was een grote rode draak.

h. De wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheid. i. De straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. j. De mens zal de gevolgen van zijn ongerechtigheid dragen.

2. Door een andere rangschikking der letters van SALUBOTSIRU kan men de naam verkrijgen van iemand uit het Nieuwe Testament.

3. Gegeven is het volgende: 4, 2, 3, 1 is een klem-; 10, 6, 17, 8, 5 is een Europees volk; 9, 11, 14, 13 is een ontkenning; 15, 16, 7, 12 is een onderdeel van een verrekijker. Welke namen van planten, die de aarde voortbrengt, worden hierdoor verkregen?

De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans volgt het vervolg van het verhaal.

JOHN WICLEF .III.

De tevoren genoemde Bradwardine zette ook voor de studenten de weg ten leven uiteen en waarschuwde hen voor een vormengodsdienst, terwijl hij hun tevens leerde, dat de mens door eigen verdienste niets tot zijn verlossing en zaligheid kan toebrengen, doch diat deze uitsluitend van de vrije genade afhingen. Gods

Wiclef werd door dit onderwijs ten zeerste getroffen en daar hij ook de werken van Augustinus bestudeerde, die hem tot de hoofdbron van de kennis der waarheid, namelijk Gods Woord, brachten, werden deze als middelen in de hand des Heeren om hem tot inkeer te brengen. Aan de hand van dit Woord kreeg hij ook het diepe bederf van de geestelijkheid zijner dagen te zien en niet het minst van Rome's leer zelf. Hij zag nu in, dat die leer door en door vals was en Christus feitelijk overbodig maakte, al werd die Naam dan nog wel met de lippen genoemd. Het was toch zo, dat de paus in zijn vrijmacht aan levenden en stervenden de vergiffenis der zonden uitdeelde en de meesten zich met deze kerkehjke vrijspraak voor de eeuwigheid geruststelden. Zij konden zich, naar zij dachten, zonder Zijn ge^ rechtigheid wel met God verzoenen. Er v.aren ook anderen, die er ernstiger over dachten, doch ook zij gingen tegen Gods Woord in. Zij meenden door bidden en zelfkastijding recht te kunnen verkrijgen op een plaats in de hemel.

Op een zekere dag werd John Wiclef getroffen door een roerend gezang. Het venster uitziend, zag hij een schare van zelfgeselaars of kruisbroeders in statige optocht door de straat trekken, onder gezang zichzelf ten bloede toe geselend en met luider stem Gods ontferming inroepend.

Peinzend staarde John hen na en het hoofd schuddend, zei hij: Arme mensen, hoe zijt gij met verblinding geslagen!

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's