Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor de Jeugd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOM KOOS

Beste neven en nichten] Ditmaal eerst een antwoordje aan Leen en Piet Bakker te H. Neen jongens, ik ken jullie grootmoeder niet; ze woont te ver van me af. En wat die postzegels betreft, stuur die maar naar postbus 2019 te Utrecht. We hebben een goed adres waar we ze naar toe kunnen sturen. Voorts aan Stina Zwartbol te O.A., die schreef, dat ze het verhaal over John Wiclef erg mooi vindt en altijd vlug naar „De Banier" grijpt om te zien wie fle prijswinnaars zijn. Daar we nu wel alle brieven met oplossingen van de raadsels der opgaven 237 tot-en met 240 ontvangen hebben, kunnen we overgaan tot het vermelden van die oplossingen.

OPGAVE 237

Jongeren: 1. Kuschan Rischataim (Nathan, Cham, Kis, Rus, ei). 2. Lamech. 3. Epafroditus (Elymas, Püatus, Areopagus, Fainuëd, Rachel, Ofir„ Demetrius, Israël, Tarsen, Uria, Salomo). Ouderen: 1. Die met tranen ziaaien, zullen met gejuich maaien. (Zalmuna, Zacharia, Jeremia, Tiengemeten, lente, duin). 2. De bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. 3. Michal + Lea. OPGAVE 238 Jor^eren: 1. Othniël (Eli, ton, h). 2. Salmaneser (Manasse, rel). 3. Nebucadnezlar (Ezau, Dan, c). Ouderen: 1. Overwin het kwade door het goede. 2. AUe de heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt. OPGAVE 239 Jongeren: * 1. Abraham. 2. Hij zal Zijn volk zalig maken van hunne zonden. 3. Nazareth (Naaman, Appiusmarkt, Zachlarias, Achaz, Rabsaké, Ehmelech, Tarsen, Hebron). Ouderen: 1. Sta op en neem tot u het kindeken. (Nehemia, knoest, student, poëet, k). 2. Petrus + Dehla. 3. Mijn geest verheugt zioh in God, mijnen Zaligmaker.

OPGAVE 240

Jongeren: 1. Abimelech (Achab, Boiaz, Ignatius, Martha,

Eliëizer, Laban, Cham, Herodes). 2 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden. 3. Zacharias. Oitderen: 1. Hofni en Pinehas. 2. Hulda, de liuisvpouw van Sallmn. (AduUam, Darius, Veluwe, N.H., vos, H van Htona, U van Urbanus). 3. Wees verre van valse zaken. (Exodus 23 : 7). Thans volgen de nieuwe raadsels.

OPGAVE 245

Jongeren: 1. Door verpliiatsing van de letters van BRIESUIT kan men de naam verkrijgen van een hooggeplaatst heidens persoon. Hoe luidt deze naam? 2. Noem de naam van: a. Jacobs jongste zoon; b. een kostbaar kledingstuk, behorende tot de kleding van de hogepriester bij Israël; c. een Assyrisch krijgsoverste, die de God Israels hoonde ten tijde van Hiskia; d. de eerste der jongelingen, die in een heet gestookte oven werd geworpen; e. een vlek op zestig stadiën van Jeruzalem; f. de koning, die het volk Israël wilde laten vervloeken; g. de stamvader van de oude profetes Anna. WeUce naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen? 3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen uit het Nieuwe Testament, dat een uitdrukking voorstelt, die de Farizeeën bezigden. a. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. b. Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. c. Lot was een neef van Abraham; 'hij woonde in Sodom, doch hij werd er uitgehaald. d. Toen zij in nood verkeerden, riepen zij tot de Heere en Hij hielp hen uit. e. De Heere JesMS is als een klein kind geboren. f. De onderwijzer vroeg aan Jan hoe oud zijn vader is. Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit het Oude Testament bestaat uit 31 letters. Welk gedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? 23, 1, 12, 7, 19, 28 is een - koningin, die haar man ophitste tot het 'kwaad; 6, 21, 5, 13 is een landstreek, tot welks bewoners Ruth en Orpa behoorden; 8, 30, 2, 11 is een profeet Gods, die veeherder was in een plaats, twee uur ten Zuiden van Bethlehem; 31, 25 is een koning van Basan; 4, 14, 22 dient om de tarwe te ziften;

18, 27, 25, 29, 24 was een afgod der Filistijnen; 10, 16, 12, 26, 9 is een bepaald keelgeluid; 17, 8, 20 is gelijk aan 15, 27, 3 en bevindt zich aan elke boom. 2. Welke vier namen kan men maken uit MOLOG - f ASBA? Bedoeld worden namen alleen uit het Oude Testament. 3. Zoek uit elk der hieronder volgende 2unnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst geven uit het 'boek der Openbaring. a. De Heere Jezus had grote vijandschap te verduren van de Farizeeën en Schriftgeleerden. b. Zij hebben des Heeren Woord, verworpen, wat vdjsheid zouden zij dian nog hebben? c. Zij allen hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. d. Toen Petrus verkeerd handelde, heeft Paulus hem daarvoor in het openbaar bestraft. e. Hoe machtig de satan ook is, Christus 'heeft hem overwonnen. f. Gaat in door de enge poort, want de poort is eng en de weg is niauw, die tot het leven leidt. g. Zij brachten het Kindeke in de tempel. h. Het bloed van stieren en bokken kan Gode niet behagen, i. De mens heeft zich door zijn afval van God des doods waardig gemaakt. j. Uit de troon Gods en des Lams kwam een zuivere rivier van het water des levens voort. De oplossingen van deze raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Tenslotte roepen we nog een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe nicht Jannie Erkelens te A, die schreef, dat ze thuis nu voor het eerst „De Banier" zijn gaan lezen en dat zij graag een nichtje zou willen worden, omdat zij erg graag raadsels oplost. We zijn erg verblijd met dit bericht, zowel omdat er weer een Banier-abonné bijgekomen is, alsook omdat Jannie zich als nieuwe nicht van de Banier-raadselrubriek heeft opgegeven. Je kunt de raadsels kiezen, die je zelf ^^^lt, Jannie, hetzij alleen voor de jongeren of voor de ouderen, doch allebei*mag ook. Het verhaial moet ditmaal achterwege blijven, want er is geen plaats meer voor.

OOM KOOS

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 januari 1952

De Banier | 8 Pagina's