Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Partijbureau

AGENDA EN KAARTEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Voor de D.V. op Woensdag 26 Maart te houden Algemene Vergadering kunnen bij het Partijbureau (Frankenslag 123 te Den Haag, telef. 557095) agenda's en kaarten worden besteld. De agenda's kosten 5 cent per stuk, de kaarten worden gratis verstrekt. Betalen door geldige postzegels in te sluiten. Qg Partijsecretaris

Ds J. VAN DIJK

Ds J. van Dijk te Gameren verzoekt de secretarissen der kiesverenigingen er nota van te willen nemen, dat hij vóór de verkiezingen geen data meer beschikbaar heeft voor het vervullen van spreekbeurten.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

D.V. zal op 1 Maart (Zaterdag) de vergadering gehouden worden van bovengenoemd Verband. Op die middag hoopt te spreken de Weled. Heer Ir C. N. van Dis, over de nieuwe winkelsluitingswet. Plaats van vergaderen zal nog nader per convocatie worden bekend gemaakt. Vragen en voorstellen worden nog ingewacht bij de secretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft.

LEIDEN

Op 23 November kwam de afdeling te Leiden in openbare vergadering bijeen. Als spreker trad op Ds H. Visser van Rotterdam, met als onderwerp: Zegen en vloek. Deze vergadering werd geopend door de secretaris, die liet zingen Psalm 25 : 2, las Amos 8 : 1-12 en vervolgens de vergadering een hartelijk welkom toeriep, inzonderheid de geachte spreker die hij vervolgens het woord gaf. Spreker stond allereerst stil bij het gezicht, dat Amos Izag, namelijk een korf met zomervruchten, daarna bij de dankdagen, die gehouden zijn voor het gewas, daarbij er o.m. op wijzende, dat de Heere nog goed is. De profeet Amos wordt door de Heere geroepen om het oordeel aan te zeggen. Hij was geen godgeleerde, maar wel een van God geleerde. Israels zonden worden vergeleken met zomervi'uchten: Israels zonden zijn geworden in de zomer van voorspoed. Gods knechten worden ook zieners genoemd, en wanneer Gods knechten het oordeel Gods aankondigen, komt de vrome mens in het geweer. Dit was ook het geval bij Amos, toen de priester Amazia tegen hem zeide: ga weg, ziener. Het heeft nog wel 50 jaren geduurd eer de Heere het oordeel deed komen, maar het kwam en Samaria werd belegerd en weggevoerd naar Babel. Na er vervolgens bij stilgestaan te hebben hoe 't volk Israël het steeds kwam te verzondigen, bracht spr. dit over op ons land en volk. Vorstenhuis en onderdaan, en hoe de Heere aan ds van der Groe een gezicht gaf, dat God over Nederland met zijn oordelen zou komen. Spreker stelde als voorbeeld de oorlog 1914-1918 en de oorlog 1940- 1945 en hoe ons volk steeds dieper weg zakt in het moeras der ellende, en ook thans heeft men tegenwerking van de Christelijke partijen, namelijk de A.R. en de C.H. Men denke maar aan het ventverbod, dat geen van beide fracties het amendement van de S.G.P. ondersteunde.

Verder stond spreker stil bij de ontheiliging van Gods dag door het opgeworpen plan der regering om op Zondag te gaan werken om de productie op te voeren, en zo ons land te redden. En daarom, aldus spreker; God gaat door. Daarom is het ergste te vi'ezen. Na een toepasselijk woord, wat persoonlijk onze zomervruchten zijn, hoe wij het er hebben afgebracht tegenover een lankmoedig en goeddoend God, Die de straf nog uitstelt, eindigde spreker zijn ernstige rede, die met aandacht werd aangehoord, met het laten zingen van Psahn 121 : 4 en sloot met dankgebed.

Het bestuur

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1952

De Banier | 8 Pagina's