Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe Rome haar invloed en macht zoekt uit te breiden!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe Rome haar invloed en macht zoekt uit te breiden!

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daarvan legt de „I.D.I.L.", een roomskatholieke instelling, die te Tilburg gevestigd is, een treffend bewijs af. Deze instelhng, die de organisadevonn van een geheim genootschap vertoont, bemoeit zich met de cultuur en de lec-^i" tuur. ^"^

Zij geeft voor te dezer zake slechts advies uit te brengen. Volgens haar bewering geeft zij alleen maar advies of een boek geschikt of ongeschikt, al of niet aanbevolen moet worden geacht voor de jeugd, de rijpere jeugd, volwassenen, eenvoudige lezers, meer ontwikkelden, of slechts om gegronde redenen toelaatbaar is. Zij geeft na rijp beraad de mening, het advies weer van tot oordelen •• bevoegde deskundigen of een boek gerekend moet worden als vallende onder de kerkelijke index of de kerkelijke wet, of moet worden afgewezen op grond van de Christelijke zedenleer of van de natuurwet. Zij doet dit al enige jaren door middel van recentie-kaartjes, de Idiltijdingen, de Idil-affiches, de Idü-Gids, de jeugdlectuurlijst (oplage een half milHoen) de voorlichting en propaganda^] van de pers en de radio.

Hierbij zij terloops opgemerkt, dat de I.D.I.L. om dit alles op zo grootscheepse wijze te lamnen doen, niet slecht bij kas moet zijn, maar integendeel de beschikking over veel, zelfs zeer veel geld moet hebben; hetgeen geen ongewoon verschijnsel bij r.k. ins'^ellingen is, want dank zij de coalitie vloeien de rijkssubsidies rijkelijk naar tal van deze instellingen en daarenboven nog verstaat Rome wonderwel de kunst — men denke maar aan de aflaathandel — om haar mensen het geld uit de zak te kloppen.

Om na deze terloopse opmerking tot onze bespreking over de I.D.I.L. terug te keren, merken wij dienaangaande op, dat zij voorgeeft slechts advies te geven, maar dat zij in werkelijkheid heel wat meer doet.

Zij geeft achter elk boek Romeinse cijfers van I tot en met VI aan. Onder de boekbespreking kondigt dan de verklaring er van aan: I = verboden; II = streng voorbehouden; III = gevormde lezers; IV ^ volwassenen; IV—V = rijpere jeugd; V = voor allen; VI = kinderlectuur, waarbij de Romeinse cijfers de toelaatbaarheid aangeven. Zo adviseert de I.D.I.L. niet alleen, maar verbiedt zij ook. En dit is volstrekt niet het enige, wat zij doet.

De I.D.I.L. oefent ook pressie op de uitgevers uit, in die zin, dat zij de door hen uit te geven boeken, voordat zij uitgegeven worden ter beoordeling laten zenden en dit niet alleen door roomskatholieke uitgevers, maar ook door andere (Protestantse).

I.D.l.L. vraagt nog uit te geven boeken op, beoordeelt ze, stuurt bulletins aan de boekhandel (niet alleen aan de roomskatholieke), zodat de door I.D.l.L. verboden boeken door de r.k. boekhandelaars niet worden besteld.

Een groot aantal uitgevers gehoorzaamt en zendt hun uit te geven boeken naar I.D.l.L., want aangezien de rooms-katholieken een groot deel van onze bevolking uitmaken, kan I.D.l.L. de uitgevers veel schade berokkenen door de manier, waarop het adviseert.

Zenden de uitgevers de manuscripten niet, dan stuurt dit instituut kaartjes rond, waarop cursief gedrukt staat: „Niet van de uitgever ter besprddng ontvangen".

Dit is één van de vele manieren, waarop Rome haar invloed en macht weet uit te breiden. Zo oefent zij censuur uit niet alleen over de uitgave van r.k. lectuur, maar ook over die der Protestanten; weet zij de uitgave van boeken te verhinderen, die de geestelijkheid van Rome niet welgevallig zijn, want het is volstrekt niet aan te nemen, dat uitgevers, die Rome om de één of andere reden ter wille van him bedrijf naar de ogen hebben te zien — en dezen zijn er zeker — of uitgevers, die het louter eji alleen om geldelijk voordeel te doen is, waar een zo groot deel van ons volk tot Rome's kerk behoort, een uit te geven boek, dat door I.D.l.L. aangediend en gewaarmerkt is met een I (= verboden) of zelfs met een II (= streng voorbehouden), zullen gaan uitgeven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's

Hoe Rome haar invloed en macht zoekt uit te breiden!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 maart 1952

De Banier | 8 Pagina's