Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evangelietriumfen in Spanje

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Evangelietriumfen in Spanje

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is mij een oorzaak van onuitsprekelijke zielevreugde aan onze Christengelovigen in den lande te kunnen melden, dat de Heere wonderen doet in Spanje. Zoals we onlangs reeds hebben vermeld, heeft het God behaagd een pa ter-Jezuïet, een geleerde volksredenaar tevens, die voor duizenden optrad, krachtdadig te bekeren. Deze man heeft een verklaring van zijn ommekeer afgelegd, en te hoek gesteld. Ik ben thans in het bezit daarvan. Ontroerend is het om te lezen, hoe hij van een vervolger (net als Paulus) een prediker der vrije genade Gods is geworden. Natuurhjk heeft dit in Spanje een geweldige opschudding veroorzaakt. Hij zelf is door zijn bisschop in de ban gedaan, en met vresehjke bedreigingen zijn allen tegen hem gewaarschuwd; en is natuurlijk verboden dit, zijn boek, te lezen of te bezitten. Niettemin (ja juist!) wordt dit boek nu door honderden en honderden gekocht en... . gelezen. En dat zelfs met de heerlijkste vruchten. Uit Spanje is mij gemeld, hoe o.a. nog 2 priesters de ogen zijn geopend; hoe een non het niet langer kon uithouden, en van haar goede keuze belijdenis heeft gedaan, waarna zij uit het land verbannen is. Maar nu vragen nog al meer lieden om het Evangelie. Tientallen lopen naar de samenkomsten. Bijbels en dergelijke worden bij groten getale aangevraagd. En de Heere werkt kennelijk door Zijn Geest en Woord. Een der Evangelisten schreef mij, dat men van de Amerikaanse reclameprediking met muziek en füm etc. niemendal moet hebben, maar het Woord Gods, dat is het waarnaar in vele volkskringen in Spanje een grote begeerte is wakker geworden, 't Liet zich indenken, dat satan niet stil zou blijven zitten. Wat praat men van „er is thans geen vervolging meer". Ik heb uit de jaren '50, '51 en al uit '52 (dit jaar) ook de bewijzen van het tegendeel in handen. Als de R.K. 'geestelijkheid het soms niet gelooft, dan wende men zich maar tot mij, met grot(; hefde en waarachtigheid zal ik dan de heren in oprechte Christelijke toegankelijkheid ontvangen, en mogen zij zich komen overtuigen. In couranten debatteren doe" ik niet. Ik stel de stukken zelf bij bezoek ter inzage. Is het u ernst, R.K. voorgangers, kom dan eun oude dienstknecht van Christus maar eens zelf bezoeken. Toon dan dat het ook u ernst is om Christus' wil. In de maand Januari van dit jaaj vond nog het volgende plaats. De stukken liggen op mijn tafel. Er was een lokaaltje, dat een honderd staanplaatsen bood om het Evangelie te horen. Maar 't was tl- klein geworden. Nu had men aange- VTaagd het te mogen vergroten. Mondelinge toezegging was verkregen, maar toen men dan het vergrote lokaaltje in gebruik zou nemen, kwam op eens de politie opdagen, en joeg de naar Gods Woord hongerenden uiteen. En het lokaal werd gesloten. Op straat hebben ze toen in onuitsprekelijk leed staan bidden in groepjes. Toen Zondag daarop de vervolgden het HeOig Avondmaal zouden vieren (zulke mensen wetsn nog eens wat dat in zulke dagen inhoudt) kwam men geheim samen bij een der broederen in zijn huis, zover hij ze kon 'bergen, en toen was daar zulk esn overzalige ontmoeting met de Heere Jezus, dat zo berichtte mij deze broeder zelf), dat er zulk 'n geween opging, dat men schier geen woord kon spreken of zingen, maar of daar toen is gesmaakt „doe dat tol mijne gedachtenis", neen, dat nioet zalig en wonderhjk zijn geweest. En wat schreef men mij nog al meer? Lettelijk dit: „maar toe 'zijn allen bereid, om de gevangenis in te gaan". ZuUen Christenlanden nu aan zon land nog millioenen gaan geven en lenen, om voor de rechten van dé mens te gaan vechten? Laten alle ware Christenen eendrachtig aandringen, eer men

Spanje militair of economisch hel]^t, op volledige - vrijheid van godsdienst. We hebben inmiddels de hand te krachtiger aan de ploeg geslagen. Er liggen aanvragen om niet minder dan 2 duizend Catechismussen, Kort Begrip en Bijbels enz. We vv^eten de weg om ze ei- te krijgen bij de verdrukte protestan­

ten. Maar dan moet er veel geofferd worden. Zoals bekend, wordt alles gratis door het Comité gedaan, dus vrienden, wat is uw antwoord? Er moet dit jaar nog 30 a 40 duizend gulden binnenkomen ' zal het gezegende werk bestendig ktmnen blijven voortgaan. Allen •kunt ge hier meedoen om Christus' kerk

in haar smaad te verkwikken. Ik waoht op aller antwoord. ^., .

G. WIS'SE'

Telef. 2572, Giro 577526 Doom, 4 Februari 1952

Men kan ook zenden per postwissel of aangetekend. '^^•^

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's

Evangelietriumfen in Spanje

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's